ข่าว

เร่งรัดจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย

Published 7 ส.ค. 2019

By Rabbit Today

เร่งรัดจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย

ที่ผ่านมานอกจากจะกวดขันและเพิ่มโทษปรับ 2,000 บาท สำหรับคนมักง่าย ขับขี่ยวดยานพาหนะบนฟุตปาธ กรุงเทพมหานครยังกำชับให้สำนักเทศกิจและฝ่ายเทศกิจทุกเขตเข้มงวดการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย อีกหนึ่งปัญหาคลาสสิกที่อยู่คู่กรุงเทพฯ มายาวนาน

โดยบริเวณใดที่จัดระเบียบแล้ว ขออย่าให้มีการตั้งวางหาบเร่-แผงลอย หรือทำการค้าอีกเด็ดขาด โดยเฉพาะถนนสายหลักและบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ทั้งนี้ ตามที่สำนักเทศกิจขออนุมัติขยายเวลาแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครออกไปถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62 โดยมีเป้าหมายเพื่อยกเลิกจุดผ่อนผันที่มีอยู่จำนวน 232 จุด 

เร่งรัดจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย,Rabbit Today

ผลการดำเนินการในช่วงขยายเวลาแผนปฏิบัติการฯ กรุงเทพมหานครได้มีประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันเพิ่มขึ้น จำนวน 57 จุด ณ ปัจจุบันมีจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว จำนวน 508 จุด และมีจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิก จำนวน 175 จุด ในพื้นที่ 19 สำนักงานเขต 

โดยในรอบเดือน ก.ค. 62 สำนักเทศกิจได้เสนอประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันพื้นที่เขตราชเทวี จำนวน 4 จุด อย่างไรก็ดีเพื่อให้การยกเลิกจุดผ่อนผันที่เหลืออยู่ทั้ง 175 จุด แล้วเสร็จทันตามกรอบเวลาที่ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติขยายแผนปฏิบัติการฯ คือ ภายในเดือน ธ.ค. 62 จึงขอให้ทั้ง 19 สำนักงานเขต เร่งรัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ หากจุดผ่อนผันใดสามารถดำเนินการยกเลิกได้ก่อนให้เสนอเรื่องถึงสำนักเทศกิจเพื่อประกาศยกเลิกต่อไปAdvertising