เรื่องเด่น

Relationship เสพสัมพันธ์

Published 16 ก.ย. 2018

By Rabbit Today

Relationship-scoops-Rabbit-Today-banner

บางคนคิดว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบโลก ขณะที่บางคนมองว่าโลกหมุนรอบตัวเขาเอง…คำตอบคือ ไม่ใช่

อย่างที่เราทราบกันดี ว่าความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ด้านกายภาพ คือปัจจัย 4 แต่อาจหลงลืมหรือไม่ได้ตระหนักถึงการดำรงอยู่ของชีวิตที่มากกว่าทางกาย 

เราทุกคนยังพึ่งพาและเติมเต็มกันและกันทางด้านจิตใจ อารมณ์ และความรู้สึก ผ่านการดูแลเอาใส่ใจ การพูดคุย แลกเปลี่ยน และการวิวัฒน์ทางจิตวิญญาณ ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่อาศัย ‘ความสัมพันธ์’ 

Rabbit Today กำลังชวนตั้งคำถามถึงความต้องการพื้นฐานของหัวใจ ที่ปุถุชนอย่างเราท่านไม่มีใครปฏิเสธ ‘เสพสัมพันธ์’

เพราะมี ‘สังคม’ จึงต้องมี ‘สัมพันธ์’

เมื่อย้อนไปอ่านตำราสังคมวิทยาสมัยเรียน หลักการบอกไว้ว่า ‘มนุษย์เป็นสัตว์สังคม’ แต่ละชนิดมีการดำรงชีวิตที่ต่างกัน บ้างดำรงชีวิตอยู่ได้แบบไม่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม อย่างหมา แมว กระต่าย ฯลฯ ส่วนอีกพวกต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม

มีระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม แถมยังต้องมีหน้าที่ของสมาชิก และยังต้องทำให้สมาชิกอยู่รอดได้

คิดง่ายๆ ถึงกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันตั้งแต่มนุษย์ยุคหินอย่างการช่วยกันหาอาหาร ช่วยกันสร้างบ้าน สร้างอาวุธ และเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ วิวัฒน์อย่างซับซ้อนขึ้นเป็นการสานสัมพันธ์ การเมืองการปกครอง การทูต และความร่วมมือด้านการค้าขาย วัฒนธรรม ท่องเที่ยว ธุรกิจ ฯลฯ จนเป็นวันนี้

นักปราชญ์ชาวกรีก อริสโตเติล กล่าวว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เขามองว่ามนุษย์โดยสภาพธรรมชาติจะต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่น ติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างอิสระตามลำพังผู้เดียวได้ สังคมจึงเกิดขึ้น

ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน (เสฐียรโกเศศ) กล่าวถึงความหมายของสังคมไว้ว่า มนุษย์ที่รวมกันอยู่เป็นหมู่คณะ มีทั้งหญิงและชาย ตั้งภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นประจำเป็นเวลานานตามสมควร พอจะเรียนรู้และปรับปรุงตนเองในแต่ละคนได้ และประกอบการงานเข้ากันได้ดี มีความสนใจร่วมกันในสิ่งอันเป็นมูลฐานแห่งชีวิต มีการครองชีพ ความปลอดภัยทางร่างกาย ความมีอนามัย และความมีไมตรีจิตต่อกัน มีความรู้สึกว่าคนแต่ละคนเป็นหน่วยหนึ่งของส่วนรวม มนุษย์ที่รวมกันเป็นหมู่คณะตามเงื่อนไขที่กล่าวมานี้ เรียกว่า ‘สังคม’

เจมส์ บี. แมคคี อธิบายว่า สังคม หมายถึง ประชากรซึ่งดำรงชีวิตร่วมในอาณาเขตเดียวกัน โดยมีระบบที่เชื่อมโยงและควบคุมกลุ่มคนต่างๆ ในดินแดนดังกล่าวให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันจนมีความเป็นสมาชิกร่วมกัน และเป็นอิสระจากการควบคุมของกลุ่มประชากรอื่นๆ ภายนอกสังคมนั้น

