เรื่องเด่น

ครูไหวใจร้าย ไม้เรียวสร้างคน

Published 15 ม.ค. 2019

By Rabbit Today

my-teacher-scoop-Rabbit-Today-banner

นอกจาก DNA ที่พ่อแม่เราให้มาเป็นต้นทุนในการต่อสู้กับการดำเนินชีวิตแล้ว บุคคลที่สำคัญมากกับความสำเร็จในทุกวันนี้ คือครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ แต่เดิมอาจมีคำพูดเปรียบเปรยว่าคุณครูเหมือนเรือจ้าง ผู้พายเรือส่งลูกศิษย์ข้ามไปสู่อีกฝั่งน้ำ แต่เมื่อโลกเปลี่ยนแปลง นิยามของความเป็นครูก็เปลี่ยนไป

แต่ไม่ว่าจะเป็นนิยามไหน DNA ที่ครูทุกท่านมี คือ ‘ผู้ให้’ ที่รักและหวังดีต่ออนาคตลูกศิษย์ทุกคน เพื่อให้ศิษย์ได้ร่ำเรียนมีวิชาติดตัวไป...รุ่นแล้วรุ่นเล่า

เนื่องในวันครู 16 มกราคม นี้ Rabbit Today ขอน้อมรำลึก กราบพระคุณครู ทั้งคุณครูท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ และคุณครูผู้จากเราไปแล้วไกลแสนไกล

‘ครู’ กับ ‘อาจารย์’ ต่างกันอย่างไร

คงมีคนแอบสงสัยอยู่ในใจกันบ้างว่า 2 คำนี้ มีความหมายต่างกันอย่างไร เราสรุปความหมายจาก พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ที่ได้ประกาศไว้ดังนี้

‘ครู’ เป็นชื่อที่เรียกแทนผู้ที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อนุบาล ถึง ม.6) เช่น ครูผู้ช่วย ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่วิทยฐานะที่ได้รับ และคำว่าครู มีลักษณะถึงความใกล้ชิดกับศิษย์ มีลักษณะการเรียนการสอนที่แสดงถึงความห่วงหาอาทรกับศิษย์ ซึ่งมีความแนบแน่นและลึกซึ้ง

‘อาจารย์’ เป็นชื่อที่เรียกผู้สอนในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า หมายรวมถึงคณาจารย์ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ฟังดูแล้วอาจารย์จะเป็นผู้รอบรู้สรรพวิชาเฉพาะด้าน มีความเชี่ยวชาญเป็นด้านๆ หรือแต่ละสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ และมีผลงานทางวิชาการ นำแนวคิดหรือข้อค้นพบที่บุคคลเหล่านั้นคิดขึ้นมาใช้อ้างอิงในการดำเนินชีวิต การทำงาน หรือการปฏิบัติตน

เสียงจากครู

Rabbit Today อยากแนะนำเรื่องราวดีๆ จากโลกของครู มาให้ผู้อ่านได้ร่วมรำลึกถึงพระคุณของท่าน

ครูไหวใจร้าย ไม้เรียวสร้างคน,สกู้ป,Rabbit Today

ครูไหวใจร้าย: วรรณกรรมที่ประพันธ์โดย คุณผกาวดี อุตตโมทย์

เป็นหนังสือที่สะท้อนถึงความเฮี้ยบ เป๊ะ ของคุณครูหญิงท่านหนึ่ง ที่สื่อถึงลักษณะนิสัยของคุณครูในอุดมคติ ที่ได้รับการยกย่องจากโครงการวิจัยของสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ.2543 ให้เป็น ‘หนังสือดีที่เด็กและเยาวชนควรอ่าน’ ซึ่งว่ากันว่า ผู้แต่งได้แรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมเรื่อง Good Morning Miss Dove (1954) ประพันธ์โดย Frances Gray Patton

ใครที่คิดถึงคุณครูและหนังสือเล่มนี้ ลองหามาอ่านอีกครั้ง เพื่อรำลึกถึงคุณครูบางท่านของเรา ที่อาจมีคาแร็กเตอร์เหมือนครูไสว แสงตะวัน ในเรื่อง

ครูไหวใจร้าย ไม้เรียวสร้างคน,สกู้ป,Rabbit Today

คุณครู รัชนี วัสสานนท์: อดีตครูวิชาภาษาไทย โรงเรียนราชินี, สตรีวัดอัปสรสวรรค์, บุญวาทย์วิทยาลัย, ห้องสอนศึกษา, กำแพงเพชรพิทยาคม, เฉลิมขวัญสตรี ฯลฯ

“คนรุ่นครู เป็นครูที่สอนด้วยชีวิตและจิตใจ ทุ่มเทสอนให้กับนักเรียน ไม่เคยคิดถึงสิ่งตอบแทน ไม่เคยคิดว่าสอนไปแล้วจะได้เลื่อนเป็นครูระดับโน้นระดับนี้ ครูสอนเพราะครูรักการสอน และจะทำทุกอย่างให้นักเรียนของครูได้ความรู้มากที่สุด อยากให้รู้จริงในสิ่งที่ครูสอน ลูกศิษย์บางคนจึงอาจจะเห็นว่าครูสอนหนังสือช้า เพราะอยากย้ำให้รู้จักคิด วิเคราะห์ และพิจารณา

“สมัยครูอาจจะไม่ใช้เทคโนโลยีมาก ดังนั้น สิ่งที่ครูจะใช้เวลาว่างคือการอ่านหนังสือ เพราะฉะนั้นก่อนจะมาถ่ายทอดอะไรให้นักเรียนได้ ครูก็ต้องอ่านหนังสือเยอะ ประมวลความรู้เป็นเล่มๆ คนที่เป็นครูได้ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด คือคนที่สอบได้ที่ 1 เรียนหนังสือเก่ง แล้วจะได้รับการคัดเลือกเข้าไปเรียนเป็นครู ต่างจากครูในยุคปัจจุบัน ที่บางท่านอาจจิ้มกูเกิ้ลเพื่อค้นหาข้อมูล สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความต่างของยุคสมัย

“เด็กนักเรียนสมัยนี้อาจคิดว่า ทำไมเรียนในห้องไม่เข้าใจ แต่ทำไมเรียนพิเศษแล้วเข้าใจ ครูไม่เคยมีความคิดเรื่องการสอนพิเศษเลยค่ะ เพราะรู้สึกว่าครูให้ในห้องเรียนหมดแล้ว

“สำหรับเรื่องกิริยามารยาทของเด็กรุ่นใหม่ ครูว่าขาดความเป็นไทยไปเยอะเลย ในแง่ของการมีสัมมาคารวะ เห็นได้ง่ายที่สุดเลยคือครูรุ่นใหม่บางท่านไม่ค่อยมีสัมมาคารวะกับครูรุ่นพี่ อีโก้สูง อัตตาสูง ฉันแน่ และเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ๆ ยกตัวอย่างหลานของครูเองที่ชอบกรี๊ดกร๊าด โวยวาย (หัวเราะ) และที่สำคัญที่สุดคือคำพูดคำจา

“ขอฝากบอกนิดหนึ่งปิดท้ายค่ะ ว่าละครทีวีบางช่องทำไมถึงให้ตัวละคร โดยเฉพาะผู้หญิงพูดคุยกันด้วยคำว่า มึง กับ กู ทำไมถึงต้องพูดคะ เด็กเดี๋ยวนี้พูดมึงกูกันจนเป็นเรื่องธรรมดาเลย”

ครูไหวใจร้าย ไม้เรียวสร้างคน,สกู้ป,Rabbit Today

คุณครูศรีไพร กุณา: ครูวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

“ตั้งใจไว้ตั้งแต่จบใหม่ๆ ว่าจะมาเป็นครูที่นี่ เพราะอยากสอนนักเรียนบนดอย ในความคิดของผมการอยู่บนดอยมันไม่ได้ยากลำบากอะไรนะครับ การสอนเด็กบนดอยบางครั้งใช้ภาษาไทยพูดไปเราจะต้องแปล และอธิบายค่อนข้างเยอะ เพราะเด็กมาจากหลากหลายชนเผ่า และพูดกันต่างภาษาถิ่น

“ถ้าถามถึงเรื่องความสามารถทางวิชาการ เด็กดอยจะอ่อนกว่าเด็กในเมือง แต่ด้วยความขยันนี่แหละ ทำให้เขาสามารถสู้กับเด็กข้างล่างได้ แต่เด็กในเมืองเดี๋ยวนี้เริ่มมีปัญหาคือ เด็กมีความมั่นใจในตัวเองสูง ไม่ค่อยเชื่อฟังครู

“ที่ผ่านมาผมพาเด็กโรงเรียนบ้านแม่โต๋ ได้เหรียญเงินจากโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติมา 2 รายการ จากโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ คือเครื่องบีบอัดขวดพลาสติก และกระป๋องต่างๆ ได้ เป็นการเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บขยะได้มากขึ้น อีกอันหนึ่งคือเครื่องเพิ่มแรงดันน้ำจากขวดพลาสติก (ยิ้ม)

“การปรับตัวในโลกยุคปัจจุบันไม่ยากนะครับ ถึงจะมีอะไรมากก็แล้วแต่ สังคมบนดอยยังโอเคอยู่ครับ ถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีสัญญาณเน็ตและโทรศัพท์เข้าถึงตัวโรงเรียนแล้ว แต่มีด้านบวกด้านลบ โดยเฉพาะกับเด็กที่อาจจะติดพฤติกรรมไม่ดีจากโลกภายนอกเข้ามาเยอะ เช่น พูดจาหยาบคาย ซึ่งปกติในอดีต เด็กจะไม่พูดกัน

“เราก็ต้องปรับตัวกันไปครับ เดี๋ยวหลังจากสอบปลายภาคเสร็จแล้วในเดือนมีนาคม ทางโรงเรียนจะพาเด็กนักเรียนไปเที่ยวทะเลเป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเขา ก็เพื่อให้เด็กดอยได้มีประสบการณ์ และเป็นการเรียนรู้ใหม่กับชีวิตพวกเขาด้วย”

ครูไหวใจร้าย ไม้เรียวสร้างคน,สกู้ป,Rabbit Today

ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล: รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ผมว่าเราต้องปรับตัวให้ทันกับความรู้ใหม่ๆ ส่วนเทคโนโลยีการสอนเป็นตัวเสริมให้เด็กเข้าใจเนื้อหาให้ง่ายขึ้น ถ้าเราสอนแบบเดิม เด็กอาจไม่ใส่ใจ ไม่ตั้งใจ เราแค่ได้สอนเนื้อหานั้นๆ แต่ถ้าเราสอนโดยมีเทคโนโลยีเข้าร่วมด้วย มันจะช่วยเสริมการเรียนรู้ได้มากขึ้นครับ”

อาวุธของครูในห้องเรียน

เป็นเรื่องเล่าของประสบการณ์ขำๆ เพราะวันนี้ทำแล้วอาจผิดกฎหมายอาญา แต่เราเชื่อว่าหลายคนพยักหน้าเห็นด้วย เพราะเคยโดนมาแล้ว โดยเฉพาะคนยุคไม้เรียว

ครูไหวใจร้าย ไม้เรียวสร้างคน,สกู้ป,Rabbit Today

แปรงลบกระดาน ไม่ว่าจะเป็นกระดานเขียว ขาว หรือดำ จะมีวัตถุสี่เหลี่ยมขนาดเหมาะมือนี้ ที่ลานชอล์ก หรือลานกระดานไวต์บอร์ด ซึ่งพร้อมจะบินหลุดจากมือครูไปแลนดิ้งตรงหน้านักเรียนพูดเก่งและเสียงดังในห้องเสมอ

ครูไหวใจร้าย ไม้เรียวสร้างคน,สกู้ป,Rabbit Today

ชอล์ก เด็กนักเรียนในโลกสมัยใหม่ อาจไม่คุ้นเคยกับกระดานชอล์กที่ลบกันทีเล่นเอาฝุ่นตลบ เขียนทีขีดที ก็ทำให้บางคนเสียวฟันในห้องเรียนเสียอย่างนั้น และมันคืออาวุธเบา ที่คุณครูใช้เขวี้ยงตักเตือนนักเรียนให้ได้สติ โดยเฉพาะคนหลับในห้อง แทนคำพูดว่า “ตื่นค่ะ!”

ครูไหวใจร้าย ไม้เรียวสร้างคน,สกู้ป,Rabbit Today

ไม้เรียว มักทำจากวัสดุ 2 ชนิดคือ ไม้ไผ่ และหวาย (ต่างขนาดตามระดับความปรานีของคุณครู) ประโยชน์ใช้อย่างแรกคือเป็นเครื่องมือชี้ข้อความบนกระดาน และประโยชน์อีกประการคือเครื่องมือลงโทษสถานหนัก เพื่อความหลาบจำไม่กระทำผิดซ้ำ

ครูไหวใจร้าย ไม้เรียวสร้างคน,สกู้ป,Rabbit Today

คำดุด่าของครู การดุด่าว่ากล่าวของครู จะมีพลังเสียดแทงความรู้สึก และบาดลึกถึงขั้วหัวใจ เหนือชั้นกว่าอาวุธใดๆ ที่กล่าวมา บางคนถึงขั้นกลั้นน้ำตาไม่อยู่ แต่รู้ไว้เถอะว่า ทั้งหมดนั้นก็เพราะครูท่านหวังดี และรักลูกศิษย์สุดหัวใจเช่นกัน

Top 5 ครูดุขึ้นแท่น

เคยตั้งคำถามว่า คุณครูประจำวิชาไหนกันนะ ที่เราเคยกลัวจนหน้าซีดเวลาอยู่ในห้องเรียน จึงได้ทำการสำรวจในออฟฟิศ Rabbit Today เพื่อหยั่งเสียงตามดีกรีความเฮี้ยบ ที่แต่ละคนเคยเจอะเจอมา (โดยแยกครูฝ่ายปกครองออกไป) และนี่คือผลสำรวจที่น่าจะตรงใจใครหลายๆ คน : )

อันดับ 1 ครูภาษาไทย 40%

อันดับ 2 ครูคณิตศาสตร์ 35%

อันดับ 3 ครูสุขศึกษา 15%

อันดับ 4 ครูภาษาอังกฤษ 6%

อันดับ 5 ครูพลศึกษา 4%

ครูไหวใจร้าย ไม้เรียวสร้างคน,สกู้ป,Rabbit Today

อะไรอยู่ในพานไหว้ครู

16 มกราคม พ.ศ.2500 เป็นวันของการก่อตั้งคุรุสภา ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู จึงกำหนดให้วันนี้ของทุกปี เป็นวันที่ลูกศิษย์จะได้ทำพิธีรำลึกถึงพระคุณครู ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความหมายของสิ่งที่นิยมจัดไว้ในพานไหว้ครู

ครูไหวใจร้าย ไม้เรียวสร้างคน,สกู้ป,Rabbit Today

ดอกมะเขือ นัยแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน เนื่องจากก้านช่อดอกที่มักจะโน้มตามแรงโน้มถ่วงของโลก ที่ยึดเราไว้กับพื้นโลก ไม่เหยียดก้านเชิดท้าทาย อีกทั้งมะเขือมีเมล็ดมากมายที่พร้อมเจริญเติบโตได้ในดินเกือบทุกชนิด

