ข่าว

อุทัย อุทัยแสงสุข Sansiri Green Mission

Published 27 พ.ย. 2018

By Rabbit Today

People-in-the-news-issue61-news-beat-Rabbit-Today-banner

แสนสิริปรับแนวคิดในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์สู่การเป็นผู้ประกอบการสีเขียว โดย อุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เผยถึง การตั้งทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) และร่วมมือกับพันธมิตรจากสถาบันฯ และบริษัทฯ ชั้นนำระดับโลกกว่า 20 ราย เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะช่วยบริการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานได้อย่างยั่งยืน

อุทัย อุทัยแสงสุข Sansiri Green Mission,ข่าววันนี้,Rabbit Today

“แสนสิริ ได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มาประยุกต์ให้เข้ากับแบรนด์ดีเอ็นเอ (DNAs) ของบริษัท บนหลักการสำคัญได้แก่ การรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์สูงสุด และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรการบริโภคให้น้อยที่สุด สอดรับกับ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้เป็น ‘วาระแห่งชาติ’ รวมถึงร่างแผนจัดการขยะพลาสติกอย่างบูรณาการ (พ.ศ. 2560-2564) จนเกิดเป็นโมเดลต้นแบบภายใต้ชื่อ ‘แสนสิริ กรีน มิชชั่น-Sansiri Green Mission

เบื้องต้นแสนสิริได้เตรียมงบประมาณไว้ 50 ล้านบาท ในการจัดการพลังงานและกำจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลดปริมาณขยะคอนกรีตจากการก่อสร้างทั้งในรูปแบบก่ออิฐฉาบปูนและพรีคาสต์สู่นวัตกรรม ‘Earth Blox’ ขณะที่ด้านการกำจัดขยะจากการบริโภคของลูกบ้าน ทางบริษัทฯ ได้ทุ่มงบประมาณ 600,000 บาท ติดตั้งเครื่อง Food Waste Machine จำนวน 10 เครื่อง บนพื้นที่ส่วนกลางในทุกโครงการแนวสูงที่จะพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

รวมถึงได้ร่วมมือกับสตาร์ตอัพในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Goo Greens เพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะให้กับลูกบ้าน พร้อมกันนี้ยังมีแผนส่งเสริมการพัฒนาด้าน Energy Saving & Generation เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนให้กับโครงการต่างๆ ของบริษัท โดยมีแผนติดตั้ง Solar Roof ครอบคลุม 31 โครงการ ภายในปี พ.ศ. 2564 อีกด้วย




Advertising