โปรโมชั่น

Babble & Rum Restaurant (at Riva Surya Bangkok)

Published 27 ส.ค. 2018

By Rabbit Today

WebBanner_Babble-and-rum-restaurant

Babble & Rum Restaurant (at Riva Surya Bangkok)
40% OFF for 5 tapas and a jug of Sangria 

And Win with Luckydraw
when dining at Babble & Rum
on Mother’s day 2018 
(Prize is one night accommodation
with breakfast for 2 person at Riva Surya Bangkok)

กติกาและเงื่อนไข

  • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
  • 1 สิทธิ์ / 1 ครอบครัว / 1 จาน / เท่านั้น
  • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ 10 ครอบครัวต่อวันเท่านั้น
  • เมื่อพาแม่มารับประทานอาหารครบ 300 บาทขึ้นไป
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ส.ค. 2561

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก