โปรโมชั่น

Saucey Chicken and Beer Bomb 25% OFF สำหรับเมนูไก่ทอด 6 ชิ้น รส Saucey Original

Published 8 ม.ค. 2019

By Rabbit Today

web_Saucey

Saucey Chicken and Beer Bomb
25% OFF สำหรับเมนูไก่ทอด 6 ชิ้น รส Saucey Original
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก

กติกาและเงื่อนไข

  • ลงทะเบียนก่อนรับสิทธิ์
  • 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 โปรโมชั่น เท่านั้น
  • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 9 - 31 ม.ค. 62

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก