เรื่องเด่น

27 ปี 999 ก้าว...กับบทบันทึกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Published 26 มี.ค. 2019

By สันทัด โพธิสา

Queen-Sirikit-National-Convention-Center-scoop-Rabbit-Today-banner

‘ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์’ ในความทรงจำของคุณเป็นอย่างไร...

รูปทรงอาคารแปลกตา มีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติทุกปี มีขั้นบันไดให้แวะพักนั่งอ่านในงานหนังสือฯ หรือใครเป็นแฟนพันธุ์แท้มากกว่านั้น อาจจำได้ว่า...ศูนย์การประชุมฯ นี้มีห้องน้ำที่กว้างใหญ่มาก...กกก

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 กว่า 27 ปี ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เปิดดำเนินการมา มีการจัดงานประชุม สัมมนา และมหกรรมงานอีเว้นต์ต่างๆ มากมาย 

และราวเดือนเมษายนนี้ ศูนย์การประชุมฯ เตรียม ‘ปิดปรับปรุง’ ครั้งใหญ่ เพื่อต้อนรับกับโฉมใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม 

ผ่านการเดินทางมากว่า 27 ปี สร้างชื่อเสียง ความภาคภูมิใจ ตลอดจนการรับรู้ของเหล่านานาชาติมากมาย มากไปกว่านั้น ยังเป็น 27 ปีที่เสมือนเป็น ‘คนคุ้นเคย’ กับคนไทยมาเนิ่นนาน เราจึงขอย้อนรอยความประทับใจ ด้วยการออกก้าวเดิน เพื่อย่ำเยือนไปในทุกรอยทางแห่งความทรงจำและความสำเร็จ 

มาดูกันว่า ในความทรงจำเหล่านี้ จะตรงกับความประทับใจของคุณอย่างไรบ้าง...

27 ปี 999 ก้าว...กับบทบันทึกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,สกู๊ป,Rabbit Today

ก้าวที่ 1 คุณรู้ไหม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีทางเข้ากี่ทาง: เฉลย...มีทั้งหมด 4 ทาง แบ่งเป็นโซน A ถึงโซน D โดยโซน A เป็นทางเข้าสำหรับแขกสำคัญ หรือแขกระดับวีไอพี เรียกว่าเป็นรีเซปชั่น ฮอลล์ ส่วนโซน B อยู่ทางด้านข้างริมทะเลสาบติดกับสวนเบญจกิติ โซน C เป็นทางเข้าด้านหลังติดกับโรงงานยาสูบเก่า โดยเป็นจุดที่ผู้จัดงานมักใช้เป็นช่องทางขนย้ายอุปกรณ์การจัดงานต่างๆ และโซน D เป็นประตูทางเข้าที่ติดกับรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

27 ปี 999 ก้าว...กับบทบันทึกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,สกู๊ป,Rabbit Today

ก้าวที่ 10 แรกพบโลกุตระ: เดินถัดจากประตูทางเข้ามาไม่ไกล เราจะพบกับงานศิลปะเชิงสัญลักษณ์ที่ผู้มาเยือนศูนย์การประชุมฯ ต้องจดจำได้ดี นั่นคือ ‘โลกุตระ’ สร้างขึ้นโดย อ.ชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2541 ลักษณะเปรียบเสมือนเปลวรัศมีขององค์พระพุทธรูป เป็นสัญลักษณ์ของโลกุตระปัญญา หรือปัญญาที่เหนือโลก

27 ปี 999 ก้าว...กับบทบันทึกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,สกู๊ป,Rabbit Today

ก้าวที่ 30 เสาธงปลิวไสว: บริเวณด้านหน้าของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีเสาธงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นอีกหนึ่งภาพจำที่ผู้คนคุ้นตากันดี ในอดีตเสาธงเหล่านี้ใช้ประดับธงชาติต่างๆ ในงานประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนระหว่างประเทศ หรืองานเวิลด์แบงก์ ครั้งที่ 46 ซึ่งประเทศไทยได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพ จากงานใหญ่ระดับโลกนั้นเอง จึงเป็นที่มาของการสร้างศูนย์การประชุมฯ แห่งนี้

27 ปี 999 ก้าว...กับบทบันทึกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,สกู๊ป,Rabbit Today

ก้าวที่ 50  ศาลาไทยอันน่าจดจำ: เดินถัดมาถึงก้าวที่ 50 เราได้พบเจอกับอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ใครมาก็ต้องเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก เป็นผลงานศิลปะของ รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ ปี 2537 ถือเป็นหนึ่งในงานศิลปะที่ทำให้แขกชาวต่างชาติผู้มาเยือนได้สัมผัสถึงความเป็นไทย

บันทึกระหว่างก้าว: เคยมีผู้สงสัยว่า ระหว่างทะเลสาบที่สวนเบญจกิติ กับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สิ่งไหนเกิดก่อนกัน เฉลยว่า ทะเลสาบเกิดก่อน เพราะเมื่อก่อนพื้นที่บริเวณศูนย์การประชุมฯ ก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบนั่นเอง ก่อนที่จะมีการถมที่ส่วนหนึ่งเพื่อสร้างศูนย์การประชุมฯ ในเวลาต่อมา

ก้าวที่ 123 สู่จุดศูนย์กลาง...ศูนย์การประชุมฯ: เราออกก้าวเข้ามาภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มาพบกับจุดที่แขกผู้มาเยือนจดจำได้แม่นยำเป็นที่สุด นั่นคือ ภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ณ จุดนี้ ถือเป็นจุดศูนย์กลางของศูนย์การประชุมฯ ไม่ว่าจะเข้ามาทางประตูด้านไหน ก็สามารถเดินมาพบกันได้หมดตรงจุดนี้ ทางศูนย์การประชุมฯ มีการจัดวางงานศิลปะ กระจายไปตามทิศต่างๆ โดยเป็นงานที่สะท้อนถึงศิลปะพื้นบ้านตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เสมือนเป็นภาพจำลองประเทศไทย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์กลางการยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนนั่นเอง

27 ปี 999 ก้าว...กับบทบันทึกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,สกู๊ป,Rabbit Today

ก้าวที่ 135 เสาช้าง ลูกโลก: เป็นประติมากรรมลอยตัว ตั้งอยู่กลางโถงต้อนรับโซน A ผลงานการสร้างสรรค์ของ อ. ธานี กลิ่นขจร ลักษณะเป็นเสาโครงเหล็กปิดผิวด้วยแผ่นทองเหลืองรมดำ ด้านบนเป็นช้างสี่เศียร รองรับโครงลูกโลกโปร่งที่อยู่ด้านบน สื่อถึงประเทศไทยที่มีช้างเป็นสัญลักษณ์ ส่วนลูกโลกเป็นตัวแทนนานาอารยประเทศ ศิลปะนี้บ่งบอกความหมายถึงวาระที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนระหว่างประเทศที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของโลกนั่นเอง

27 ปี 999 ก้าว...กับบทบันทึกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,สกู๊ป,Rabbit Today

ก้าวที่ 150 ยักษ์ตนใหญ่และประติมากรรมไม้สุดอลังการ: อีกหนึ่งภาพจำของผู้มาเยือนที่ตั้งอยู่บริเวณโถงกลางของศูนย์การประชุมฯ เป็นผลงานของคุณจรูญ มาถนอม ที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชพิธีอินทราภิเษกลงบนแผ่นไม้ประดู่กว่า 56 แผ่น กินความกว้างกว่า 22.80 เมตร สูง 4.50-6.35 เมตร จัดว่าเป็นความอลังการที่หาได้น้อยนักในเมืองไทย โดยเฉพาะกับยักษ์แกะสลักไม้ที่ยืนตระหง่านอยู่ในโถงใหญ่แห่งนี้มาตลอด 27 ปี

27 ปี 999 ก้าว...กับบทบันทึกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,สกู๊ป,Rabbit Today

ก้าวที่ 167 หนังตะลุงฉากใหญ่ที่ต้องถ่ายภาพด้วยเสมอ: หากมีงานรับปริญญาที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ เมื่อไร หนังตะลุงผืนใหญ่ที่เป็นฉากการศึกครั้งสุดท้ายในเรื่อง ‘รามเกียรติ์’ จะกลายเป็นฉากหลังให้ผู้คนได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยเสมอ ผลงานศิลปะชิ้นนี้เป็นของคุณประพันธ์ สุวรรณ โดยเป็นงานฉลักชิ้นแรกของเจ้าตัวที่ทำการฉลักลงบนแผ่นอัลลอย ความยาว 11.4 เมตร สูง 4.44 เมตร นอกจากมีขนาดที่ใหญ่แล้ว ยังต้องอาศัยความปราณีตในการสร้างสรรค์งานอย่างสูง

27 ปี 999 ก้าว...กับบทบันทึกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,สกู๊ป,Rabbit Today

ก้าวที่ 250 นำธรรมาสน์โบราณมาตั้งวางไว้ให้ชื่นชม: นอกจากผลงานศิลปะมากมายกว่า 1,500 ชิ้น ที่ศูนย์การประชุมฯ ได้นำมาจัดวางโดยรอบ ยังมีการนำ ‘ปราสาทธรรมาสน์’ ที่เป็นของเก่าแก่ โดยนำมาจากวัดกู่คำน้อย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง มาตั้งวางให้แขกผู้มาเยือนได้ชื่นชมและศึกษางานสถาปัตยกรรมพื้นบ้านแบบล้านนาที่ทรงคุณค่าชิ้นนี้

