ข่าว

นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ ‘3 ม’…ไม่เผา - ไม่เสี่ยง - ไม่ป่วย'

Published 19 มี.ค. 2019

By Rabbit Today

People-in-the-news-issue193-news-beat-Rabbit-Today-banner

แม้กรุงเทพฯ จะเริ่มห่างไกลจากปัญหาหมอกควันไปได้สักพักหนึ่งแล้ว แต่ใช่ว่าวิกฤติหมอกควันจะหมดไปจากประเทศไทย เพราะตอนนี้ปัญหาหมอกควันได้แพร่กระจายไปในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จากไฟป่าที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน แถมยังมีการเผาขยะต่างๆ และเผาไร่สวนเพื่อเตรียมที่ดินไว้สำหรับทำการเกษตร 

นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค เผยว่า “จากปัญหาดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด หอบหืด ภูมิแพ้ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงกับโรคต่างๆ ได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น ไม่ว่าจะเป็น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนังอักเสบ และโรคตาอักเสบ” 

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ทางกรมฯ จึงขอความร่วมมือให้ยึดหลัก ‘3 ม’ ได้แก่ 

1. ไม่เผา โดยขอความร่วมมือจากชุมชนให้หยุดการเผาไร่สวน และขยะต่างๆ 

2. ไม่เสี่ยง โดยขอความร่วมมือประชาชนไม่ทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานในช่วงที่มีค่าปริมาณผลการตรวจวัดฝุ่นเกินค่ามาตรฐานหรือมีระดับที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

และ 3. ไม่ป่วย ด้วยการป้องกันตนเอง ในสถานการณ์หมอกควันรุนแรง เช่น ปิดประตูหน้าต่างบ้าน ให้มิดชิด ทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ด สวมหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ โดยปิดบริเวณปากและจมูก ส่วนกรณีที่ขับขี่ยานพาหนะในช่วงที่มีหมอกควันมาก ควรเปิดไฟหน้ารถ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากทัศนะวิสัยไม่ดี รวมถึงควรติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐเป็นประจำAdvertising