โปรโมชั่น

Good one Hostel & Cafe Bar

Published 2 ต.ค. 2018

By Rabbit Today

WEB_Good one Hostel and Cafe Bar

Good one Hostel & Cafe Bar
ลด 15 บาท เมนูเครื่องดื่มกาแฟ

กติกาและเงื่อนไข

  • ลงทะเบียนก่อนรับสิทธิ์
  • ลดราคา 15 บาททุกเมนูเครื่องดื่มกาแฟ ร้อนและเย็น
  • 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 โปรโมชั่น เท่านั้น
  • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค.2561

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก