ธุรกิจและการเงิน

ธุรกิจ 3 Re เพื่อ SMEs ไปฉิว

Published 6 ก.พ. 2019

By ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

3-Re-for-SMEs-biz-buzz-Rabbit-Today-banner

ปี ‘หมูทอง’ คงไม่หมูสำหรับธุรกิจที่ละสายตาจากเทรนด์ใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาได้ตลอดเวลาในยุคดิจิทัล

ว่าแล้วก็ขอนำเสนอเทรนด์สำคัญที่ธุรกิจน้อยใหญ่ต้องจับตาและปรับตัวให้เท่าทันเพื่อจะนำสู่ความสำเร็จเพื่อให้ปีนี้เป็นปีหมูทองของเราๆ ท่านๆ ให้จงได้

ธุรกิจ 3 Re เพื่อ SMEs ไปฉิว,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

Refill (ธุรกิจเติมใช้)

เมื่อเทรนด์รักษ์โลกกำลังฟูเฟื่อง ผู้บริโภคยุคใหม่ก็เริ่มยอมลดความสะดวกสบายของตนเองลงเพื่อดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ธุรกิจทั้งหลายจึงต้องจับโอกาสนี้ให้มั่น

ภาชนะ ถุง ขวด หลอดพลาสติก โดยเฉพาะจำพวกใช้แล้วทิ้งแถมย่อยสลายไม่ได้เป็นโกฏิปีกลายเป็นเรื่องที่สังคมหลีกเลี่ยงมากขึ้น ยิ่งข่าวถุงพลาสติกเข้าไปสะสมในท้องวาฬ ท้องโลมาจนตายกันเป็นเบือ หรือหลอดหลุดเข้าไปในจมูกเต่าทะเลจนเขาทรมานแสนสาหัส ฯลฯ ยิ่งกระทุ้งใจให้คนลดเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจที่ ‘ลดการใช้ภาชนะ’ ที่เป็นอันตรายจึงเกิดขึ้นและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการให้ลูกค้านำภาชนะมาเติมสินค้าเอง

Refill Station ‘ปั๊มน้ำยา’ เป็นตัวอย่างธุรกิจที่นำเสนอรูปแบบการขายดังกล่าว โดยลูกค้าต้องนำภาชนะมาเติม แชมพู สบู่เหลว น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน ฯลฯ เอง เมื่อใช้หมดก็นำขวดเปล่ามาเติมได้อีก ลดขยะ แถมลดต้นทุนที่ต้องละลายไปกับบรรจุภัณฑ์ได้โข

ธุรกิจ 3 Re เพื่อ SMEs ไปฉิว,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

Relief (ธุรกิจสร้างความสุขใจ)

ธุรกิจสุขภาพนั้นพุ่งทะยานมานานแต่มักเน้นที่สุขภาพ ‘กาย’ เป็นสำคัญ ในปีนี้ธุรกิจสุขภาพจะมุ่งสู่สุขภาพ ‘ใจ’ มากขึ้น

ทั้งนี้เพราะโลกนั้นเปลี่ยนแปลงจนตามไม่ทัน บ้างก็ตกใจ บ้างก็เหนื่อยใจ ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่จึงต้องหันมาดูแลหัวใจตัวเองมากขึ้นไม่ให้แกว่งไปจนเสียกระบวน

สื่อธรรมะ การปฏิบัติธรรม กีฬาที่ช่วยให้กายแกร่งใจนิ่ง เช่น โยคะ พิลาทีส หนังสือให้แรงบันดาลใจ กิจกรรมการพูดสร้างพลังใจ ไปจนถึงเรื่องราวดีๆ บน Podcast ที่ช่วยดูแลให้ใจสบายขึ้นจึงเป็นเทรนด์สำคัญที่นักธุรกิจวางตาไม่ได้

ธุรกิจ 3 Re เพื่อ SMEs ไปฉิว,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

Rewind (ธุรกิจย้อนยุค)

ตามหลักจิตวิทยาแล้วคนมีสุขเมื่อได้ ‘รำลึกถึงเรื่องราวในวันวาน’ เสมอ ยิ่งคนสูงวัยยิ่งสนุกสนานกับการรำลึกความหลังจนลืมเวลา

เมื่อไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย ลูกค้ากลุ่มชอบรำลึกความหลังจึงมีขนาดใหญ่ ธุรกิจจึงต้องส่งมอบความสุขผ่านเรื่องราวเก่าๆ ทั้งเพลงเก่า ของเก่า รูปแบบวิถีชีวิตแบบเก่าๆ แต่คลาสสิกให้ลูกค้ามากขึ้นเป็นเงาตามตัว

จะเห็นได้ว่าบริษัทใหญ่ๆ เริ่มปัดฝุ่นสินค้าเก่าที่เคยโด่งดังกลับมาจำหน่ายมากขึ้น เช่น ซาสี่ หรือไม่ก็หาเรื่องเล่นกับการย้อนเวลา เช่น เป๊ปซี่ออกบรรจุภัณฑ์ย้อนยุค 

ธุรกิจขนาดกลางและย่อยที่รู้ข้อมูลดังนี้จึงไม่ควรละเลย ‘หยิบเรื่องนมนานคร่ำคร่า’ มาใช้ให้เป็นประโยชน์บ้าง

หวังใจว่าเรื่องราว ‘3 Re’ ที่นำมาฝากนี้จะทำให้ท่านมองเห็นโอกาสธุรกิจเพื่อทำให้ปีหมูนี้เป็นปีหมูทอง คือ ทั้งสมบูรณ์และมีคุณค่ามหาศาลแด่ท่านนะครับAdvertising