กินดื่ม

ทองคำก็กินได้

Published 31 ก.ค. 2018

By Rabbit Today

MAIN_920x470

          ขนมทองเอกก็ติดทอง ขนมเค้กก็ติดทอง มาการองก็ติดทอง หรือแม้แต่เครื่องดื่มเก่าแก่อย่าง Goldschläger และ Goldwasser ก็มีส่วนผสมเป็นทอง เคยสงสัยหรือไม่ว่า ทองมีผลดีหรือผลเสียต่อร่างกายอย่างไร

          จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์พบว่า ทองคำเป็นโลหะบริสุทธิ์ จะไม่มีปฏิกิริยากับสารเคมีหรือเซลล์เมื่อเข้าสู่ร่างกาย ไม่มีรสชาติและไม่มีคุณค่าทางอาหาร จึงไม่มีอันตรายหรือทำให้เกิดอาการข้างเคียงใดๆ ถูกขับออกจากร่างกายได้โดยไม่ถูกย่อยสลายและเปลี่ยนแปลง ทองคำจึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มสารเติมแต่งผสมในอาหารได้ (Food Additives) ในกลุ่มประเทศแถบยุโรปAdvertising