โปรโมชั่น

รายละเอียดประกันภัย ‘แผนซูเปอร์คุ้ม’

Published 13 ม.ค. 2019

By Rabbit Today

Thaipiboon5Baht-11-17Feb2019-Banner-1

ระยะเวลาคุ้มครอง: 1 ปี หลังจากได้รับการยืนยันการทำประกันภัย

ความคุ้มครอง: ผู้เอาประกันภัยที่ถือบัตรแรบบิทที่โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และอยู่ภายในพื้นที่รถไฟฟ้าบีทีเอส เฉพาะช่วงเวลาทำการเท่านั้น

ความคุ้มครอง อบ. 1 ทุนประกันภัย
 1. การเสียชีวิต อวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
50,000 บาท 100,000 บาท
 2. การขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
 3. การถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
 4. ค่ารักษาพยาบาล ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
 เบี้ยประกันภัยรวมอากร ต่อคน ต่อปี 5 บาท 10 บาท
สั่งซื้อ สั่งซื้อ

หลักเกณฑ์เบื้องต้นการพิจารณารับประกัน

  1. ผู้ทำประกันภัยจะต้องถือบัตรแรบบิทที่โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส
  2. บริษัท ที.เอ.บี. โบรกเกอร์ จำกัดขอสงวนสิทธิ์ในการออกกรมธรรม์ 
  3. เบี้ยประกันภัยข้างต้นไม่สามารถเรียกคืนได้ทุกกรณี

สอบถามทุกเรื่องประกันภัย TPB Help Point: 0-2209-3299 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 18:00 น.

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ (24 ชม.) / Claim Center: 0-2246-9635 กด 77

นายหน้าประกันวินาศภัย ผู้ชี้ช่องจัดการ บริษัท ที.เอ.บี. โบรกเกอร์ จำกัด เลขที่อนุญาตเลขที่ ว00073/2516

* เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นโดยละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด