ข่าว

โอเอซิสดอกไม้ใจกลางกรุง

Published 6 ก.ย. 2018

By Rabbit Today

The-Museum-of-Floral-Culture-news-beat-Rabbit-Today-banner

เบิกบานใจกับการชมดอกไม้นานาพันธุ์เพื่อปลุกความสดชื่นให้กับชีวิตคนกรุง ทำได้ง่ายๆ ที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ หรือ The Museum of Floral Culture ที่เปิดมาตั้งแต่ปี 2555 เลขที่ 315 ในซอยองครักษ์ (ซอยสามเสน 28) ไม่ไกลจากโรงเรียนราชินีบนมากนัก 

พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในบ้านหลังเล็กๆ สไตล์โคโลเนียล สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 แบ่งเป็นห้องนิทรรศการจำนวน 7 ห้อง ที่มีความน่าสนใจแตกต่างกันไปในเรื่องของวัฒนธรรมการจัดดอกไม้ที่สืบสานกันมาตั้งแต่ครั้งอดีต ทั้งไทยและนานาชาติ โดยเฉพาะบายศรีอีสานที่หาชมได้ยาก ประวัติการใช้ใบลาน ฯลฯ ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตคนไทยในวันเก่า อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่คนไทยควรรักษาไว้

โอเอซิสดอกไม้ใจกลางกรุง,ข่าววันนี้,Rabbit Today

ทั้งหมดนี้รวบรวมไว้โดยเจ้าของพิพิธภัณฑ์คือ คุณสกุล อินทกุล นักจัดดอกไม้ที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มีผลงานเป็นที่จดจำคือการจัดดอกไม้ในงานแต่งงานของเหลียงเฉาเหว่ย การันตีได้ว่า ทุกมุมในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีความสวยงามแทรกตัวอยู่ให้ชื่นใจ เช่นเดียวกับภายนอกของตัวบ้านที่มีความร่มรื่นของแมกไม้เขียวขจี เป็นโอเอซิสของความสุนทรีย์ และเป็นสถานที่ที่ใช้ความงดงามของวัฒนธรรมดอกไม้บำบัดใจกลางกรุงที่ควรหาเวลาไปให้ได้ 

เนื่องจากที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดไม่ใหญ่มาก จึงจำกัดผู้เข้าชมเป็นรอบๆ จำนวน 5 รอบ คือ 10.30-11.15 น./ 11.30-12.15 น./ 13.00-13.45 น./ 14.30-15.15 น./ 16.00-16.45 น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 150 บาท/ เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี และผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ราคา 75 บาท 

เปิดบริการ: วันอังคาร-อาทิตย์ 10.00-18.00 น. 

โทร. 0-2669-3633-4 

เว็บไซต์: www.floralmuseum.com Advertising