เทคโนโลยี

SWEEPER: หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวอัจฉริยะ

Published 14 พ.ย. 2018

By นพนันท์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา

SWEEPER-tech-toys-Rabbit-Today-banner

โครงการ Horizon 2020 โดยสหภาพยุโรป ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานจาก 4 ประเทศ คือ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม สวีเดน และอิสราเอล

ได้แก่ Wageningen University & Research/ Stichting Wageningen Research, Proefstation voor de Groenteteelt - PSKW, UMEA University - UMU และ Ben-Gurion University of the Negev - BGU ร่วมกันวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรอัจฉริยะ โดยให้ชื่อว่า ‘SWEEPER

SWEEPER: หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวอัจฉริยะ,เทคโนโลยี,Rabbit Today

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ที่เนเธอร์แลนด์ เจ้า SWEEPER ได้สาธิตการเก็บพริกหวาน (Sweet Pepper) ออกจากต้นอย่างแม่นยำ โดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาที

ฟังดูเหมือนง่าย แต่จริงๆ ไม่ง่าย เพราะ SWEEPER จะต้องวิเคราะห์รูปร่างลักษณะของพริกหวานแต่ละลูก อีกทั้งกิ่งก้านใบที่เป็นอุปสรรคต่างๆ หลังจากนั้นจึงคำนวณหาเส้นทางผ่านช่องว่างต่างๆ ที่ดีที่สุด แล้วจึงยื่นแขนกลพร้อมคีมตัดเข้าไปตัดขั้วของพริกหวานให้หล่นลงบนภาชนะรองรับต่อไป

SWEEPER: หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวอัจฉริยะ,เทคโนโลยี,Rabbit Today

ทั้งหมดนี้ทำได้โดย AI Deep Learning โดยใช้ซอฟต์แวร์ CROPS ซึ่งเริ่มต้นมาจากโครงการ Intelligent sensing and manipulation for sustainable production and harvesting of high value crops, clever robots for crops ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปก่อนหน้านี้เช่นกัน ร่วมกับเซนเซอร์และอัลกอริทึมที่สลับซับซ้อน 

ไม่ใช่แค่พริกหวาน แต่ SWEEPER กำลังถูกพัฒนาให้สามารถเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ อีกด้วย

SWEEPER: หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวอัจฉริยะ,เทคโนโลยี,Rabbit Today

นับว่า SWEEPER คือ นวัตกรรมสุดไฮเทคของมนุษย์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ พร้อมด้วยความสามารถในการวิเคราะห์และเรียนรู้ด้วยตัวเองมาใช้งานทางด้านเกษตรกรรมบนฐานความรู้ของวิชาพืชสวน, วิศวกรรมพืชสวน, Machine Vision, Sensing, Robotic, Control, Software Architecture, System Integration และ Greenhouse Crop Management

เรียกว่า SWEEPER คือ Down to Earth การนำเทคโนโลยีระดับโลกหลายสาขามาบูรณาการในทางปฏิบัติ เพื่อปากท้องของมนุษย์อย่างแท้จริง

นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังพัฒนา SWEEPER อย่างครบวงจร เพื่อให้รองรับระบบจัดการขนส่งหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีระบบสายพานลำเลียงพืชผลอัจฉริยะ และระบบบรรจุหีบห่ออัตโนมัติเพื่อการจัดจำหน่าย ทำให้ SWEEPER สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ทั้งระบบ ตั้งแต่เก็บเกี่ยวจากต้นทางจนถึงปลายทางการจัดจำหน่าย

SWEEPER: หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวอัจฉริยะ,เทคโนโลยี,Rabbit Today

เมื่อถึงเวลานั้น ราคาพืชผลโดยเฉพาะในสหภาพยุโรปก็น่าจะมีราคาถูกลง เนื่องจาก SWEEPER จะช่วยประหยัดค่าจ้างแรงงาน ลดต้นทุนการเก็บเกี่ยว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และมีคุณภาพสูงขึ้นอีกด้วย

แต่ในอีกด้านหนึ่ง การใช้แรงงานคนในภาคเกษตรกรรมของสหภาพยุโรปก็อาจจะลดลง มีคนว่างงานมากขึ้น รวมทั้งพืชผลนำเข้าจากต่างประเทศที่ใช้แรงงานคนเป็นหลักก็อาจจะได้รับผลกระทบ ทั้งด้านราคาและปริมาณ

ขณะนี้ SWEEPER กำลังถูกทดสอบในขั้นสุดท้าย โดยวางแผนจะเริ่มจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าAdvertising