ชีวิตและการงาน

เขาปรับตัวอย่างไรกับสังคมคนโสด

Published 6 พ.ย. 2018

By พนิต ภู่จินดา

Adapting-to-single-life-smart-living-Rabbit-Today-banner

เมื่อปีที่แล้ว มีข่าวเล็กๆ ข่าวหนึ่งที่ไม่มีใครสนใจนัก แต่น่าสนใจสำหรับการปรับตัวเองเข้ากับสถานการณ์ของโลก คือ ประเทศญี่ปุ่นประกาศลดขนาดบรรจุภัณฑ์ของข้าวสารที่ขายตามซูปเปอร์มาร์เก็ต จากกล่องหรือถุงละ 2,000 กรัม เหลือ 300 กรัม เพื่อให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสมกับครัวเรือนรูปแบบใหม่ที่มีคนอยู่คนเดียวมากขึ้น 

เนื่องจากขนาด 300 กรัม คือค่ามาตรฐานต่อการบริโภคใน 1 วันสำหรับคนเดียว ลดการซื้อข้าวสารมาเก็บไว้ ซึ่งมักจะไม่ได้เอามาใช้จนหมด มีของเหลือใช้เกินกว่าความจำเป็น เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ลองไปสืบค้นดูว่ารัฐบาลไทยเคยทำอะไรแบบนี้บ้างไหม ก็เจอว่า ในช่วงปี 2554 มีแนวทางการขายไข่เป็ดไข่ไก่ด้วยวิธีการชั่งขายเป็นกิโลกรัม แทนการขายเป็นแพ็กทีละโหลหรือครึ่งโหล เพื่อจะได้ซื้อเท่าที่จะต้องกินจริงๆ พอ ไม่ต้องมีไข่เหลือไม่ใช้จนเน่าเสียอยู่ในครัว แต่ก็เป็นเพียงนโยบายขำขันใช้ได้แป๊บเดียวก็ยกเลิกไป

นโยบายที่เล่ามาเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะโลกในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่สังคมครอบครัวเดี่ยวในรูปแบบใหม่ ที่ใช้คำว่า ‘รูปแบบใหม่’ เพราะเมื่อก่อนเขาให้คำนิยมของคำว่า ‘ครอบครัวเดี่ยว’ คือครอบครัวที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก เท่านั้น ไม่ได้มีปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ญาติพี่น้องอื่นๆ อยู่ในครัวเรือนเดียวกันแบบครอบครัวขยายตามวิถีของสังคมไทยสมัยก่อน

แต่ ‘ครอบครัวเดี่ยวรูปแบบใหม่’ คือครอบครัวที่มีอยู่คนเดียว คือคนโสดอยู่คนเดียวจริงๆ ใช้ชีวิตคนเดียว ไม่มีคู่สมรส ไม่มีคนอื่นอยู่กับเขาด้วยเลย มีการประมาณการว่า ปัจจุบันคนไทยมีคนโสดถึงประมาณร้อยละ 40 ของประชากรวัยทำงาน หรือประมาณ 18 ล้านคน นี่ยังไม่รวมคนสูงอายุที่อยู่คนเดียวเข้าไปด้วย คนกลุ่มนี้กลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคมไทย และมีรูปแบบการใช้ชีวิต ความต้องการพื้นที่ การค้าการบริการที่แตกต่างไปจากอดีต

เราจะเห็นการปรับตัวของบริการต่างๆ เพื่อรองรับคนกลุ่มใหม่นี้ ร้านอาหารจากเดิมที่มีโต๊ะขนาดเล็กสุดสำหรับ 4 คน ต้องปรับปรุงร้านให้มีโต๊ะสำหรับคนที่มารับประทานอาหารคนเดียวหรือ 2 คนมากขึ้น เมื่อ 25 ปีที่แล้ว คอนโดมิเนียมที่เคยมีขนาดห้อง Studio ซึ่งเป็นห้องขนาดเล็กที่สุด มีขนาด 35 ตารางเมตร เป็นห้องแบบโรงแรม เข้าไปมีห้องน้ำข้างหนึ่ง ตู้เสื้อผ้าข้างหนึ่ง แล้วก็เป็นเตียงมีทีวี โต๊ะเล็กๆ ตามอัตภาพ และต้องมีระเบียงเนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยแบบบ้านบนดินนั่นแหละ เพียงแต่ย้ายไปอยู่บนอาคารชุดเท่านั้นเอง 

ต่อมาคอนโดฯ ก็ลดขนาดลงเรื่อยๆ จาก 35 ตารางเมตร เป็น 30, 28, 25, 22.5 จนเหลือแค่ 21 ตารางเมตร ส่วนคอนโดฯ ขนาด 35 ตารางเมตร ที่เคยเป็นห้องแบบ Studio ในอดีต ในปัจจุบันได้กลายเป็นห้องแบบ One Bedroom ที่มีครบทั้งห้องครัว ห้องนั่งเล่น และห้องนอนไปแล้ว เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตคนอยู่คนเดียวได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น

เรากำลังเข้าสู่สังคมแบบใหม่ สังคมคนโสดและสังคมผู้สูงอายุ จะทำให้ครัวเรือนมีขนาดเล็กลง แต่ไม่ใช่แค่นั้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังส่งผลต่อไปถึงรูปแบบพื้นที่ รูปแบบการค้าการบริการต่างๆ มากมาย แล้วท่านล่ะ ได้ปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้บ้างหรือยังAdvertising