ครูไหวใจร้าย ไม้เรียวสร้างคน,สกู้ป,Rabbit Today

หญ้าแพรก นัยแห่งความแพร่พันธุ์ได้ดีในทุกสภาพดิน แทงยอดงอกงาม เช่นเดียวกับสติปัญญา ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่และสถานการณ์

ครูไหวใจร้าย ไม้เรียวสร้างคน,สกู้ป,Rabbit Today

ข้าวตอก นัยแห่งความรุ่งเรือง เฟื่องฟู เบ่งบาน แตกออก ข้าวตอกเปรียบเสมือนนักเรียน ที่ก่อนจะบานแตกออกคือข้าวเปลือกที่โดนน้ำแล้วนำไปคั่วผ่านความร้อน ซึ่งกระบวนการนี้เสมือนการสอนสั่งของครูบาอาจารย์ที่เคี่ยวเข็ญให้ข้าวเปลือกกลายเป็นข้าวตอกสีขาวบริสุทธิ์ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคล

ครูไหวใจร้าย ไม้เรียวสร้างคน,สกู้ป,Rabbit Today

ดอกเข็ม นัยแห่งความเฉียบแหลมของสติปัญญาเหมือนชื่อดอกไม้ เพื่อใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาและปรับตัวได้กับการดำเนินชีวิตเมื่อพบเจออุปสรรค

คุณสมบัติครูแห่งอนาคต

1. เป็นคุณครูดิจิทัล

เพราะโลกแห่งเทคโนโลยีกำลังแทรกซึมไปทั่วทุกหย่อมหญ้า ไม่เว้นแม้แต่ในห้องเรียน ซึ่งปัจจุบันตัวครูเองก็ต้องมีการปรับตัวอย่างสูง เพื่อนำตัวเองออกมาจาก Comfort Zone หรือการยึดแนวทางการเรียนการสอนเดิมๆ ที่คุ้นเคย ไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนให้น่าสนใจ เหมาะกับนักเรียนและนักศึกษาสมัยใหม่มากขึ้น ทั้งหมดนี้ต้องเริ่มจากการเปลี่ยน Attitude หรือทัศนคติของตัวครูเองก่อน

2. โซเชียลมีเดียก็มีดี

ปฏิเสธไม่ได้ว่า เด็กนักเรียนในยุคนี้ รู้จักหน้าตาของแอปพลิเคชั่น เช่น อินสตาแกรม พินเทอเรสต์ ฯลฯ มากกว่าครู เพราะเด็กเป็นวัยที่ชอบเสาะแสวงหาสิ่งแปลกใหม่มากมายให้กับชีวิต โลกของพวกเขากว้างใหญ่กว่าที่ครูคิด เพราะฉะนั้นตัวครูจึงควรรู้จักโลกของเด็ก ปรับตัวให้มากขึ้น และใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดีย ที่คัดกรองมาแล้ว เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ที่น่าสนใจกว่าการอ่านจากกระดาษเยอะ

3. มองข้ามเกรดหรู แต่ดูที่พัฒนาการของเด็ก

นิ้วมือคนเรายังไม่เท่ากัน นับประสาอะไรกับสติปัญญาและมันสมองของเด็กแต่ละคนเล่า แต่แน่ล่ะว่าระบบการตัดเกรดยังมีการใช้เพื่อวัดผลสิ่งเหล่านี้อยู่ แต่คุณครูยุคใหม่ควรมุ่งพิจารณาตัวเด็กเป็นสำคัญ ว่าท้ายที่สุดแล้ว แม้เขาเหล่านั้นจะเกรดไม่หรู แต่ถ้าเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นสุข เท่านี้ก็พอแล้ว

