โปรโมชั่น

Chata Speciality Coffee ลด 25% เครื่องดื่มทุกเมนู

Published 26 ธ.ค. 2018

By Rabbit Today

web_Chata Speciality Coffee

Chata Speciality Coffee
25% OFF

สำหรับเครื่องดื่มทุกเมนู

 กติกาและเงื่อนไข

  1. ลงทะเบียนก่อนรับสิทธิ์
  2. คูปอง 1 ใบ ต่อการใช้ 1 ครั้ง ต่อ 1 สิทธิ์
  3. กรุณาแสดงรหัสก่อนรับสิทธิ์
  4. ใช้ได้เฉพาะ อังคาร-ศุกร์ เวลา 8.00-11.00 น.
  5. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. ระยะเวลาโปรโมชั่น 27 ธ.ค. 61 - 27 ม.ค. 62

 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก