ข่าว

กทม.เตรียมความพร้อมจราจรหน้าโรงเรียนรับเปิดเทอม

Published 14 พ.ค. 2019

By Rabbit Today

Prepare-For-New-Semesters-Traffic-news-beat-Rabbit-Today-banner

สัปดาห์นี้โรงเรียนส่วนใหญ่เปิดเทอมกันแล้ว แต่ปัญหาหนึ่งที่ผู้ปกครองและนักเรียนมักประสบก็คือ การจราจรที่คับคั่งบริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เด็กๆ ไปโรงเรียนสายหรือเข้าชั้นเรียนไม่ทัน อ๊ะ! อย่าเพิ่งตกใจไป กทม.เตรียมพร้อมแก้ไขเรื่องนี้ให้แล้ว!!!

ก่อนเปิดเทอมใหญ่ 16 พ.ค. 62 นี้ สำนักการศึกษาได้ทำหนังสือถึง 50 สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ ให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ดูแลเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนในด้านต่างๆ เช่น ตรวจดูเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ตู้น้ำดื่ม ตู้แช่นม และการจราจร รวมถึงดูแลด้านความปลอดภัยอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย อาทิ รถตู้ที่มาส่งเด็กนักเรียน ให้ตรวจดูให้เรียบร้อยว่าเด็กได้ลงจากรถหมดแล้ว ตรวจคุณภาพอาหารเช้าและอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนให้ได้มาตรฐาน รวมถึงเร่งรัดการแจกชุดนักเรียนให้เด็กนักเรียนโดยเร็วที่สุด

ส่วนสำนักเทศกิจก็ได้แก้ไขการจราจรที่คับคั่งยามเช้า โดยดำเนินการขีดสีตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัด สพฐ. และสังกัดอื่น ที่อยู่บริเวณถนนสายหลักและสายรอง จำนวน 96 โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการในโรงเรียนสังกัดอื่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้เด็กๆ เนื่องจากช่วงเปิดภาคเรียนนั้นการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนค่อนข้างจะคับคั่ง บางครั้งเด็กข้ามถนนด้วยความรวดเร็ว ขาดความระมัดระวัง ก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้ จึงได้มีการติดตั้งป้าย ขีดสีตีเส้นจราจร และติดตั้งสัญญาณเตือนก่อนถึงบริเวณหน้าโรงเรียนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ระมัดระวัง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนอีกด้วย
Advertising