งานวิจัยบอกว่า เรากระหาย ‘เพื่อน’

นักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สนใจศึกษาหาคำตอบว่า อะไรทำให้คนเรามีความสุข โดยติดตามศึกษากลุ่มตัวอย่างแบบต่อเนื่องตลอดชีวิต ตั้งแต่หนุ่มจนแก่ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2481 หรือใช้เวลาราว 80 ปี และพบว่าความมั่งคั่งร่ำรวย สถานะทางสังคม ซึ่งรวมถึงการได้รับการนับหน้าถือตา รวมทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนั้น ไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่ทำให้เกิดความสุขและสุขภาพที่ดีเสมอไป

Robert Waldinger ชี้ว่า ในขณะที่การดูแลร่างกายมีความสำคัญ แต่การใส่ใจในความสัมพันธ์ก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะถือเป็นการดูแลตัวเองในอีกลักษณะหนึ่ง แถมยังเน้นว่า ความสัมพันธ์ที่ดีนั้นไม่เพียงช่วยปกป้อง และมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้น แต่ยังมีผลดีต่อจิตใจและต่อสมองด้วย

Robert ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชที่คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และเป็นผู้อำนวยการโครงการศึกษาเรื่องนี้ชี้ว่า สิ่งที่ได้พบจากการศึกษาผู้คนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ก็คือความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนอื่นรอบตัวนั้น ส่งผลต่อสุขภาพและความสุขในชีวิตของเรา และการมีความสัมพันธ์ที่ดีมีคุณภาพกับคนอื่นนี้ ไม่จำกัดเฉพาะกับคู่สมรสเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกับเพื่อน ผู้ร่วมงาน และสมาชิกในครอบครัวด้วย

ผู้ที่สนใจเรื่องรักๆ ใคร่ๆ อาจเคยผ่านตางานเขียน หรือชมการบรรยายของ Mandy Len Catron นักเขียนด้านความรักความสัมพันธ์ และครูสอนด้านการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ เธอเคยทำการศึกษาและทดลองด้วยตัวเองโดยการถามคนแปลกหน้ามาตลอดหลายปี และค้นพบข้อสรุปว่า แต่ละคนหรือแต่ละคู่ที่จะตัดสินใจ ‘คบกัน’ หรือ ‘ไม่ไปต่อ’ จากคมความคิดและทัศนคติผ่านคำถามเพียง 3 ข้อ

1. ลองบอกมา 3 อย่างที่คุณคิดว่า คุณกับคู่ของคุณควรมีร่วมกัน

2. ลองเล่าความทรงจำที่มีค่าที่สุดของคุณ 

3. ในครอบครัวของคุณ หากใครจากไปจะทรมานจิตใจคุณมากที่สุด

Mandy Len Catron ไม่ได้บอกว่ามันจะสำเร็จทุกเคสต์ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว คำตอบจากคำถามเหล่านี้มีส่วนอย่างยิ่งที่จะกันคนที่นอกสเปกและไม่เข้าท่าออกจากชีวิตไปอย่างไม่เสียเวลาเดตกันยืดยาว เรียกว่าเป็นการประเมินคนแบบสายฟ้าแลบ หลายคู่ที่คบกันเพราะใช้วิธีลัดคล้ายๆ แบบนี้ เพียงแต่ไม่ได้สกัดออกมาเป็นชุดคำถามเท่านั้นเอง

ตัวอย่าง ‘ความสัมพันธ์’ ในชิ้นงานศิลปะ

ภาพวาด/ภาพเขียน

Relationship เสพสัมพันธ์,สกู๊ป,Rabbit Today

The Creation of Adam ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้าของชาวคริสต์บนเพดานโบสถ์น้อยซิสทีน โดยไมเคิล แองเจโล

Relationship เสพสัมพันธ์,สกู๊ป,Rabbit Today

ความสัมพันธ์ของพระเยซูกับอัครสาวก ใน The Last Supper โดยลีโอนาโด ดา วินชี

ภาพยนตร์

Relationship เสพสัมพันธ์,สกู๊ป,Rabbit Today

คู่กรรม เรื่องเล่าถึงความสัมพันธ์รักของหนุ่มอาทิตย์อุทัยกับสาวชาวบ้านริมคลองบางกอกน้อย ที่ถูกสร้างจากนวนิยายแนวโศกนาฏกรรมและวีรคติ ของทมยันตี เคยถูกสร้างเป็นละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ รวมกันกว่า 10 ครั้ง

Relationship เสพสัมพันธ์,สกู๊ป,Rabbit Today

Happy Together ภาพยนตร์ความสัมพันธ์ชายรักชาย ที่เริ่มจากมิตรภาพความเป็นเพื่อนที่โด่งดังของ หว่อง การ์ไว

บทเพลง/ดนตรี

Relationship เสพสัมพันธ์,สกู๊ป,Rabbit Today

My Girl - The Temptations แต่งโดย Smokey Robinson สมาชิกวง The Miracles เวอร์ชั่นที่โด่งดัง ขับร้องโดย The Temtations เมื่อนำมาประกอบหนังเรื่อง My Girl ชื่อเดียวกัน

Relationship เสพสัมพันธ์,สกู๊ป,Rabbit Today

You’ll Never Walk Alone จากเพลงละครคารูเซล (Carousel) ที่โด่งดังในลิเวอร์พูล สู่บทเพลงแห่งความผูกพันของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรลิเวอร์พูลในช่วงถัดมา

ละคร/ซีรีส์โทรทัศน์

Relationship เสพสัมพันธ์,สกู๊ป,Rabbit Today

ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ปรากฏการณ์ละครวัยรุ่นยุคใหม่สร้างต่อเนื่องถึง 3 ซีซั่นส์ สะท้อนความสัมพันธ์ของเพื่อน และคนหนุ่มสาวยุคมิลเลนเนียน

Relationship เสพสัมพันธ์,สกู๊ป,Rabbit Today

3 หนุ่ม 3 มุม ความสัมพันธ์ของ 3 พี่น้องหนุ่มล้วน เอกพล ทศพล พีรพล ที่เติบโตไปพร้อมกับคนดูตลอดระยะ 11 ปีในทีวี

การแสดง

Relationship เสพสัมพันธ์,สกู๊ป,Rabbit Today

Phanthom of the Opera

รามเกียรติ์

บทประพันธ์/กวี

Relationship เสพสัมพันธ์,สกู๊ป,Rabbit Today

กลอนบท ‘ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร’ เป็นช่วงเกี้ยวพาราสี ระหว่างพระอภัยมณีกับนางละเวงวัณฬา

ในชื่อตอน ‘พระอภัยมณีทำผูกคอตายได้นางละเวง’ บทประพันธ์ของสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ถูกนำมาขับร้องเป็นบทเพลงในชื่อ คำมั่นสัญญา

“ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน แม้เกิดในใต้ฟ้าสุธาธาร ขอพบพานพิศวาสมิคลาดครา...” 

ความสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์

บุคคลต่อบุคคล

 • เพื่อน
 • มิตรสหาย
 • แฟน/คนรัก
 • สามี/ภรรยา
 • ชู้
 • พ่อแม่
 • พี่น้อง
 • ครูอาจารย์
 • ญาติ
 • เจ้านาย/ลูกน้อง

กลุ่มบุคคลต่อกลุ่มบุคคล

 • มิตรประเทศ
 • กลุ่มทางการเมืองการปกครอง
 • กลุ่มความร่วมมือเฉพาะด้าน 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่อนิติบุคคล

 • องค์กร บริษัท สถาบันต่างๆ

การยึดโยงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผ่านข้อตกลง

 • การหมั้นหมาย
 • การแต่งงาน
 • การทำสัญญา
 • การทำสนธิสัญญา
 • การให้สัตย์สาบาน
 • การให้สัตย์ปฏิญาณ
 • การปวารณาตัว
 • ศัพท์บ่ง ‘สถานะความสัมพันธ์’ ของบุคคล (Relationship Status)

กรอกว่าโสดหรือแต่งงานในใบสมัครงาน

ใช่...คุณเคยพบคำถามถึงสถานภาพสมรสในใบสมัครงาน

What is your marital status? 

 • แต่งงานแล้ว - I am married to (someone name)
 • หย่า - I am Divorced from (someone name)
 • แยกกันอยู่ - I am separated from (someone name
 • เป็นม่าย - I am  Widowed
 • โสด - I am single
 • หมั้นแล้ว - I am engaged to (someone name)

สถานภาพความสัมพันธ์ที่พบในโซเชียลมีเดีย

 • กำลังคบใครอยู่ - I am in a relationship
 • มันออกจะซับซ้อน (เลี่ยงการกล่าวในรายละเอียด) - It's Complicated
 • ถูกจองแล้วจ้า - I am taken
 • เปิดรับความสัมพันธ์ หรือกำลังมองหาใคร - I am in an open relationship, I am seeing someone หรือ I am single and ready for mingle
 • อยู่ในระหว่างมีใครคุยหรือเดทด้วยอยู่ - Talking to someone หรือ I am dating
 • ไม่ขอเปิดเผย - Unspecified หรือ rather not say

สำหรับคนที่สนุกที่จะเอ่ยอ้างอย่างไม่อาย...

 • รักสามเส้า - In a love triangle
 • นอกใจ - Cheat on
 • มีชู้ - Have an affair

Mandy Len Catron เคยอ้างอิงไว้ในการบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ว่า George Lakoff และ Mark Johnson ผู้ริเริ่มทฤษฎีอุปลักษณ์มโนทัศน์ ที่สำคัญต่อวงการภาษาศาสตร์ และการศึกษาด้านปรากฏการณ์ทางสังคม

โดยทั้งคู่ให้การเปรียบเปรยใหม่สำหรับความรักว่า

ความรัก คือผลงานศิลปะของการทำงานร่วมกัน จะทำให้ความพยายาม การประนีประนอม ความอดทน เป้าหมายร่วม เกิดขึ้นพร้อมกัน

ความคิดเหล่านี้เรียงตัวอย่างสวยงามกับวัฒนธรรมของเรา ในความสัมพันธ์ระยะยาว และยังไปได้ดีกับความสัมพันธ์รูปแบบอื่นด้วย ไม่ว่าจะระยะสั้นแบบเพื่อน หลากคู่นอน รักแค่คนเดียว และไม่มีเพศสัมพันธ์มาเกี่ยว เพราะการเปรียบเปรยนี้ทำให้เกิดความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นในการรักใครสักคน

ฉะนั้นแล้ว ถ้า ‘ความรัก’ คือ ‘ผลงานศิลปะของการร่วมมือกัน’ ความรักก็คือประสบการณ์ที่สวยงาม ไม่สามารถคาดเดาได้ มีความคิดสร้างสรรค์ ความรักต้องการการสื่อสารและการฝึกให้สามารถควบคุมตัวเองได้ แน่นอน มันน่าผิดหวัง และใช้อารมณ์ร่วมเยอะมาก และความรักยังมีทั้งความเพลิดเพลินและความเจ็บปวด สุดท้ายแล้ว ประสบการณ์แต่ละคนในความรักแตกต่างกันหมด

ฉะนั้นแล้ว แขนงแห่งความสัมพันธ์อันหลากหลายจึงเกิดเป็นมิตรภาพอันดี-ร้าย แตกต่างไป ขึ้นกับ คุณ เขา เรา เธอ ต่างขีดวาด สร้างสรรค์ให้เป็นไปในแต่ละห้วงเวลาและอารมณ์