โปรโมชั่น

MOOV Bangkok FREE trial 2 ครั้ง และ ลด 30% จาก 4800.- เหลือ 3360.- สำหรับ 1 Month Unlimited Class

Published 7 มี.ค. 2019

By Rabbit Today

MOOV-Bangkok-banner

MOOV Bangkok
FREE trial 2 ครั้ง
ต่อที่ 2
30% OFF เหลือ 3360.- จาก 4800.-
สำหรับ 1 Month Unlimited Class

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก

กติกาและเงื่อนไข

  • ลงทะเบียนก่อนรับสิทธิ์
  • 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 โปรโมชั่น เท่านั้น
  • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
  • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 8 มี.ค. - 7 เม.ย. 62

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก