ข่าว

เทพีวีนัสของ...ธันวา ห้วงสมุทร

Published 7 ต.ค. 2018

By Rabbit Today

Bangkok-Art-Biennale-news-beat-Rabbit-Today-banner

“Venus of Orientalia” คือ ชื่อของนิทรรศการแสดงเดี่ยวครั้งที่ 3 ของ “ธันวา ห้วงสมุทร” ประกอบด้วยผลงานจิตรกรรมและผลงานวาดเส้นต้นแบบ โดยศิลปินมีเจตนาลดขนาดของผลงานให้เล็กลงกว่าผลงานชุดก่อน และเพิ่มรายละเอียดให้ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อต้องการท้าทายศักยภาพในการทำงานของตนเอง และคัดสรรชุดสีพิเศษมาใช้ เพื่อตอบสนองเนื้อหาของผลงานให้สมบูรณ์

เทพีวีนัสของ...ธันวา ห้วงสมุทร,ข่าววันนี้,Rabbit Today

ธันวา ห้วงสมุทร ศิลปินไทย เกิดปีพ.ศ.2523 จบปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร สนใจในเรื่องราวของมนุษย์และธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และปรัชญาชีวิต เขามักนำเสนอแนวคิดผ่านงานจิตรกรรมกึ่งเหนือจริง ที่มีสัญลักษณ์ของสตรี สัตว์ ธรรมชาติและสถาปัตยกรรม

เทพีวีนัสของ...ธันวา ห้วงสมุทร,ข่าววันนี้,Rabbit Today

ชมผลงานล่าสุดของเขาได้ ที่อาคารหอศิลป์ ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ วันนี้ถึง 14 ตุลาคม 2561 โทร.+66 2 662 0299, +662 258 5580 ext. 401 อีเมล: manager@sac.galleryAdvertising