ข่าว

Wireless Vehicle-to-Grid นวัตกรรมลดการปล่อยคาร์บอน พร้อมสร้างคุณค่าใหม่

Published 13 ก.พ. 2019

By ชัชฎาพร จุ้ยจั่น

TodayTrends-issue170-news-beat-Rabbit-Today-banner

นวัตกรรมใหม่สำหรับยานยนต์ Wireless Vehicle-to-Grid (V2G) คือระบบบริหารจัดการพลังงานแบบ 2 ทางที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างคุณค่าใหม่ๆ ด้วยกระแสความนิยมของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่กำลังเติบโต

ทั้งนี้คือการทำให้กริดไฟฟ้าหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อสำหรับการจ่ายไฟฟ้าจากผู้ผลิตต่างๆ ไปยังผู้ขับขี่ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้การใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนลดลง และเกิดการปล่อยคาร์บอนมากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากแบตเตอรี่ในรถยนต์สามารถใช้เป็นแหล่งเก็บพลังงานเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้งานและการสำรองพลังงาน 

ระบบจัดการพลังงานใหม่นี้ต่างจากการชาร์จไฟผ่านสายแบบเดิม โดยการชาร์จและปล่อยกระแสไฟฟ้า ทำได้อย่างง่ายโดยไม่ต้องทำการสัมผัส เพียงแค่นำรถยนต์จอดบนแผ่นชาร์จ ซึ่งมอบประสบการณ์ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นแก่ผู้ขับขี่ ซึ่งรถยนต์ค่ายดังแห่งญี่ปุ่นได้ทำการพัฒนาระบบนี้ร่วมกับ WiTricity ผู้บุกเบิกด้านการส่งพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย Wireless Vehicle-to-Grid จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างความต้องการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ 

โดยจะทำการจ่ายไฟเข้าสู่รถในช่วงเวลาที่ปริมาณการผลิตไฟฟ้าสูงกว่าการบริโภคไฟฟ้า และปล่อยกระแสไฟฟ้าออกจากรถสู่กริดไฟฟ้าเมื่อปริมาณการบริโภคไฟฟ้ามีสูงกว่าการผลิต ซึ่งรถยนต์ค่ายดังกล่าวมีความสนใจที่จะร่วมมือกับบริษัทด้านพลังงานต่างๆ ทั้งบริษัทรายใหญ่ที่เป็นผู้รวบรวมความต้องการใช้ไฟฟ้า และผู้ผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ระบบนี้สามารถนำไปใช้งานจริงได้ในสังคม 


AUTHOR :

ชัชฎาพร จุ้ยจั่น
ชัชฎาพร จุ้ยจั่น
เติบโตมากับทีวีและหนังสือ ชอบค้นหาตัวเอง ลองผิดลองถูกไปเรื่อย จนพบว่าเพื่อนสนิทที่สุดคือ ‘หนังสือ’ ที่เรียงรายอยู่บนชั้นและหัวเตียง กับ ‘เครื่องสำอาง’ บนโต๊ะเครื่องแป้ง กว่าสิบปีที่ยึดอาชีพขีดๆ เขียนๆ ยังเชื่อว่าหนังสือคือความคลาสสิก เครื่องสำอางคือความคลาสซี่ แต่ว่างเมื่อไรก็คือผู้หญิงสายกินดีๆ นี่เอง

Advertising