เทคโนโลยี

สู่โลกใหม่ด้วยดวงตาอัจฉริยะ

Published 6 ก.พ. 2019

By นพนันท์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา

AI-Facial-Recognition-tech-toys-Rabbit-Today-banner

มนุษย์มีตาเพื่อมองเห็น ทำความเข้าใจ กำหนดแยกแยะ เรียนรู้ จดจำ แล้วจึงนำไปสู่การพัฒนาที่ละเอียดซับซ้อนยิ่งขึ้น แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า ปัจจุบันเครื่องจักรก็ทำได้เช่นกัน

บางคนอาจจะเริ่มคุ้นเคยกับโทรศัพท์มือถือบางรุ่นที่มีระบบจดจำใบหน้า เพียงแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาดู ระบบก็ปลดล็อกหน้าจอให้เจ้าของเครื่องโดยอัตโนมัติ หรือไม่ก็อาจเคยได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยใบหน้า หรือการเปิด-ปิดประตูเข้าออกอาคารด้วยใบหน้ามาบ้าง แต่เทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ใน AI-Facial Recognition ไม่ได้มีแค่นั้น ยังคงมีอีกหลายอย่างที่จะทำให้เรามีรูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนไปในอีกไม่นาน เช่น

Face Detection คือ การตรวจจับใบหน้า

Face Comparing คือ การเปรียบเทียบใบหน้า

Face Searching คือ การค้นหาใบหน้า

Face Landmarks/ Dense Facial Landmarks คือ การระบุสัณฐานของใบหน้า เช่น จมูก คิ้ว ริมฝีปาก ฯลฯ ละเอียดถึงพันจุด

Face Attributes คือ การระบุอายุ เพศ ลักษณะการยิ้ม แววตา ฯลฯ

Emotion Recognition คือ การตรวจจับอารมณ์ที่แสดงออกทางใบหน้า

Beauty Score คือ การให้คะแนนความงามของใบหน้าทั้งหญิงและชาย

Gaze Estimation คือ การประมาณทิศทางการมอง 

Skin-status Evaluation คือ การตรวจจับสีผิว สิว ไฝ ฝ้า รอยด่างดำ

นอกจาก Facial Recognition แล้วก็ยังมีอีก 2 ด้านที่เกี่ยวข้องกัน คือ Body Recognition และ Image Recognition 

สู่โลกใหม่ด้วยดวงตาอัจฉริยะ,เทคโนโลยี,Rabbit Today

Body Recognition ประกอบไปด้วย 

Body Detection คือ การตรวจจับร่างกาย

Skeleton Detection คือ การตรวจจับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ศีรษะ คอ ไหล่ ข้อศอก มือ ก้น เข่า เท้า

Body Outlining คือ การตรวจจับขอบเขตของร่างกายในภาพถ่าย

Body Attributes คือ การตรวจจับเพศ ร่างกายส่วนบน ร่างกายส่วนล่าง สีของเสื้อผ้า ฯลฯ

Gesture Recognition คือ การตรวจจับท่าทางของมือ

Image Recognition ประกอบไปด้วย Face Merging คือ การซ้อนภาพใบหน้ากับฉากหลัง และ Photo Album Clustering คือ การจัดกลุ่มใบหน้าโดยอัตโนมัติ

ระบบต่างๆ เหล่านี้สามารถตรวจจับ วิเคราะห์ และรายงานผลได้ภายในเวลาเพียงแค่หลักหนึ่งในพันวินาทีเท่านั้น

เมื่อเทคโนโลยีทั้ง 3 ด้าน คือ Facial Recognition, Body Recognition และ Image Recognition ถูกนำมาใช้งานอย่างสอดประสานกัน เราก็จะพบเห็นผลลัพธ์เชิงรูปธรรมในชีวิตประจำวันเหล่านี้ เช่น ธุรกรรมธนาคารโดยใช้ใบหน้า ระบบชำระเงินโดยใช้ใบหน้า ระบบติดตามตรวจจับพฤติกรรมคนขับรถและผู้โดยสารโดยใช้ใบหน้า ระบบ Car Sharing โดยใช้ใบหน้า ป้ายโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนตอบสนองกับอารมณ์ของผู้ชม โฆษณาบนโซเชียลมีเดียที่ปรับเปลี่ยนภาพและเรื่องราวสอดรับกับใบหน้า ระบบทดลองแต่งหน้าเสมือนจริง ระบบตรวจสภาพผิวหน้าด้วย AI ระบบช่วยเหลือศัลยกรรมใบหน้าด้วย AI ฯลฯ

คงไม่ใช่แค่นั้น แต่ต้องมีอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นจนอาจเกินจินตนาการของเราทุกวันนี้ 

เพียงแต่ว่า โลกใหม่ในอีกไม่นานก็คงเริ่มต้นโดยไม่พ้นไปจากแนวทางเหล่านี้แน่นอนAdvertising