โปรโมชั่น

Centara Watergate Pavillion Hotel Bangkok พิเศษเพียง 650 Net Aromatherapy & Royal Thai Massage

Published 8 ม.ค. 2019

By Rabbit Today

web_Centara

Centara Watergate Pavillion Hotel Bangkok
SPECIAL 650 Net (จากราคาปกติ 1531.-)
Aromatherapy & Royal Thai Massage 60 mins
>
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก

กติกาและเงื่อนไข

  • ลงทะเบียนก่อนรับสิทธิ์
  • 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 โปรโมชั่น เท่านั้น
  • จำกัด 250 สิทธิ
  • กรุณาสำรองสิทธิล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
  • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 9 - 31 ม.ค. 62

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก