ข่าว

ใหม่-ดาวิกา “ทูตช้าง”

Published 10 ต.ค. 2018

By Rabbit Today

People-in-the-news-issue64-news-beat-Rabbit-Today-banner

ได้รับการคัดเลือกจาก “องค์กรไวล์ดเอด ไทยแลนด์” (WildAid Thailand) ให้เป็น “ทูตไวล์ดเอด” สำหรับดาราสาว “ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่” เพื่อรณรงค์ยุติการฆ่าช้าง ในแคมเปญ “ไม่เอางา ไม่ฆ่าช้าง” ให้เป็นวิถีใหม่ของคนในสังคม

ดาราสาวบอกว่า “ใหม่อยากให้ทุกคนมองความสวยงามของงาช้างเสียใหม่ว่า งาจะสวยเมื่ออยู่กับช้าง งาช้างไม่ใช่เครื่องประดับเพื่อแสดงถึงความงามหรือแฟชั่นอีกต่อไป” พร้อมชวนชมนิทรรศการเรื่องวิกฤตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับประชากรช้างโลก โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพรรณพืช ร่วมกับองค์กรไวล์ดเอด เพื่อสนับสนุนงานรณรงค์ลดความต้องการผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ณ ลานเอเทรียมชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ใหม่-ดาวิกา “ทูตช้าง”,ข่าววันนี้,Rabbit Today

ภายในงานยังจัดเสวนาเรื่อง “งาจะสวยเมื่ออยู่กับช้าง” และชมโฆษณางานรณรงค์ที่นำแสดงโดย ใหม่ ดาวิกา กับเด็กๆ ประกอบบทเพลง “ช้าง ช้าง ช้าง” ที่คุ้นหู นอกจากนี้โครงการ USAID Wildlife Asia ได้เปิดเผยงานวิจัยชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับผู้บริโภคงาช้างไทยว่า ผู้หญิงเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักที่ซื้อเครื่องประดับและอัญมณีที่ทำจากงาช้างเพราะเชื่อว่าสวยงาม

ตอนนี้ใครคิดจะซื้อเครื่องประดับจากงาช้างต้องตั้งสติให้ดี โดยเฉพาะข้อมูลที่จากองค์กรไวล์ดไลฟ์ ระบุว่าจากความต้องการผลิตภัณฑ์งาช้างนี่เอง ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการฆ่าช้างเอางาในทวีปแอฟริกามากถึง 33,000 ตัวต่อปีเพื่อเอางา แม้แนวโน้มการฆ่าช้างแอฟริกาจะลดลงจากช่วงที่วิกฤตในปี พ.ศ.2554 แต่จำนวนช้างที่ถูกฆ่าก็ยังสูง เมื่อดูภาพรวมทั้งทวีปและประชากรช้างแอฟริกายังคงมีแนวโน้มลดลง

สถานการณ์จากทั่วโลกมีรายงานว่า รัฐบาลในหลายๆ ประเทศ ประกาศ “ปิดตลาดค้างาช้าง” ในประเทศแล้ว ขณะที่รัฐบาลไทยได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องช้าง และมีมาตรการในการปราบปรามการค้างาช้างอย่างเข้มข้น ข้อมูลล่าสุดรายงานว่าปัจจุบันมีร้านค้างาช้างจำนวน 100 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47 จาก 215 ร้านที่ได้แจ้งยกเลิกการค้างาช้างด้วยความสมัครใจ และการซื้อขายงาช้างถูกกฎหมายที่มีการขึ้นทะเบียนแล้วก็ลดลงถึงร้อยละ 58 หากเทียบกับกลางปี 2559

ทูตช้างคนล่าสุดของไวล์ดเอด ย้ำว่าอยากให้ทุกคนช่วยสัตว์ป่า ชวนคนไทยไม่เอางา ไม่ฆ่าช้าง ด้วยการหยุดซื้อ หยุดใช้ แม้กระทั่งหยุดรับผลิตภัณฑ์จากงาช้าง หรือให้เป็นของขวัญ แสดงจุดยืนให้ชัดๆ เพราะหยุดซื้อ คือหยุดฆ่า และช่วยกันแชร์บทความยุติการฆ่าช้าง หรือ #ไม่เอางาไม่ฆ่าช้าง #หยุดซื้อคือหยุดฆ่า #IvoryFree #WhenTheBuyingStopsTheKillingCanToo #DavikaAdvertising