บันทึกระหว่างก้าว: เมื่อ 27 ปีก่อน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถือเป็นศูนย์การประชุมฯ แห่งแรกของประเทศที่ใช้ระบบการสั่งการด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมด โดยเป็นการควบคุมการเปิด-ปิดผ้าม่านโดยรอบของตัวอาคาร นับเป็นเรื่องทันสมัยในยุคนั้นอย่างมาก

27 ปี 999 ก้าว...กับบทบันทึกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,สกู๊ป,Rabbit Today

ก้าวที่ 400 ก้าวเดินมาถึงบริเวณ Meeting Room และ Plenary Hall: ห้องจัดงานขนาดใหญ่ที่ผ่านงานสำคัญมาแล้วมากมาย บนบานประตูทางเข้าเป็นลวดลายรดน้ำรูปกัลปพฤกษ์ ผลงานของคุณไพเวช วังบอน จำลองแบบมาจากบานประตูรดน้ำ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ในพระบวรราชวัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร จำนวนทั้งสิ้น 16 บาน ส่วนบริเวณมือจับบานประตู จำลองแบบมาจากนาคสัมฤทธิ์ ศิลปะเขมรแบบบายน ให้ความงดงามสมกับการใช้งานมาตลอด 27 ปี และสมกับตัวเลขจำนวนงานที่เกิดขึ้นกว่า 20,000 งานด้วยเช่นกัน

5 อีเว้นต์แห่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่อยู่ในการจดจำของคนไทยมาอย่างยาวนาน

27 ปี 999 ก้าว...กับบทบันทึกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,สกู๊ป,Rabbit Today

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ถือเป็นงานที่อยู่คู่กับศูนย์การประชุมฯ มาเนิ่นนาน ภาพผู้คนมานั่งเปิดอ่านหนังสือตามขั้นบันไดของศูนย์การประชุมฯ ถือเป็นความคุ้นเคยและคุ้นตาของงานนี้

27 ปี 999 ก้าว...กับบทบันทึกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,สกู๊ป,Rabbit Today

งานไทยเที่ยวไทย ถูกจัดขึ้นมากว่า 50 ครั้ง เป็นอีกหนึ่งงานที่คนหลงใหลเรื่องการเดินทาง พร้อมใจกันมาที่ศูนย์การประชุมฯ ทุกปี งานถูกจัดที่โซน C ตลอดทั้งโซน

27 ปี 999 ก้าว...กับบทบันทึกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,สกู๊ป,Rabbit Today

งานคอมมาร์ท ไทยแลนด์ งานแสดงสินค้าไอที และเทคโนโลยีอันดับ 1 ของเมืองไทย จัดกันมาแล้วกว่า 50 ครั้ง ทุกๆ ปีคนรักคอมฯ และชื่นชอบเทคโนโลยี จะเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมฯ แห่งนี้เสมอ

27 ปี 999 ก้าว...กับบทบันทึกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,สกู๊ป,Rabbit Today

งานมหกรรมมือถือ Thailand Mobile Expo งานมหกรรมมือถือและแท็บเล็ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แหล่งรวมสมาร์ตโฟน และแอกเซสซอรีต่างๆ ของโลก มือถือแบบสุดล้ำ พร้อมการอัปเดตเทคโนโลยีด้านการสื่อสารครั้งสำคัญ

27 ปี 999 ก้าว...กับบทบันทึกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,สกู๊ป,Rabbit Today

งานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ จัดขึ้นมาแล้วกว่า 40 ครั้ง เป็นงานแสดงที่อยู่อาศัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยรวมโครงการคุณภาพราว 1,000 โครงการ จากผู้ประกอบการกว่า 200 ราย งานจัดบริเวณโซน C ชั้น 1 ชั้น 2 และโซนเอเทรียมของศูนย์การประชุมฯ

บันทึกระหว่างก้าว: ครั้งหนึ่งที่น่าจดจำ เมื่อศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดการประกวดนางงามจักรวาล ครั้งที่ 41 โดยเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน งานถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2535 มีผู้เข้าประกวด 78 คนจากทั่วโลก ก่อนที่ มิเชล แม็คลีน สาวงามจากประเทศนามิเบีย จะเป็นผู้ครองตำแหน่งนางงามจักรวาลประจำปีนั้น 

27 ปี 999 ก้าว...กับบทบันทึกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,สกู๊ป,Rabbit Today

