เรื่องเด่น

กรุงธนฯ ของคนกรุงเทพฯ The Thonburi Rhythm

Published 8 พ.ย. 2018

By Rabbit Today

The-Thonburi-Rhythm-scoops-Rabbit-Today-banner-1

“ถ้าไม่มีกรุงธนบุรีในวันนั้น ก็ไม่มีกรุงรัตนโกสินทร์ และเมื่อไม่มีกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ย่อมไม่มีประเทศไทยในปัจจุบัน” 

กรุงธนฯ ของคนกรุงเทพฯ The Thonburi Rhythm,สกู้ป,Rabbit Today

คำกล่าวในหนังสือ ‘ตำนานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช’ เขียนโดย ทันตแพทย์สม สุจีรา ประโยคนี้ สะท้อนถึงคุณค่าของอดีตราชธานีของไทย ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวแห่งกรุงธนบุรี (พ.ศ.2311-2325) ได้ทรงสร้างบ้านแปงเมืองไว้ให้คนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี  

เพราะหากไม่มีพระองค์ท่านที่เป็นศูนย์รวมใจคนไทย ในการ Set Zero จากความย่อยยับของการศึก ป่านนี้เราอาจจะต้องใช้วีซ่าเข้ามากราบไหว้พระที่วัดอรุณฯ แล้วก็เป็นได้ 

จากวันนั้นถึงวันนี้ ฝั่งธนบุรีมีการเปลี่ยนแปลงมากมายตามกาลเวลา แต่แม้ความเจริญรูปแบบใหม่ๆ ต่างกำลังทยอยขึ้นฝั่งธนฯ อยู่ทุกนาที ทว่าร่องรอยของวัฒนธรรมในวันเก่า และวิถีชีวิตของผู้คนที่นั่น ยังคงเสน่ห์แห่งความสุข และชิลล์สบายเหมือนนั่งเรือพาย มุ่งหัวเรือสู่จุดหมายแบบไม่ต้องรีบเร่งตามอิทธิพลของเวลาที่หมุนไป 

พูดง่ายๆ ว่าข้ามแม่น้ำมาก็สามารถย้อนกลับไปมีความสุขกับภาพวันเก่าได้ทันที เพราะที่นี่ยังมีต้นตะขบให้ปีนเล่น มีดอกต้อยติ่งเบ่งบานต้อนรับ และมีน้ำหยดอุทัยทิพย์ให้ผู้มาเยือนกระดกดื่มอย่างหอมเย็นชื่นใจเสมอ

กรุงธนฯ ของคนกรุงเทพฯ The Thonburi Rhythm,สกู้ป,Rabbit Today

รวมศูนย์จากความสูญสิ้น 

หากจะคำนวณอาณาเขตของอาณาจักรธนบุรีในอดีต จะกินพื้นที่กว้างใหญ่กว่าประเทศไทยในปัจจุบันราว 2 เท่า แต่ราชธานีที่เป็นหัวใจหลักของการรวบรวมผู้คน คือแผ่นดินฝั่งธนบุรีของกรุงเทพฯ ในวันนี้ และนี่คือเหตุผลหลักที่ธนบุรี เหมาะกับการตั้งราชธานี

 • สะดวกต่อการเป็นเมืองท่าค้าขายสินค้าและซื้อหาอาวุธยุทธภัณฑ์ เพราะอยู่ใกล้ทะเล
 • ข้าศึกเข้าตีลำบาก เพราะต้องอาศัยการสนับสนุนจากกองเรือที่เก่งกาจกว่ากองเรือของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งเป็นที่สุด 
 • มีป้อมปราการคอยระวังภัยอยู่ตลอด 2 ฝั่งน้ำ
 • มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมายอยู่แต่เดิมแล้ว 
 • คุณภาพดินดี และไม่มีปัญหาเรื่องน้ำในการทำเกษตรกรรม เพียงระวังเมื่อฤดูน้ำหลากเท่านั้น 

แผ่นดินแห่งศรัทธา

ฝั่งธนฯ เป็นศูนย์รวมของความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะในย่านชุมชนกุฎีจีนอันเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี เป็นที่มาของสถาปัตยกรรม Unseen หลายแห่ง มาแต่ครั้งก่อนสร้างกรุงจนถึงปัจจุบัน และเหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้ 

 • วัดอินทารามวรวิหาร: สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มักเสด็จไปเจริญวิปัสสนา ณ วัดบางยี่เรือใต้ หรือวัดอินทาราม แห่งนี้อยู่บ่อยครั้ง มีแท่นพระราชอาสน์ที่ใช้ทรงประทับศีล และเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมศพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และพระอัฐิของพระอัครมเหสีของพระองค์ และมีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินให้ได้เข้าไปสักการะซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของศาลใหญ่ฝั่งธนฯ
 • วัดหงส์รัตนาราม: เป็นอีกวัดที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มักเสด็จไปประทับศีล เพราะเป็นวัดที่ติดเขตพระราชฐาน สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดย ‘นายหง’ เศรษฐีชาวจีน ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
 • วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร: แม้วัดแห่งนี้จะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่ในสมัยที่พระเจ้าตากสินตั้งราชธานี ได้โปรดให้ชาวพระนครศรีอยุธยาที่มีเชื้อสายจีน มาอยู่อาศัยในพื้นที่ที่เรียกว่า ย่านกุฎีจีน ซึ่งเป็นบริเวณวัดในปัจจุบันมาก่อน มีพระประธานพระราชทานชื่อว่า พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต
 • วัดจันทารามวรวิหาร: สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา ชื่อเดิมคือ วัดบางยี่เรือกลาง หรือวัดกลาง ได้รับการบูรณะครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดจันทาราม แล้วเสร็จจากการบูณะครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2520 มีพระวิหารแบบจีน ไม่มีช่อฟ้าและใบระกา เป็นเอกลักษณ์ประจำวัด
 • โบสถ์ซางตาครู้ส: (หรือวัดซางตาครู้ส/ วัดกุฎีจีน) เป็นโบสถ์คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ในชุมชนกุฎีจีนที่น่าสนใจ ตั้งบนที่ดินที่พระเจ้าตากสินมหาราชได้พระราชทานให้กับชาวโปรตุเกสในการร่วมศึกรบกับพม่า มีกลิ่นอายของศิลปะของมหาวิหารเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี และมีหอของระฆังชุด 16 ใบ ที่หาดูได้ยาก
 • มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว): หนึ่งเดียวในโลกของรูปแบบสถาปัตยกรรมมัสยิดที่มีการผนวกรูปแบบไทย จีน และยุโรป เข้าด้วยกัน คือมัสยิดบางหลวงแห่งนี้ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
 • ศาลเจ้าเกียนอันเกง: เป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมในย่านชุมชนกุฎีจีนที่เก่าแก่ ตั้งอยู่ระหว่างมัสยิดบางหลวงและวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในปี พ.ศ.2551

เมื่อ 2 ฝั่งมาบรรจบกัน

ไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่พระเจ้ากรุงธนบุรีตั้งราชธานีมาใน พ.ศ.2311 ประเทศเราใช้เวลาถึง 165 ปี กว่าจะมีสะพานแห่งแรกที่ใช้สัญจรข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ทางรถยนต์) เพื่อเชื่อมคน 2 ฝั่งน้ำให้ไปมาหาสู่กันได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • พ.ศ.2469 สะพานพระราม 6 เป็นสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของไทย
 • พ.ศ.2475 สะพานพระพุทธยอดฟ้า หรือสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์
 • พ.ศ.2501 สะพานกรุงธน หรือสะพานซังฮี้
 • พ.ศ.2502 สะพานกรุงเทพ
 • พ.ศ.2516 สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า หรือสะพานปิ่นเกล้า
 • พ.ศ.2525 สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือสะพานสาทร
 • พ.ศ.2527 สะพานพระปกเกล้า
 • พ.ศ.2530 สะพานพระราม 9
 • พ.ศ.2542 สะพานพระราม 3
 • พ.ศ.2545 สะพานพระราม 8 
 • พ.ศ.2549 สะพานภูมิพล 1
 • พ.ศ.2550 สะพานกาญจนาภิเษก
 • พ.ศ.2552 รถไฟฟ้า BTS ขยายช่วง สถานีสะพานตากสิน ถึงสถานีวงเวียนใหญ่ เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสายแรกของไทย

อะเมซิ่งฝั่งธนฯ 

กรุงธนฯ ของคนกรุงเทพฯ The Thonburi Rhythm,สกู้ป,Rabbit Today
อุโมงค์ต้นไม้
@สถานีรถไฟ หลังวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง: เป็นอุโมงค์ต้นไม้เขียวสด โค้งรับหลังคารถไฟพอดิบพอดี และเจ้าถิ่นที่นี่หลายท่านคอนเฟิร์มมาว่าเคยกระโดดเล่นน้ำจากสะพานนี้มาแล้ว
กรุงธนฯ ของคนกรุงเทพฯ The Thonburi Rhythm,สกู้ป,Rabbit Today
อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
@เขตคลองสาน: สร้างขึ้นจากกระแสพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ในการอนุรักษ์อาคารเก่า และปรับพื้นที่เป็นสวนสาธารณะ อาคารพิพิธภัณฑ์ และมุมอ่านหนังสือท่ามกลางต้นไม้เขียวขจี บนที่ดิน 4 ไร่ ที่นายเล็กและนายแดง นานา เป็นผู้น้อมเกล้าฯ ถวาย เมื่อปี พ.ศ. 2536
กรุงธนฯ ของคนกรุงเทพฯ The Thonburi Rhythm,สกู้ป,Rabbit Today
ขนมฝรั่งกุฎีจีน
@ย่านชุมชนกุฎีจีน: เป็นแหล่งกำเนิดของขนมชนิดนี้มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ได้ไอเดียมาจากขนมโปรตุเกส ทำจากแป้งสาลี ไข่เป็ด และน้ำตาลทราย โรยหน้าด้วยลูกพลับแห้ง ลูกเกด ฟักเชื่อม เป็นต้น แต่เดิมอบด้วยความร้อนจากเตาถ่าน ให้ความหอม กรอบ และนุ่ม เป็นของฝากจากอดีตที่คนปัจจุบันหลงรัก
กรุงธนฯ ของคนกรุงเทพฯ The Thonburi Rhythm,สกู้ป,Rabbit Today
ขนมดอกโสน
@ตลาดพลู: ข้อมูลจาก facebook:
ถามสิ...อิฉันคนตลาดพลู ได้แจ้งพิกัดขนมที่หากินได้ยากชนิดนี้ไว้ว่า ตามหาได้ที่แผงลอยหน้าร้าน อินทรโอสถ บางยี่เรือ ธนบุรี ใครดวงดีก็ได้ลอง เพราะเขามาขายบางวันเท่านั้น

แหล่งชิลล์บนฝั่งธนฯ

ถ้าห้างสรรพสินค้าเป็นแหล่งวัดความหนาแน่นของชุมชน และความทันสมัย ห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของคนฝั่งธนฯ ที่ทุกคนยังจำได้ และคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ คือ ‘พาต้า’ 

นอกจากลิฟต์แก้วที่เป็นจุดขายและกล่าวขวัญถึงแล้ว ที่ด้านบนดาดฟ้าของตึกยังเคยเป็นสวนสัตว์ ที่รวบรวมสัตว์แปลก และหายาก ที่มีชื่อเสียงมากในยุคหนึ่งคือคิงคอง และนกเพนกวิน 

ต่อมาคือห้างฯ ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี (มีสาขาแรกที่บางลำภู) ที่อยู่กระเถิบไปใกล้สะพานซังฮี้ หรือสะพานกรุงธน (ขณะที่พาต้าอยู่ใกล้กับสะพานพระปิ่นเกล้า) ต่อมาจึงมีห้างสรรพค้าชั้นนำมากมายค่อยๆ ผุดขึ้น และอยู่คู่คนฝั่งธนบุรี

กรุงธนฯ ของคนกรุงเทพฯ The Thonburi Rhythm,สกู้ป,Rabbit Today
พ.ศ. 2532 เกือบ 30 ปีที่แล้ว เดอะมอลล์ ท่าพระ คือศูนย์การค้าที่ป๊อปสุดในฝั่งธนฯ กับสวนน้ำตระการตาที่อยู่ภายในศูนย์การค้า
กรุงธนฯ ของคนกรุงเทพฯ The Thonburi Rhythm,สกู้ป,Rabbit Today
พ.ศ. 2537 เดอะมอลล์ บางแค เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ และยังครองใจคนฝั่งธนฯ มาจนวันนี้
กรุงธนฯ ของคนกรุงเทพฯ The Thonburi Rhythm,สกู้ป,Rabbit Today
พ.ศ. 2538 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
กรุงธนฯ ของคนกรุงเทพฯ The Thonburi Rhythm,สกู้ป,Rabbit Today
พ.ศ. 2555 ซีคอน บางแค เดิมคือ ฟิวเจอร์พาร์ค บางแค ซึ่งประกอบด้วย โรบินสัน+เยาฮัน ต่อมาเยาฮันปิดตัวไป แล้วมีคาร์ฟูร์มาแทนที่ จากนั้นคาร์ฟูร์โบกมือลา ปัจจุบันมีซีคอนสแควร์มารับไม้ต่อ จึงได้ชื่อว่า ซีคอน บางแค มาจนถึงปัจจุบัน
กรุงธนฯ ของคนกรุงเทพฯ The Thonburi Rhythm,สกู้ป,Rabbit Today
The Jam Factory เปลี่ยนโฉมโกดังเก่าเป็นแหล่งชิลล์แห่งใหม่ในย่านฝั่งธนฯ
กรุงธนฯ ของคนกรุงเทพฯ The Thonburi Rhythm,สกู้ป,Rabbit Today
พ.ศ. 2561 เปิดตัว ICONSIAM โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์แบบผสม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถือเป็นอาณาจักรศูนย์การค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งธนฯ ในวันนี้

ไม่ว่าความทันสมัยจะยกพลขึ้นฝั่งธนฯ มากเท่าไร แต่ความล้ำหน้าของสิ่งใหม่และความงดงามของวันเก่า ยังคงเบลนด์เป็นส่วนผสมที่มีเสน่ห์ให้ค้นหา และอยากกวักมือให้คนไทยทุกคนข้ามฝั่งมาเยือน