Published 14 ก.ย. 2018

By Rabbit Today

WEB_Ahh Kard D

Ahh Kard D
รับฟรี เครื่องดื่ม 1แก้ว (Bael milk tea/Roselle Cold Brew) 
เมื่อรับประทานอาหาร 800 บาทขึ้นไป

กติกาและเงื่อนไข

  • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
  • 1 สิทธิ์/ 1 ท่าน/ 1 โปรโมชั่น เท่านั้น
  • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 ก.ย.2561

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก