ธุรกิจและการเงิน

การตลาด #แฮชแท็ก ช่วยสร้างความสำเร็จ

Published 15 พ.ค. 2019

By ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

HashtagMarketing-biz-buzz-Rabbit-Today-banner

#พีอาร์ยืนหนึ่ง #บาสเด็กอ้วนที่แท้จริง #ourskyy เหล่านี้คือตัวอย่าง Hashtags ที่โด่งดังจนสร้างปรากฏการณ์การตลาดออนไลน์ไว้มากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

พลังของ Hashtag ในโลกการตลาดทำให้หลายแบรนด์ ‘ดัง’ และหลายแบรนด์ ‘ดับ’ กลายเป็นของที่นักธุรกิจน้อยใหญ่ละสายตาไม่ได้เลย

บทความนี้จึงหยิบเทคนิคการใช้เจ้าเครื่องมือสี่เหลี่ยมตัวจิ๋วแต่พลังเหลือเฟืออย่างเจ้า ‘#’ มาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งไม่ว่าท่านจะใช้ Platform อะไร ทั้ง Facebook Instagram Twitter หรือ Linkedin ก็สามารถนำไปใช้ได้แบบสำเร็จรูป

Hashtag ทำไม?

หลายแบรนด์ใช้ Hashtag โดยไม่ได้ตั้งธงว่าใช้เพื่ออะไร ซึ่งถือเป็นกับดักขนาดใหญ่ทางการตลาด ทั้งนี้เพราะการตั้งวัตถุประสงค์ของการใช้ Hashtag นั้นมีคุณค่ามาก ทำให้เกิดการทำงานที่ไม่สะเปะสะปะ เกิดระบบ แถมวัดผลได้

วัตถุประสงค์สำคัญของการใช้ Hashtag มีด้วยกัน 3 ประการ คือ หาลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า และปั้นแบรนด์ให้กลมกล่อม

หากต้องการหาลูกค้าใหม่ Hashtag ที่ใช้ควรเป็นสิ่งที่กลุ่มลูกค้าเฉพาะที่เราต้องการให้เขาใช้กัน เช่น กลุ่มลูกค้าสินค้ามือสองมักจะใช้ #ส่งต่อ แทนคำว่าสินค้ามือสอง หรือ กลุ่มลูกค้าคุณแม่ที่มีลูกเล็กก็จะใช้ #แม่ลูกอ่อน เป็นต้น

หากต้องการรักษาลูกค้าเก่ารูปแบบการใช้ Hashtag จะเปลี่ยนไป โดยต้องพัฒนา Hashtag ขึ้นใหม่เอง เช่น #WinterisNow ซึ่งใช้โปรโมทสินค้าแชมพูขจัดรังแคสูตรเย็นแบรนด์ดัง

ส่วนการใช้ Hashtag เพื่อปั้นแบรนด์นั้นมีหลากหลายแนวทาง วิธีที่มักใช้กันคือการใช้ Hashtag ที่เป็นที่นิยมติดอันดับ ซึ่งจะทำให้แบรนด์ของท่านอยู่ในกระแสไปด้วย

Hashtag อะไร?

เมื่อได้วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้วจึงเลือกคำที่ต้องใช้ การใช้ตัวช่วยบน Online จะมีความสำคัญมากในการเลือกคำที่จะใช้

Hashtag ที่จับกลุ่มลูกค้าเฉพาะได้นั้นสามารถหาได้ง่ายๆ ผ่านการการดูโพสต์หรือทวีตของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย หรือข้อความรูปภาพต่างๆ ของคู่แข่ง ซึ่งทำการตลาดกับลูกค้ากลุ่มที่ท่านต้องการได้สำเร็จ

หากต้องการใช้คำที่เป็นที่นิยมในการหาข้อมูล ต้องรู้จักใช้เครื่องมือ Trending ต่างๆ เช่น Google Trends หรือ Twitter Trendings หรือจะเข้าเว็บไซต์ Ritetag.com ก็สามารถทราบถึง Hashtag ที่ควรใช้ได้

Hashtag อย่างไร?

การ Hashtag ควรต้องเกี่ยวกับเนื้อหาเสมอ ไม่ควรใช้ Hashtag ที่โด่งดังแต่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่กำลังสื่อสารเลย เพราะจะเป็นการดึงดูดลูกค้ามาพบสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเขา ทำให้ลูกค้าเกลียดแบรนด์ของท่านได้ง่ายๆ

นอกจากนั้นต้องหมั่นติดตามผลโดยคลิกดู Hashtag อยู่เสมอว่าเกิดกระแสบวกลบอะไรขึ้นบ้าง เพื่อที่จะได้ต่อยอดโอกาสหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที ทั้งยังสามารถเห็นกลุ่มที่ใช้ Hashtag ด้วยว่าตรงกับที่แบรนด์ต้องการหรือไม่

Hashtag มากแค่ไหน?

วัฒนธรรมของแต่ละ Platform ไม่เหมือนกัน ดังนั้น การตะพึดตะพือใส่ Hashtag จำนวนมากมายจึงไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมเสมอไป ในขณะที่ Facebook และ Twitter นั้นการใช้ Hashtag มากกว่า 3# จะลดความน่าสนใจลง วัฒนธรรม Instagram กลับชอบ Hashtag จำนวนมากเพื่อสร้างความน่าสนใจ

ปัจจุบันแนวทางง่ายๆ ของการใช้ Hashtag คือ Facebook และ Twitter ควรมีประมาณ 2# ส่วน Instagram ควรมีประมาณ 10# ทั้งนี้เนื้อหาของ Hashtag ต้องเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนขึ้นดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

หวังว่าท่านนักการตลาดทั้งหลายจะใช้ Hashtag สร้างความสำเร็จกันได้สนุกมือนะครับ #RabbitToday #อัจฉริยะการตลาดAdvertising