4. เป็นนักเรียน

เชื่อเถอะว่าในโลกที่หมุนเหวี่ยงไปไวขนาดนี้ ตัวครูเองก็ต้องเรียนรู้ และต้องทำการบ้านอย่างมากมายไม่ต่างกับนักเรียน เมื่อคลื่นเทคโนโลยีที่ซัดเข้าฝั่งแบบสึนามิแล้ว จึงต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัว ซึ่งหลายๆ กรณี ตัวครูต้องทำตัวเป็นเด็กนักเรียนเสียเอง เพื่อให้เด็กนักเรียนจริงๆ สอนวิธีการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ และห้องเรียนใหม่จะเป็นห้องเรียนใหญ่และอบอุ่นกว่าเดิมมาก

5 เพลงซึ้งนึกถึงครู

บทเพลงที่ทำให้ภาพของอดีตของห้องเรียน แจ่มชัดขึ้นมา จนต้องคว้าโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ทักทายคุณครูของเราหลังฟังจบ

1. แม่พิมพ์ของชาติ

คำร้อง/ ทำนอง: สุเทพ โชคสกุล

ขับร้อง: วงจันทร์ ไพโรจน์ (พ.ศ. 2501) ภายหลังมีนักร้องหลายท่านนำมาขับร้องใหม่ คือ เบญจวรรณ ยืนวงษ์, ยอดรัก สลักใจ, พุ่มพวง ดวงจันทร์, พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ และอรวี สัจจานนท์

“นี่แหละครูที่ให้ความรู้อยู่รอบเมืองไทย หวังสิ่งเดียวคือขอให้เด็กของไทยในผืนธานี ได้มีความรู้เพื่อช่วยเชิดชูไทยให้ผ่องศรี ครูก็ภูมิใจที่สมความเหนื่อยยากตรากตรำมา...”

2. ครูกระดาษทราย

คำร้อง: โรจน์ชนา วโรภาษ

ทำนอง/ เรียบเรียง: รามจิตติ หงสกุล

ขับร้อง: ทราย-อินทิรา เจริญปุระ

“ครูคะรู้ไหม กระดาษทรายแผ่นนั้นนั่นเอง ขัดเกลาเราจนได้ดี”

3. รางวัลของครู

คำร้อง: สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา

ขับร้อง: ปาน-ธนพร แวกประยูร

“ความภูมิใจไม่ได้อยู่ในพานไหว้ครู แต่อยู่ในวันที่รู้ว่าศิษย์นั้นไปได้ดี”

4. ร้อยใจมากราบครู

คำร้อง/ ทำนอง/ ดนตรี: พยัต ภูวิชัย

ขับร้อง: เซปิง ไชยสาสน์

“คือครูผู้คอยปั้นดาว ให้เป็นดาวดวงที่สดใส ทุ่มเทกายและใจด้วยแรงแห่งรัก โลกจึงมีดาวนับล้านดวง แต่ละดวงได้แจ้งประจักษ์ ในความรักที่ครูเป็นผู้สอนสั่ง”

5. สวัสดีคุณครู

คำร้อง/ ทำนอง: ไศลโสภิณ กาญจนวัฒน์

เรียบเรียง: ณรงค์ เดชะ

ขับร้อง: ลิฟท์-ออย

“คุณครูที่รัก ผมขอจำคำสั่งสอน ครูดุจบิดรมารดา ปรารถนาให้เราดี คุณครูที่รัก ผมประจักษ์ เดี๋ยวนี้เองว่าคำสั่งสอนของคุณครู เป็นประตู สู่อนาคต”

DID -YOU-KNOW-logo

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2548 ที่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 นั้น ไม่มีการระบุว่าต้องใช้ไม้เรียว! โดยการลงโทษนักเรียนที่กระทำผิดจะมีเพียง 4 สถานคือ ว่ากล่าวตักเตือน, ทำทัณฑ์บน, ตัดคะแนนประพฤติ และทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม