ชีวิตและการงาน

ชวน Check เงินเดือนสายงาน Hot

Published 4 เม.ย. 2019

By โชติ เวสสวานิชกูล

salary-survey-2019-Thailand-smart-living-Rabbit-Today-banner

ถ้าอยากได้งานดีๆ เงินเดือนสูงๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ก็ต้องรู้ว่าเรตของตลาดแรงงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร

เป็นธรรมเนียมทุกปีที่ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการสำรวจ ‘อัตราเงินเดือนของพนักงานไทย’ เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นถึงทิศทางของตลาดงาน โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ๆ ที่กำลังเรียนอยู่หรือกำลังจะกระโดด และรวมถึงคนที่กำลังมองหางานใหม่

ผลสำรวจดังกล่าวรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 50,000 ราย ของปี 2561 โดยวัดอัตราเงินเดือนจาก 10 สายงานที่มากที่สุด พร้อมทั้งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหาร ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไร ตามมาอัปเดตกัน…

10 สายงานเงินดี Rank ‘เจ้าหน้าที่’

 1. งานบริการเฉพาะทาง เช่น นักแปล (ญี่ปุ่น/ จีน) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ = 21,821 - 37,181 บาท
 2. งานอีคอมเมิร์ซ เช่น เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์ = 21,787 - 34,911
 3. งานไอที เช่น โปรแกรมเมอร์, NET Developer, IT Support = 21,092 - 36,742
 4. งานโทรคมนาคม เช่น เจ้าหน้าที่ดูแลและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์องค์กร = 20,664 - 34,562
 5. งานวิทยาศาสตร์/ งาน Lab/ งานวิจัยและพัฒนา เช่น เจ้าหน้าที่เทคนิคห้องแล็บ = 19,783 - 32,281
 6. งานประกันภัย เช่น เจ้าหน้าที่ประกันภัย เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์ประกันภัย = 19,466 - 32,552
 7. งานบริการด้านการแพทย์ เช่น เภสัชกร แพทย์ทั่วไป นักกายภาพบำบัด = 19,465 - 32,967
 8. งานอสังหาริมทรัพย์ เช่น เจ้าหน้าที่บริหารอสังหาริมทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน = 19,455 - 30,664
 9. งานการตลาด/ งานประชาสัมพันธ์ (PR) เช่น เจ้าหน้าที่บริหารแบรนด์สินค้า เจ้าหน้าที่สำรวจตลาด = 19,374 - 30,538
 10. งานวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรพลังงานและทรัพยากร วิศวกรเคมี เจ้าหน้าที่วางแผนปฏิบัติการ = 19,300 - 31,428

10 สายงานเงินดี Rank ‘หัวหน้างาน’

 1. งานอีคอมเมิร์ซ เช่น หัวหน้าโปรเจ็กต์ นักวางแผนร้านค้าออนไลน์ = 35,885 - 60,674
 2. งานบริการเฉพาะทาง เช่น นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักแปล = 35,263 - 60,429
 3. งานอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ปรึกษาด้านที่อยู่อาศัย เจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน = 35,082 - 58,663
 4. งานบัญชี เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี = 34,893 - 56,416
 5. งานสุขภาพ/ งานโภชนาการ/ งานความงาม เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ เทรนเนอร์ ที่ปรึกษาด้านความงาม = 34,814 - 54,733
 6. งานประกันภัย เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล = 34,785 - 59,809
 7. งานขนส่ง เช่น ผู้ช่วยผู้จัดการวางแผนการจัดหา ผู้ประสานงานฝ่ายขาย = 34,747 - 54,936
 8. งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรม หัวหน้าฝ่ายสรรหา = 34,691 - 57,622
 9. งานวิศวกรรม เช่น วิศกรไฟฟ้า วิศวกรควบคุมคุณภาพอาวุโส วิศวกรขาย = 34,606 - 56,510
 10. งานบริการด้านการแพทย์ เช่น หัวหน้าเภสัชกรประจำร้านค้าปลีก = 34,476 - 56,759

ชวน Check เงินเดือนสายงาน Hot,ชีวิตและการงาน,Rabbit Today

10 สายงานเงินดี Rank ‘ผู้จัดการ’

 1. งานอีคอมเมิร์ซ เช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล = 55,738 - 94,842
 2. งานประกันภัย เช่น หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานประกันภัย = 55,102 - 94,363
 3. งานบริการเฉพาะทาง เช่น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้าน Supply Chain = 53,725 - 92,857
 4. งานบัญชี เช่น ผู้จัดการ/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน = 53,430 - 88,658
 5. งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล = 53,207 - 87,358
 6. งานไอที เช่น ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการฝ่ายทดสอบระบบ = 53,162 - 91,235
 7. งานโทรคมนาคม เช่น ผู้จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้จัดการบัญชีภูมิภาค = 52,940 - 90,654
 8. งานขนส่ง เช่น ผู้จัดการ Supply Chain ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง = 52,659 - 85,884
 9. งานบริการด้านการแพทย์ เช่น ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ เภสัชกรอาวุโส = 52,616 - 88,201
 10. งานวิศวกรรม เช่น วิศวกรโรงงานอาวุโส ผู้จัดการฝ่ายผลิต = 52,555 - 88,085

10 สายงานเงินดี Rank ‘ผู้บริหาร’

 1. งานสุขภาพ/ งานโภชนาการ/ งานความงาม เช่น ผู้อำนวยการด้านการวางแผนสุขภาพและความงาม = 103,043 - 140,869
 2. งานวิทยาศาสตร์/ งาน Lab/ งานวิจัยและพัฒนา เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา = 94,618 - 142,529
 3. งานบริการด้านการแพทย์ เช่น ผู้อำนวยการด้านโภชนาการ = 94,045 - 135,365
 4. งานโทรคมนาคม เช่น ประธานฝ่ายการสื่อสารโทรคมนาคม = 93,725 - 133,332
 5. งานอีคอมเมิร์ซ เช่น รองประธานฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย = 93,322 - 143,617
 6. งานขนส่ง เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายนำเข้า-ส่งออก = 92,779 - 138,572
 7. งานการตลาด/ งานประชาสัมพันธ์ (PR) เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร = 92,364 - 137,912
 8. งานวิศวกรรม เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโรงงาน = 92,003 - 139,161
 9. งานบัญชี เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน = 91,699 - 137,358
 10. งานประกันภัย เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนทางการเงินและการคิดต้นทุน = 91,657 - 141,964

ถ้าลองดูจากข้อมูลข้างต้น สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ คือ อีคอมเมิร์ซเป็นอาชีพที่ติด Top 5 เงินเดือนสูงในทุกระดับงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ ETDA ที่เคยระบุไว้ว่า 1 ใน 5 กิจกรรมที่คนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงสุด ได้แก่ การซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ ทำให้ตลาดนี้มีการเติบโตต่อเนื่องกันถึง 2 ปีซ้อน 
โดยการเติบโตดังกล่าวไม่เพียงสร้างมูลค่าแก่อีคอมเมิร์ซไทยและผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังเพิ่มโอกาสการจ้างงาน ด้วยการเกิดตำแหน่งงานใหม่ที่จะถูกป้อนเข้าตลาดนี้ต่อไปอีกด้วย 

รู้แบบนี้แล้ว ผู้ปกครองท่านไหนที่วางแผนอนาคตให้ลูกหลานไว้ ก็คงต้องมองภาพของทิศทางตลาดงานไว้หน่อยก็คงดี จะได้ไม่เรียนเก้อนะเออ…

เปิดโผ เงินเดือนสายงาน Hot,ชีวิตและการงาน,Rabbit Today

10 สายงานเนื้อหอมที่สุดในตลาดงานประจำปี 2562

 1. งานขาย งานบริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ 
 2. งานไอที-อีคอมเมิร์ซ 
 3. งานวิศวกรรม 
 4. งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล 
 5. งานบัญชี 
 6. งานการตลาดและงาน PR 
 7. งานธนาคาร งานการเงิน 
 8. งานท่องเที่ยว งานโรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 9. งานขนส่ง 
 10. งานการผลิต

5 ทักษะที่ผู้หางานยุคดิจิทัลต้องมี

 1. มีทักษะรอบด้าน ทั้งภาษาและความรู้เรื่องดิจิทัล
 2. เข้าใจและจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
 3. ใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว
 4. เชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆ
 5. มีทัศนคติเชิงบวก


Advertising