โปรโมชั่น

Azabu Sabo Thailand Free Upsize Gelato Ice Cream ไซส์ Single เป็น ไซส์ Double ราคาเริ่มต้น 120.-

Published 23 เม.ย. 2019

By Rabbit Today

Azabusabo-Thailand-banner

Azabu Sabo Thailand
Free Upsize Gelato Ice Cream ไซส์ Single เป็น ไซส์ Double ราคาเริ่มต้น 120.- 

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก

กติกาและเงื่อนไข

  • ลงทะเบียนก่อนรับสิทธิ์ 
  • จำกัด 250 สิทธิ์
  • 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 โปรโมชั่น เท่านั้น
  • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดอื่น ๆได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สามารถใช้ได้ที่ Azabu Sabo สาขา ICONSIAM และ สาขา The Market Bangkok เท่านั้น
  • เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 10:00 - 22:00 น.
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. - 24 พ.ค. 62

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก