ข่าว

ROUNDABOUT ซอกแซกรอบโลก ประจำวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561

Published 19 ส.ค. 2018

By Rabbit Today

RoundAbout-issue48-news-beat-Rabbit-Today-banner

ปลูกป่า สร้างรายได้

ROUNDABOUT ซอกแซกรอบโลก ประจำวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561,ข่าววันนี้,Rabbit Today

นับเป็นไอเดียอันเก๋ไก๋ของนาย Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) ว่าที่ประธานาธิบดีของประเทศเม็กซิโก ที่ต้องการสร้างงานจำนวน 400,000 งาน ให้แก่ชาวบ้าน โดยให้ปลูกไม้ผลและไม้เนื้อแข็ง เช่น มะฮอกกานี และซีดาร์ ในพื้นที่ 1 ล้านเฮกเตอร์ (10,000,000,000 ตารางเมตร)

โครงการปลูกป่าระยะเวลา 2 ปี (ค.ศ.2019-2020) รัฐจะจ้างชาวไร่ปลูกไม้ผลและไม้เนื้อแข็งปีละครึ่งของพื้นที่ที่กำหนด โดยไม้ผลและไม้เนื้อแข็งดังกล่าวเมื่อเติบโตจะช่วยสร้างร่มเงาให้กับต้นโกโก้ พืชเศรษฐกิจของเม็กซิโก ซึ่งนำมาใช้ทำช็อกโกแลต

สิ่งดีๆ แบบนี้ ใครเห็นก็อยากทำตาม เพราะนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนรากหญ้าแล้ว ยังลดการย้ายถิ่นฐานของคนชนบทเข้าสู่เมืองใหญ่อีกด้วย Advertising