เรื่องเด่น

จากผ้าทอใต้ถุนบ้าน สู่งานหัตถศิลป์ก้องโลก

Published 3 ก.ย. 2018

By Rabbit Today

silk-Her-Majesty-Queen-Sirikit-news-beat-Rabbit-Today-banner

ผ้าไหมทรงคุณค่าหนึ่งผืนจากใต้ถุนบ้าน มิใช่เพียงถักทอจากเส้นไหมละเอียดบางเงางามเท่านั้น แต่ระหว่างรอยต่อของไหมแต่ละเส้น แนบชิดด้วยสายใยแห่งวิถีชีวิตชาวบ้านผู้สร้างสรรค์ผลงานผ่านหยาดเหงื่อและความมุ่งมั่น ผนวกกับสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงอุปถัมภ์ พัฒนา และผลักดันให้ชาวโลกได้เห็นและสัมผัสถึงความงดงามนี้ร่วมกัน

กว่า 4 ทศวรรษ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงก่อตั้ง มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในปี 2519 (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) ที่เริ่มต้นด้วยโครงการทอผ้าไหมมัดหมี่ จ.นครพนม ในครั้งนั้นทำให้ผืนผ้าที่ชาวไทยและชาวโลกไม่เคยรู้ ได้เป็นที่ประจักษ์ในความงดงามจวบจนปัจจุบัน

จากผ้าทอใต้ถุนบ้าน สู่งานหัตถศิลป์ก้องโลก,ข่าววันนี้,Rabbit Today

เช่น ผ้ามัดหมี่ ผ้าจกเมืองลอง ผ้ายกดอกลำพูน ผ้าตีนจกแม่แจ่ม ผ้าพุมเรียง ผ้าจวนตานี ผ้ายกเมืองนคร ผ้าแพรวา ผ้าทอลายขิด ผ้าจกคูบัว ผ้าตีนจก 9 ลาย บ้านหาดเสี้ยว ผ้ายกมุกเสาไห้ ฯลฯ 

เหล่านี้คือเพชรเม็ดงามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเล็งเห็นคุณค่า และทรงใช้ผ้าที่ชาวบ้านทอด้วยพระองค์เอง นับเป็นขวัญและกำลังใจที่พระองค์พระราชทานให้พสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้

เสียงฟืมและกี่ทอผ้าจากกาฬสินธุ์ คลิก

จากผ้าทอใต้ถุนบ้าน สู่งานหัตถศิลป์ก้องโลก,ข่าววันนี้,Rabbit Today

น้ำตาแห่งความปลาบปลื้มใจจาก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ คลิก

จากผ้าทอใต้ถุนบ้าน สู่งานหัตถศิลป์ก้องโลก,ข่าววันนี้,Rabbit Today

ยลเสน่ห์ผืนผ้าไทยและฉลองพระองค์
ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คลิก

จากผ้าทอใต้ถุนบ้าน สู่งานหัตถศิลป์ก้องโลก,ข่าววันนี้,Rabbit Today