ชีวิตและการงาน

กทม. เล็งเปิดศูนย์ฝึกอาชีพครอบคลุมทุกพื้นที่ ใครว่าง…ไปฝึกอาชีพกันดีกว่า

Published 27 ต.ค. 2019

By Rabbit Today

กทม. เล็งเปิดศูนย์ฝึกอาชีพครอบคลุมทุกพื้นที่

ในยุคที่มีการแข่งขันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาและการทำงาน อัตราการว่างงานของประชากรในประเทศไทยเองก็ดูเหมือนจะเพิ่มสูงขึ้น ทางออกที่ดีที่สุดก็คือการหาความรู้ติดตัว และพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพที่ตรงต่อตลาดแรงงาน 

ทางเลือกของการฝึกวิชาชีพยังมีอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอาชีพฟรี และแบบมีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้เรียน Rabbit Today อาสารวบรวมศูนย์ฝึกอาชีพฟรี แต่ละที่มีหลักสูตรเรียนฟรีมากมาย รับประกันได้ว่าผู้ที่เรียนจบจะสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้แน่นอน

 1. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดธรรมมงคล คลิก
 2. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี คลิก 
 3. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดวรจรรยาวาส คลิก 
 4. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด คลิก 
 5. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จัตุจักร 2 (มีนบุรี) คลิก 
 6. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดสุทธาวาส บางกอกน้อย คลิก 
 7. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 1 คลิก 
 8. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพ บางกะปิ คลิก 
 9. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง คลิก 

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้เปิดศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาด้านวิชาชีพ ซึ่งในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคม ช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในเวลาปกติ ผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้างงานได้มีโอกาสศึกษาต่อด้านวิชาชีพ ตามความถนัด ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน เพื่อจะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนฝึกอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่เขตต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่

 1. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)
 2. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)
 3. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) 
 4. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)
 5. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)
 6. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุปถัมภ์)
 7. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) 
 8. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)
 9. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) และ
 10. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ อุปภัมภ์) 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง 10 แห่ง กลุ่มงานการศึกษาอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม  โทร. 0-2247-9496 หรือ www.bmatraining.ac.thAdvertising