ข่าว

พงษ์อนันต์ ธณัติไตร กรุงศรีปรับโฉมสาขา สู่ ‘Smart Branch’

Published 5 พ.ย. 2018

By Rabbit Today

People-in-the-news-issue61-news-beat-Rabbit-Today-banner

จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ส่งผลให้ธนาคารกรุงศรี กลายเป็นอีกรายที่ให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้นำมาปรับใช้กับช่องทางสาขาที่มีอยู่ ในลักษณะของ Smart Branch อีกด้วย 

พงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันกรุงศรีได้กำหนดรูปแบบสาขาของธนาคารออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 1. Smart Branch สาขารูปแบบใหม่ที่เน้นการให้บริการด้วยเครื่องอัตโนมัติ ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมด้วยตนเองได้โดยมีพนักงานคอยให้คำปรึกษาครบวงจร 2. Smart Kiosk สาขารูปแบบใหม่เพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการทำธุรกรรมด้วยตัวเอง โดยจะมีพนักงานหมุนเวียนไปแนะนำผลิตภัณฑ์ 3. Partnership Branch สาขาพิเศษที่ให้บริการร่วมกับองค์กรอื่น เช่น มหาวิทยาลัย และ 4. Typical Branch สาขารูปแบบปกติ

พงษ์อนันต์ ธณัติไตร กรุงศรีปรับโฉมสาขา สู่ ‘Smart Branch’,ข่าววันนี้,Rabbit Today

“จากการศึกษาความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า พบว่าลูกค้ายังต้องการใช้บริการผ่านช่องทางสาขาทั้งการทำธุรกรรมและคำปรึกษาทางด้านการเงิน โดยพนักงานสาขายังคงเป็นหัวใจหลักในการให้บริการและช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจนเกิดเป็นความผูกพันกับธนาคารในระยะยาว ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นสาขารูปแบบใหม่นี้จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าในยุคดิจิทัลที่ต้องการช่องทางที่เข้าถึงง่าย หลากหลาย ทำได้ง่าย และรวดเร็ว รวมถึงช่วยให้ลูกค้าคุ้นเคยกับ Digital Platform ต่างๆ ของธนาคารได้ดียิ่งขึ้น” พงษ์อนันต์กล่าว

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงศรีได้เปิดตัว Krungsri Siam Paragon Smart Branch เป็นสาขาต้นแบบเพื่อให้บริการรองรับลูกค้าทุกกลุ่ม และมีแผนที่จะขยาย ‘Smart’ Branch รวมเป็น 12 สาขา ภายในปี 2562Advertising