เทคโนโลยี

ย้ำหนักๆ อย่าถ่ายสำเนาบัตรประชาชนด้านหลัง พร้อมด้านหน้าเด็ดขาด

Published 11 ต.ค. 2019

By โชติ เวสสวานิชกูล

อย่าถ่ายสำเนาบัตรประชาชนด้านหลัง พร้อมด้านหน้าเด็ดขาด

เขาบอกว่าไม่ใช้กันแล้ว ล้าหลังไปไหม!!

บัตรประจำตัวประชาชน ถูกใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อราชการ รวมทั้งใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมามีข่าวมิจฉาชีพแอบอ้างนำข้อมูลไปใช้กระทำผิดกฎหมาย หรือสวมรอยหลอกลวงผู้อื่น

โดยเฉพาะในส่วนของ ‘หลังบัตรประชาชน’ ที่จะมีชุดตัวเลขอยู่ เรียกว่า Laser ID ซึ่งปัจจุบันภาครัฐ เช่นสรรพากร, ตำรวจ, กระทรวงต่างๆ, กรมต่างๆ รวมถึงภาคการเงินบังคับใช้ Laser ID นี้ในการทำธุรกรรม/ตรวจสอบ/ยืนยันตัวตน ควบคู่กับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

เราเรียกว่า e-KYC (Electronic - Known Your Client) ซึ่งปกติพวกแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับเงินหรือกระเป๋าเงินอิเลคทรอนิกส์ (Wallet) ต้องใช้ทั้งหมด (แบงค์ชาติควบคุม)

จริงๆ แล้วแค่ข้อมูลหน้าบัตรประชาชนหลุดไป ก็อันตรายมากพอแล้ว และยิ่งข้อมูล Laser ID หลุดไปด้วย ยิ่งอันตรายเป็นทวีคูณ เหมือนเลขบัตรเครดิตหลุดไปพร้อมกับ CVV หลังบัตร (CCV คือ รหัสที่อยู่บนบัตรเครดิตมีไว้เพื่อการยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตร)

โดยปกติมันก็จะมีสถานที่หรือหน่วยงานแนวล้าสมัยหน่อย ที่มักจะไม่เข้าใจ (มีเยอะแหละ) และยืนยันว่าต้องถ่ายบัตรหน้าหลังมาทุกครั้งที่ต้องยืนเอกสารใดๆ ก็ตาม

วิธีแก้ ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ก็ให้เราถ่ายจากบัตรคนละใบให้เขา เช่น ด้านหน้าบัตรเป็นเรา แต่ด้านหลังบัตรเป็นของคนอื่น หรืออย่างน้อยปิดเลขตอนถ่ายไปซะเลย…จบ

ส่วนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันไหนให้กรอก Laser ID ก็ต้องระมัดระวังเช่นกัน ถ้าเป็นสถานที่ที่เชื่อถือได้ เช่นหน่วยงานราชการ, สถาบันการเงิน, Wallet ของบริษัทใหญ่น่าเชื่อถือ ก็คงไม่มีปัญหา แต่ระวังเจอเว็บปลอม แอปฯ ปลอมด้วย ต้องดูให้แน่ใจว่าใช่หน่วยงานนั้นแท้ๆ

สรุปแล้ว….

  • สมัยก่อนวันหมดอายุบัตรประชาชนจะอยู่ด้านหลังบัตร จึงต้องถ่ายทั้งหน้าและหลัง
  • สมัยนี้จริงๆ ไม่ควรใช้สำเนาแล้ว ควรดึงข้อมูลจากชิปการ์ดหน้าบัตร แต่ยังไม่แพร่หลาย ก็ยังใช้สำเนากันอยู่ แต่ด้านหลังไม่ควรต้องถ่ายแล้ว
  • กรมการปกครองประกาศตั้งแต่ 22 มีนาคม 2556 ว่าหน่วยงานของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ยังจำเป็นต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ควรถ่ายสำเนาบัตรด้านหน้าเพียงด้านเดียว (ประกาศที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๖๘๕๓)

Laser ID จำเป็นอย่างไร?

Laser ID หรือ เลขควบคุมหลังบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งแสดงอยู่หลังบัตรประชาชนนั่นเอง โดยเลขควบคุมหลังบัตร (Jc2 - xxx) นั้นเป็นเลขควบคุมและตรวจสอบบัตรใบนั้นๆ และเลขควบคุมนี้เป็นความลับของบัตรแต่ละใบ เช่น เมื่อผู้เสียภาษีกรอกเลขควบคุมหลังบัตรประจำตัวประชาชน ระบบลงทะเบียนจะประมวลผลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เพื่อตรวจสอบว่าผู้เสียภาษีกรอกข้อมูลส่วนตัวถูกต้อง จึงจะสามารถดำเนินการแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้Advertising