เรื่องเด่น

ยลเสน่ห์ผืนผ้าไทยและฉลองพระองค์ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Published 3 ก.ย. 2018

By Rabbit Today

QUEEN-SIRIKIT-MUSEUM-OF-TEXTILES-news-beat-Rabbit-Today-banner

ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร คือที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์รวมความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยด้านผ้าทอ งานปักประดับ งานตัดเย็บที่มีความวิจิตรบรรจงชั้นเลิศ ฯลฯ ผ่านการจัดแสดงฉลองพระองค์ที่ทรงในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ

ยลเสน่ห์ผืนผ้าไทยและฉลองพระองค์ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ,ข่าววันนี้,Rabbit Today

ความอิ่มเอมใจจากความงดงามของผืนผ้าไทยนั้น คนไทยล้วนมีความรู้สึกร่วมกัน แต่สิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายปิแอร์ บัลแมง เป็นช่างออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ทั้งแบบสากลและแบบไทย มาเป็นเวลา 22 ปีนั้น เป็นส่วนสำคัญยิ่งในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไหมไทยให้ทั่วโลกได้รู้จัก

ยลเสน่ห์ผืนผ้าไทยและฉลองพระองค์ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ,ข่าววันนี้,Rabbit Today

และเมื่อนายบัลแมงถึงแก่กรรม ในปี พ.ศ.2525 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ห้องเสื้อบัลแมง ซึ่งมีนายอีริก มอร์เทนเซน เป็นหัวหน้านักออกแบบดูแลงานตัดเย็บฉลองพระองค์ต่อไป

ยลเสน่ห์ผืนผ้าไทยและฉลองพระองค์ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ,ข่าววันนี้,Rabbit Today

นิทรรศการที่น่าสนใจขณะนี้ในพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คือนิทรรศการ ‘งามสมบรมราชินีนาถ’ จัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กว่า 30 องค์ ทั้งฉลองพระองค์ทรงงาน ฉลองพระองค์ชุดราตรีสั้น ฉลองพระองค์ชุดราตรียาว ตลอดจนพระมาลา ฉลองพระบาท และกระเป๋าเดินทางที่สั่งทำขึ้นพิเศษ พร้อมทั้งภาพร่างแบบฉลองพระองค์จากห้องเสื้อบัลแมง และผ้าตัวอย่างการปักประดับจากสถาบันเลอซาจ

ยลเสน่ห์ผืนผ้าไทยและฉลองพระองค์ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ,ข่าววันนี้,Rabbit Today

ทั้งหมดนี้ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน จึงนับเป็นโอกาสอันดีของคนไทยที่จะได้ชื่นชมความงดงามร่วมกัน ทั้งการตัดเย็บ การออกแบบ และลวดลายผ้าไทยที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ยลเสน่ห์ผืนผ้าไทยและฉลองพระองค์ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ,ข่าววันนี้,Rabbit Today

นอกจากนี้ยังมีวีดิทัศน์และภาพในแต่ละยุคสมัย ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจขั้นตอนการสร้างสรรค์และออกแบบฉลองพระองค์ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ยลเสน่ห์ผืนผ้าไทยและฉลองพระองค์ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ,ข่าววันนี้,Rabbit Today

นิทรรศการ งามสมบรมราชินีนาถ (Fit For a Queen: Her Majesty Queen Sirikit’s Creations by Balmain) เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559-พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องจัดแสดง 1-2 พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น.