โปรโมชั่น

ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai FREE ไก่สะเต๊ะ 1 ชุด มูลค่า 100.- เมื่อทานอาหารครบ 400.-

Published 1 เม.ย. 2019

By Rabbit Today

ibis-Styles-Bangkok-Khaosan-Viengtai-banner

ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai
FREE ไก่สะเต๊ะ 1 ชุด มูลค่า 100.- เมื่อทานอาหารครบ 400.-

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก

กติกาและเงื่อนไข

  • ลงทะเบียนก่อนรับสิทธิ์ 
  • 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 โปรโมชั่น เท่านั้น
  • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 12.00 - 22.30 น.
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. - 2 พ.ค. 62
  • สำรองที่นั่ง โทร 0-2280-5434, www.ibisstylesbangkokkhaosan.com

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก