ชีวิตและการงาน

ไม่อยากจะเชื่อเลย!! ว่าการเป็นโสดจะสร้างปัญหาให้สังคมได้

Published 12 พ.ค. 2019

By Rabbit Today

japan-sexual-inexperience-smart-living-Rabbit-Today-banner

ชาว Rabbit Today รู้มั้ยว่า ปัจจุบันนี้สภาพสังคมผู้สูงอายุกำลังเป็นปัญหาระดับชาติของประเทศญี่ปุ่น ที่ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนของเขา ต้องหาทั้งนโยบายและเทคโนโลยีเตรียมไว้เพื่อรับมือกับโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

เมื่อไม่นานมานี้มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งได้ชี้ให้เห็นว่า สังคมญี่ปุ่นกำลังมีปัญหาใหม่ที่อาจจะยิ่งทำให้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุตกอยู่ในภาวะวิกฤตยิ่งขึ้น นั่นก็คือ อัตราการเพิ่มขึ้นของคนที่ทั้ง ‘โสด’ และ ‘ซิง’ ในญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นทุกที

จากผลงานการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุขของ มหาวิทยาลัยโตเกียว (University of Tokyo) ได้เผยสถิติอันน่าตกใจที่ช่วยชี้ว่า แนวโน้มของปัญหาสังคมผู้สูงวัยในญี่ปุ่นนั้นอาจจะน่าเป็นห่วงยิ่งขึ้น นั่นก็เพราะปัจจุบันมีจำนวนหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง 

เรื่องนี้ทีมผู้ชี่ยวชาญได้ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างชายและหญิงโสดที่ไม่ใช่กลุ่มรักร่วมเพศ ที่มีอายุระหว่าง 18-39 ปี จำนวนกว่า 50,000 คน พบว่า ผู้หญิง 24.6% และผู้ชาย 25.8% ชาวญี่ปุ่นไม่เคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาก่อน มีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเลข 21.7% และ 20% ที่ทำการสำรวจไว้เมื่อปี 2015 

ตัวเลขการเพิ่มขึ้นนี้ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า การไม่เคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาก่อนของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นนี้เป็นปัญหาระดับชาติเชียวละ เพราะการที่คนในวัยเจริญพันธุ์ แต่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน ย่อมทำให้อัตราการเกิดในญี่ปุ่นซึ่งต่ำมากอยู่แล้ว (ในปี 2017 มีเด็กเกิดใหม่ในญี่ปุ่นเพียง 946,060 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการเก็บสถิติกันในปี 1899) จะยิ่งลดต่ำลงไปอีก และปัญหาสังคมผู้สูงอายุซึ่งในปัจจุบันถือเป็น 20% ของประชากรทั้งหมดอาจเข้าสู่จุดวิกฤตได้ในอนาคต เนื่องจากจำนวนประชากรในวัยทำงานจะไม่สามารถเพิ่มได้ทันกับจำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้น ทำให้กำลังการผลิตของประเทศไม่พอเพียงที่จะหารายได้เพื่อมาสนับสนุนระบบสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุได้ในที่สุด

ถึงแม้ธุรกิจภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นจะโด่งดังไปทั่วโลก และสามารถทำรายได้มหาศาลเข้าประเทศก็ตาม แต่ในวัฒน ธรรมญี่ปุ่น ยังถือว่าเซ็กส์เป็นเรื่องสกปรก ที่ไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงก็ไม่สามารถพูดถึงเรื่องนี้อย่างเปิดเผยในที่สาธารณะได้

ข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งจากการสำรวจก็คือ ตัวเลขของผู้ชายที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นั้นสูงกว่าผู้หญิง และในกลุ่มของผู้ชายที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นี้ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่มีรายได้ต่ำ แม้ว่านักวิจัยจะไม่ได้ชี้ชัดว่าฐานะทางการเงินคือสาเหตุที่ทำให้ผู้ชายจะได้มีเพศสัมพันธ์หรือไม่ แต่พวกเขาคิดว่าเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจนั้นก็เป็นปัจจัยที่สำคัญด้านหนึ่งด้วยเช่นกัน

ข้อมูลอ้างอิง: edition.cnn.com

ที่มา: NJ DigitalAdvertising