ข่าว

ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล ถอดบทเรียนธุรกิจครอบครัว ผ่าน ‘เลือดข้นคนจาง’

Published 11 ธ.ค. 2018

By Rabbit Today

People-in-the-news-issue61-news-beat-Rabbit-Today-banner

‘เลือดข้นคนจาง’ นับเป็นอีกเรื่องราวที่สะท้อนปัญหาของธุรกิจครอบครัวได้อย่างตรงไปตรงมาและเป็นเรื่องที่ทุกๆ ครอบครัวน่าจะ ‘อิน’ กันไม่น้อย โดยเฉพาะกับธุรกิจครอบครัวหรือ Family Business ที่ดูจะตื่นตัวกันมากขึ้น เนื่องจากละครเรื่องนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ถูกละเลยได้แบบแทงใจดำ

ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยถึงปัญหาของธุรกิจครอบครัวผ่านงานสัมมนา ‘ถอดบทเรียนธุรกิจครอบครัว จากละคร เลือดข้นคนจาง’ ที่ผ่านมาว่า

ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล ถอดบทเรียนธุรกิจครอบครัว ผ่าน ‘เลือดข้นคนจาง’,ข่าววันนี้,Rabbit Today

“กว่า 80% ของปัญหาความขัดแย้งจากครอบครัวหรือธุรกิจมักจะเป็น ‘จุดเริ่มต้นของจุดจบตระกูล’ โดยเฉพาะธุรกิจครอบครัวที่เคยมีปัญหาความขัดแย้งและความตึงเครียดระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว 

“ดังนั้น ธุรกิจครอบครัวที่ดีต้องสร้างความสมดุลของสองบทบาทระหว่าง ‘ธุรกิจ’ กับ ‘ครอบครัว’ ให้ดี โดยสมาชิกครอบครัวต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง ตั้งแต่ บทบาทการบริหารงาน การบริหารธุรกิจ และการบริหารครอบครัว เพราะบางบทบาทหน้าที่มีส่วนทับซ้อนกัน บางคนเป็นสมาชิกครอบครัวและเป็นทั้งเจ้าของ บางคนเป็นสมาชิกครอบครัวเฉยๆ บางคนเป็นทั้งเจ้าของและเป็นทั้งผู้บริหาร ซึ่งเราต้องรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงพื้นที่ไหน พื้นที่นั้นควรได้รับอะไร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร จะทำให้การอยู่ร่วมกันของสมาชิกครอบครัวและการบริหารงานราบรื่นไปด้วยดี เพราะนี่คือกฎของแต่ละครอบครัว หากแต่ถ้าสมาชิกคนใดเกิดสับสนในบทบาทหน้าที่ ก็จะนำมาสู่ปัญหาเหมือนในละครดังกล่าว

“ส่วนการแบ่งมรดกของธุรกิจครอบครัวนั้น จะมีความยุติธรรมหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับความพึงพอใจตามเหตุและผลของผู้ตัดสินใจมอบมรดก เพราะคำว่า ‘ความยุติธรรม’ กับ ‘ความเท่าเทียม’ คือคำคนละความหมายในแง่ของโลกธุรกิจ หากเราอยู่ในสถานะของผู้รับมรดก ก็ย่อมต้องเข้าใจและยอมรับเหตุผลของผู้ที่มอบมรดกให้แก่เราด้วย”Advertising