เทคโนโลยี

หน้าที่และความรับผิดชอบ เมื่อนั่งหลังพวงมาลัย

Published 10 ก.ย. 2018

By ยุทธพงษ์ ภาษี

driver-responsibilities-and-duties-tech-toys-Rabbit-Today-banner

‘หนทางยาวไกล’ ที่เราเดินทางกลับบ้านเราอาจะพบพานสิ่งต่างๆ มากมาย เราอาจะพบ ‘รถเกเรบนถนน’ พบเห็นอุบัติเหตุชนท้ายกัน เจอจักรยานยนต์ขับดีและขับไม่ดี มีรถที่มีน้ำใจและไม่มีน้ำใจ เห็นความเห็นแก่ตัวและเห็นน้ำใจของเพื่อนร่วมทางเมื่อเรามีวิกฤต

สิ่งเหล่านี้เกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้รถ อาจารย์วณัฐสุข สงวนศิริ แห่งศูนย์อบรมขับขี่ปลอดภัย aDTC บอกว่า จากการวิจัยของออสเตรเลีย กลุ่มพฤติกรรมการขับรถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน คือ

 1. แบบมาตรฐาน
 2. แบบเบนไปในทางบวก
 3. แบบเบนไปในทางลบ
 4. แบบขับดี
 5. แบบขับไม่ดี

แต่ละคนมีพฤติกรรมแตกต่างกันไป แต่สังคมถนนนั้นต้องการพฤติกรรมเดียวที่นำไปสู่ความปลอดภัยสูงสุด    

อุบัติเหตุและความสูญเสียจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยังเป็นปัญหาใหญ่ ผู้รับผิดชอบหลายฝ่ายก็พยายามแก้ไข มีการกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ แต่การรณรงค์ก็ค่อนข้างเงียบ ทำให้ยอดคนเสียชีวิตยังคงสูงสุดติดอันดับโลก ผมรู้สึกว่า สื่อต่างๆ นำเสนอข่าวรถเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งช่วยทำให้สังคมตื่นตัว สื่อได้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แต่ปัญหามันใหญ่เกิน ดีที่สุดขณะนี้คือ ‘มือเรา’ ทั้งสองเล็กๆ ที่นั่งหลังพวงมาลัย

ลองลืมตัวตนของตัวเองแล้วกลับมาทบทวนว่า ‘หลังพวงมาลัย’ เรามีหน้าที่อะไร มีความรับผิดชอบอย่างไร แล้วจะเห็นว่า เราได้ทำผิดหลายๆ อย่างโดยไม่รู้ตัว

หน้าที่

 1. คนขับต้องปฏิบัติตามกติกา ทั้งมารยาทและกฎหมาย กติกาต่างๆ ก็ควรเข้าใจตามหลักสากลเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเขาเคารพและปฏิบัติกันเช่น ขับรถตามกฎหมายกำหนด การจอดให้คนข้ามถนน
 2. หน้าที่เคารพสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์ใช้ทางร่วม ส่วนนี้สำคัญ เพราะหากไม่ทำมันจะยุ่งไปหมด เช่น ขับรถในเลนแซง (ขับช้าชิดขวา) เพราะเราไม่เคารพเส้นทางหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อรถเล็กกว่า
 3. หน้าที่ปฏิบัติตนเป็นนักขับที่ดี เช่น นอนหลับให้เพียงพอจะได้ไม่หลับใน, วางแผนการเดินทาง สภาพจราจรเป็นอย่างไร รวมถึงมีการก่อสร้างหรือไม่ เพื่อจะได้หลีกเลี่ยง, การเตรียมยานพาหนะตรวจความพร้อมของรถยนต์และจักรยานยนต์ต้องเริ่มสำรวจอุปกรณ์ระบบต่างๆ รู้จักเตรียมยานพาหนะของตัวเองเป็นอย่างดีว่าระบบอุปกรณ์ต่างๆ ใช้เมื่อไร อย่างไร เป็นต้น

ความรับผิดชอบ

 1. ต้องรู้เทคนิคการขับรถ ถ้าต้องจับรถเรามีความรู้พอหรือยัง ความรู้ถูกต้องหรือไม่ แค่เรื่องเดียวคุณสอบตกหรือเปล่า หลักการเว้นระห่างจากคันหน้า หลักการมองไกล ระยะเบรกและระยะหยุดของรถ ต้องไม่เป็นต้นตอให้รถคันอื่นเกิดอุบัติเหตุ
 2. ความรับผิดชอบชีวิตผู้ร่วมโดยสารในรถ ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่หรือรถโดยสารสาธารณะ หัวใจสำคัญคือนำพาผู้ร่วมเดินทางไปยังจุดหมายได้อย่างปลอดภัยดังนั้น พฤติกรรมเสี่ยงใดๆ ที่จะทำให้ภารกิจนั้นไม่สำเร็จเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ ‘คนขับ’ เพียงผู้เดียว ถ้าคุณขับรถนักเรียน ความรับผิดชอบคือ เอานักเรียนส่งถึงมือครูโดยปลอดภัย ถ้าคนโดยสารเป็นภรรยา ลูก หน้าที่ของพ่อที่เป็นคนขับคือ กลับบ้านปลอดภัย ไม่ใช่ปาดหน้าใครไปตลอดทางทั้งที่ลูกเมียก็อยู่ในรถ อย่าขับเอาสนุก จนลืมไปว่าภารกิจของการเดินทางครั้งนี้คืออะไร   
 3. รับผิดชอบต่อชีวิตของผู้อื่น อย่าขับรถก้าวร้าว และอย่าเที่ยวเอาปืนไปชี้ใครบนท้องถนน ลองลืมตัวตนของตัวเองแล้วนั่งนิ่งๆ สักพัก ทบทวนดูว่า ‘หลังพวงมาลัย’ เราทำหน้าที่และรับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านี้เพียงพอหรือยัง


Advertising