ข่าว

กทม.ดีเดย์ ปรับค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ เริ่ม 1 ตุลาคมนี้

Published 10 ก.ค. 2019

By Rabbit Today

กทม.ดีเดย์ ปรับค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ เริ่ม 1 ตุลาคมนี้

ทราบหรือไม่ สถิติปริมาณขยะมูลฝอยในปี 2561 มีประมาณ 27.8 ล้านตัน (เป็นพลาสติกในขยะชุมชนกว่า 2 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีปริมาณ 27.37 ล้านตัน เราท่านล้วนมีส่วนทั้งสิ้น

ประกาศล่าสุดที่คนกรุงควรทราบ เมื่อเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2562 ซึ่งกำหนดให้ใช้อัตราค่าจัดเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ดังนี้

สำหรับค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะและกำจัดขยะใหม่

  • กรณีที่มีวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร ค่าเก็บขน 40 บาท/เดือน (เดิม 20 บาท/เดือน) เพิ่มค่ากำจัด 40 บาท/เดือน รวมเป็น 80 บาทต่อเดือน
  • กรณีที่วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 20 ลิตร) เช่น มีปริมาณมูลฝอย 40 ลิตร/วัน จะคิดเป็น 2 หน่วย ค่าเก็บขนหน่วยละ 65 บาท (เดิมหน่วยละ 40 บาท) และค่ากำจัดหน่วยละ 70 บาท เท่ากับเริ่มที่ 135 บาท/เดือน
  • กรณีวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขน 2,450 บาท/เดือน (เดิม 2,000 บาท/เดือน) และค่ากำจัด 2,650 บาท/เดือน เท่ากับเริ่มที่ 5,100 บาท/เดือน
  • กรณีวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร) ค่าเก็บขนหน่วยละ 3,250 บาท (เดิมหน่วยละ 2,000 บาท) และค่ากำจัดหน่วยละ 3,500 บาท เท่ากับเริ่มที่ 6,750 บาท/เดือน

ส่วนการจัดเก็บขยะเป็นครั้งคราว กำหนดให้

  • กรณีไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บขนครั้งละ 125 บาท (เดิมครั้งละ 150 บาท) และค่ากำจัดครั้งละ 130 บาท
  • กรณีเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนครั้งละ 180 บาท (เดิมครั้งละ 150 บาท) และค่ากำจัดครั้งละ 190 บาท
  • กรณีเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร) ค่าเก็บขนหน่วยละ 245 บาท (เดิมหน่วยละ 150 บาท) ค่ากำจัดหน่วยละ 250 บาท

แม้ว่าเราอาจต้องควักเงินจ่ายค่ากำจัดขยะมากขึ้น แต่นัยหนึ่งคุณและผมจะต้องคิดก่อนใช้ ตระหนักก่อนสร้างขยะให้มีจำนวนทิ้งมากดังก่อน คิดเสียว่า มาตรการดังกล่าวสามารถช่วยลดขยะได้ไม่มากก็น้อย

แต่อย่าตัดช่องน้อย นำไปเผาหรือเททิ้งน้ำก็แล้วกัน เพราะผิดกฎหมายแน่นอนAdvertising