โปรโมชั่น

Tales Khaosan (Cafe & Hostel)

Published 28 พ.ย. 2018

By Rabbit Today

web_Tales Khaosan

Tales Khaosan (Café & Hostel)
25% OFF
เมื่อมียอดบิล 200 บาทขึ้นไป

กติกาและเงื่อนไข

  1. ลงทะเบียนก่อนรับสิทธิ์
  2. คูปอง 1 ใบ ต่อการใช้ 1 ครั้ง ต่อ 1 สิทธิ์
  3. ใช้ได้เฉพาะวันอังคารถึงวันศุกร์
  4. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ระยะเวลาโปรโมชั่น 29 พ.ย. - 29 ธ.ค. 61

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก