Published 8 พ.ย. 2018

By Rabbit Today

web_Tofu soft cafe

Tofu Soft Cafe
25% OFF
For Tofu Black Cocoa
ราคาปกติ 79.-  ลดเหลือ 60.-

กติกาและเงื่อนไข

  1. ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
  2. คูปอง 1 ใบ ต่อการใช้ 1 ครั้ง ต่อ 1 สิทธิ์
  3. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ระยะเวลาโปรโมชั่น 9 พ.ย. - 9 ธ.ค. 61

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก