ข่าว

นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หมอเสริฐ ‘ลาออก’ เตรียมสู้คดีปั่นหุ้น BA

Published 21 ม.ค. 2019

By Rabbit Today

People-in-the-news-issue153-news-beat-Rabbit-Today-banner

หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยแพร่ข่าวการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับ ‘นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ’ และ ‘แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ’ ในกรณีมีการกระทำผิดฝ่าฝืน พ.ร.บหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ที่มีหมอปราเสริฐ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท และแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ทางบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) ว่า บริษัทยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากก.ล.ตเกี่ยวกับการให้ทั้งสองท่านพ้นจากตำแหน่ง แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บุคคลทั้งสองได้ลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นและกำหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งแต่งตั้งคนเข้ามาทำหน้าที่แทน ซึ่งบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณา ของคณะกรรมการต่อไป

เช่นเดียวกันกับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ที่แจ้งว่า บริษัทได้รับทราบการเผยแพร่ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา ในเรื่องการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกรณีมีการกระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท โดยรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัท คือ นายแพทย์ปราเสริฐ กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานคณะผู้บริหาร และนางนฤมล ใจหนักแน่น ตำแหน่ง เลขานุการสำนักประธานคณะผู้บริหาร ซึ่งตอนนี้ได้รับแจ้งจากนายแพทย์ปราเสริฐ และนางนฤมล ว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อไป บุคคลทั้งสองจึงขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคมเช่นกันAdvertising