ก้าวที่ 555-656 ขั้นบันได ห้องน้ำ และตู้เอทีเอ็ม: อย่าคิดว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญ เชื่อเถอะ...แขกที่เคยมาเยือนศูนย์การประชุมฯ ต้องเคยหย่อนกายลงนั่งบนขั้นบันไดสีเขียวหน้าห้องจัดงานมาแล้วทั้งนั้น ยิ่งในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ จุดนี้แทบจะกลายเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของหนอนหนังสือไปเลย ถัดลงมาไม่ไกล คือห้องน้ำในตำนาน ที่เมื่อ 20 กว่าปีก่อน ต้องยกให้เป็นห้องน้ำที่กว้างมาก...กกก ห้องน้ำชายมีโถปัสสาวะกว่า 18 โถ ส่วนห้องน้ำหญิงมีห้องแยกอยู่กว่า 24 ห้อง และอีกหนึ่งบริการที่ไม่แพ้ศูนย์การประชุมแห่งไหน นั่นคือ ตู้เอทีเอ็ม ที่มีเยอะมากมายเช่นกัน มาที่นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องการเบิกเงินแน่นอน

27 ปี 999 ก้าว...กับบทบันทึกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,สกู๊ป,Rabbit Today

ก้าวที่ 717-818 The Station Café & Meal…Retro Live Café…Lake ’n Park: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นแหล่งรวมร้านกาแฟดีๆ แถมมีอยู่เพียบ ไล่ตั้งแต่ร้านกาแฟ The Station Café & Meal, ร้าน Black Canyon และร้าน Starbucks (ในอดีตเคยมี True Coffee อีกแบรนด์) แต่สำหรับเรื่องอาหาร ที่นี่มี 3 ร้าน ที่พร้อมเสิร์ฟผู้มาเยือนทุกเวลา เริ่มช่วงเช้ากับร้านที่มีเบรกฟาสต์ดีๆ ที่ The Station Café & Meal ตกกลางวันมากินบุฟเฟต์พรีเมียมที่ Retro Live Café เวลาเคลื่อนมาจนแดดร่มลมตก เตรียมมาอิ่มมื้อเย็นพร้อมกินลมชมวิวริมทะเลสาบได้ที่ Lake ’n Park ไล่เรียงกัน 3 มื้อ 3 เวลา จบครบในตัว

27 ปี 999 ก้าว...กับบทบันทึกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,สกู๊ป,Rabbit Today

ก้าวที่ 898-959 ก้าวกรีนๆ: หากเดินลัดเลาะไปโดยรอบของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เรื่องน่าชื่นชมที่มองข้ามไปไม่ได้ นั่นคือ ศูนย์การประชุมฯ แห่งนี้ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างมาก บริเวณหลังคาของศูนย์ฯ ส่วนหนึ่งที่เป็นกระจก เพราะต้องการใช้แสงจากธรรมชาติภายนอกส่องเข้ามาช่วยสร้างความสว่าง หรือมีมุมปลูกชำไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อนำมาประกอบใช้ในศูนย์ฯ รวมไปถึงมีจุดจอดจักรยาน ที่บริการแขกผู้มาเยือนที่ไม่ประสงค์จะใช้รถยนต์ ทั้งหมดนี้จึงทำให้ศูนย์การประชุมฯ เคยได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 20121: Event Sustainability Management System ประเภท Meeting Seminar and Conference  เป็นมาตรฐานสากลการจัดการและบริหารธุรกิจอีเว้นต์อย่างยั่งยืนแห่งแรกในเอเชีย 

27 ปี 999 ก้าว...กับบทบันทึกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,สกู๊ป,Rabbit Today

ก้าวที่ 999 ไหว้พระแม่มหาสรัสวดี: เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐสถานอยู่ ณ ทางเข้าด้านหน้ามาหลายสิบปี ไม่ว่าจะเป็นแขกผู้มาเยือนก็ดี หรือเหล่าพนักงานก็ดี ต่างเคยมาสักการะกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเฉพาะหน่วยงาน หรือผู้ที่มาจัดงานสำคัญ ณ ที่นี่ มักจะมาสักการะเพื่อขอให้การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ถือเป็นจุดที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของศูนย์การประชุมฯ แห่งนี้เช่นกัน

เดินทางออกย่ำรอยแห่งความทรงจำและความสำเร็จของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มาถึงก้าวที่ 999 ถึงตรงนี้คงมีแต่รอยยิ้ม ความประทับใจ ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปี ที่ศูนย์การประชุมฯ ได้สร้างให้กับคนไทยเรื่อยมา 

จากนี้และก้าวต่อไป เชื่อเหลือเกินว่า ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะกลับมาในโฉมใหม่ที่ยิ่งใหญ่ และสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น แต่เหนือสิ่งอื่นใด คุณภาพในการสร้างสรรค์งาน จะคงอยู่กับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แห่งนี้ตลอดไป...