ชีวิตและการงาน

ออกแบบไม่เหลือเศษ

Published 21 มี.ค. 2019

By กฤษณพงศ์ เกียรติศักดิ์

interior-design-smart-living-Rabbit-Today-banner

ในการก่อสร้างและตกแต่งอาคารต้องใช้วัสดุมากมายหลายชนิด การออกแบบพื้นที่ ความกว้าง ยาว สูง ของพื้นที่ต่างๆ มีผลกับการเลือกใช้ขนาดของวัสดุต่างๆ ทั้งสิ้น

เช่น ไม้ กระเบื้อง หิน ฯลฯ เพราะการออกแบบให้ไม่ต้องตัดเศษวัสดุต่างๆ นอกจากจะช่วยประหยัดงบประมาณการก่อสร้างแล้ว ยังจะมีผลต่อความสวยงามเรียบร้อยลงตัวของงานออกแบบอีกด้วย

พื้น

ขนาดกว้างยาวของห้อง กำหนดพื้นที่และขนาดของห้อง และแน่นอนว่าจะมีผลต่อการเลือกชนิดของวัสดุและมาตรฐานของขนาดของวัสดุด้วย การกำหนดขนาดของพื้นห้องจึงต้องคำนึงถึงมาตรฐานขนาดของวัสดุต่างๆ ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้อง หิน พรม ไม้ ฯลฯ เพราะเมื่อนำวัสดุมาปูพื้นจึงจะลงตัวไม่ต้องตัดแผ่นวัสดุให้เหลือเศษและบั่นทอนความงดงามลงด้วย 

ผนัง

เช่นเดียวกับพื้น ขนาดกว้างยาวของผนังมีผลต่อความลงตัวของขนาดวัสดุก่อสร้างและตกแต่งผนัง แต่เป็นวัสดุที่แตกต่างไปจากวัสดุพื้น ซึ่งวัสดุผนังอาจจะเป็นทั้งผนังภายในและภายนอก เช่น กระจก ไม้อัด แผ่นสำเร็จรูป ฯลฯ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงขนาดของช่องเปิดต่างๆ ประตู หน้าต่าง ที่ต้องลงตัวกับขนาดของวัสดุผนังต่างๆ ด้วย เส้นสายการจบงานต่างๆ จึงจะลงตัวไม่เหลือเศษให้เปลืองงบประมาณและเกิดความสวยงาม

เพดาน

ความกว้างยาวของขนาดเพดานมีผลต่อการกำหนดวัสดุฝ้าเพดาน และตำแหน่งของช่องเปิดต่างๆ ของงานระบบ เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบการสื่อสาร ฯลฯ ที่จะต้องวางตำแหน่งให้ลงตัวกับขนาดของแผ่นฝ้าเพดาน ถึงแม้ว่าหลายกรณีจะเป็นการใช้ฝ้าเพดานชนิดแผ่นฉาบเรียบที่ไม่ต้องคำนึงถึงตำแหน่งรอยก็ตาม แต่จะต้องคำนึงถึงตำแหน่งของช่องเปิดงานระบบต่างๆ เช่นกัน

ประตู หน้าต่าง

ขนาดของประตูหน้าต่าง ต้องลงตัวกับเส้นสายต่างๆ ของผนัง กระจก (ในกรณีที่ออกแบบผนังภายนอกภายในอาคารเป็นกระจก) ยิ่งถ้าเป็นผนังภายนอกยิ่งมีความสำคัญเพราะมีผลต่อหน้าตาภายนอกของอาคาร (ยังไม่รวมว่า ชนิด สี ผิวสัมผัสของวัสดุประตูหน้าต่างนั้นไปกันได้กับลักษณะภาพรวมของอาคารอีกหรือไม่) เส้นจบของขอบประตู หน้าต่าง ช่องเปิดต่างๆ ต้องไปจบลงตัวกับเส้นการจบของวัสดุผนังด้วยเช่นกัน

เฟอร์นิเจอร์

ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ เส้นบานเปิดตู้ โต๊ะ เตียง ฯลฯ ทั้งชนิดที่สร้างขึ้นมาเฉพาะพื้นที่ (Built-in) หรือชนิดลอยตัว ควรจะต้องมีขนาดลงตัวกับเส้นสายของพื้น ผนัง และเพดาน หรือแม้แต่ลวดลายพื้น (Floor pattern) ด้วยเช่นกัน 

นี่เป็นเพียงบางส่วนของการออกแบบไม่ให้เหลือเศษ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของนักออกแบบอยู่แล้ว แต่ถ้าผู้เป็นเจ้าของโครงการ เจ้าของอาคารเจ้าของบ้านได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญก็จะเกิดประโยชน์กับเจ้าของโครงการและเจ้าของบ้านอย่างยิ่ง

 


Advertising