ข่าว

เปิดลงทะเบียนผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษาโรคผ่านเน็ตถึง 21 พ.ค.นี้

Published 14 พ.ค. 2019

By Rabbit Today

record-of-posession-news-beat-Rabbit-Today-banner

เป็นข้อถกเถียงกันมาสักพักสำหรับเรื่อง ‘กัญชา’ มุมหนึ่งก็มองว่าเป็นยาเสพติด แต่อีกมุมหนึ่งก็มองว่าเป็นยารักษาโรค เรียกว่าต่างคนต่างความคิด ถกเถียงกันได้ไม่จบ

ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ร่วมกับสภากาชาดไทย เพิ่มช่องทางการรับแจ้งครอบ ครองกัญชาของผู้ป่วยที่ใช้ในการรักษาโรคเฉพาะตัว โดยสภากาชาดไทยได้จัดทำระบบการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.cbd-oss.org ระหว่างวันนี้ - 21 พ.ค. 62 

เรื่องนี้ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่า เนื่องจากใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการแจ้งนิรโทษครอบครองกัญชา ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2562 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ฉะนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาแจ้งครอบครองฯ ได้ทันเวลาที่กำหนด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพิ่มช่องทางในการรับแจ้งการครอบครองกัญชาของผู้ป่วยที่ใช้ในการรักษาโรคเฉพาะตัว โดยสภากาชาดไทย ได้จัดทำระบบการลงทะเบียนของผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษาโรคผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยเริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันนี้ - 21 พฤษภาคม 2562 เมื่อผู้ป่วยลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว สภากาชาดไทยจะส่งข้อมูลมายัง อย. จากนั้นให้ผู้ป่วยมาติดต่อที่ อย. และยื่นแบบแจ้งการครอบครองพร้อมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ได้แก่ บัตรประชาชน เอกสารแจ้งการมีกัญชา เอกสารรับรองอาการเจ็บป่วยจากแพทย์ และนำกัญชาที่ใช้ในการรักษาไปด้วย หากมีปริมาณมาก สามารถใช้รูปถ่ายได้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและพิจารณารับแจ้งการครอบครองตามกฎหมายต่อไป 

ทั้งนี้ปริมาณของกัญชาที่มีไว้ในครอบครองในการรักษาโรคเฉพาะตัว ต้องเหมาะสมกับลักษณะของโรค โดยพิจารณาจากหลักฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ และปริมาณที่จำเป็นต้องใช้ ต้องไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่ที่ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ใช้บังคับ หรือจนกว่าจะได้รับการรักษา และได้รับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ที่สั่งจ่ายจากหน่วยงานของรัฐ สภากาชาดไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มีใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด โดยสามารถครอบครองยากัญชานั้นต่อไปได้จนกว่าจะได้รับการจัดบริการในสถาน พยาบาลแล้ว
เอาเป็นว่า ถ้าเราทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เราก็จะสบายใจ และมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาตามมาในอนาคตแน่นอน!! Advertising