ธุรกิจและการเงิน

5 ข้อ คว้าความสำเร็จตั้งแต่ยังหนุ่ม

Published 6 ก.พ. 2019

By Rabbit Today

How-to-success-at-a-young-age-biz-buzz-Rabbit-Today-banner

นั่งลงคุยเพื่อค้นดูเส้นทางความก้าวหน้าและเคล็ดลับพาไปสู่ความสำเร็จกับคนรุ่นสามสิบที่ก้าวเป็นระดับบนของกิจการ ทั้งยังไม่ทิ้งชีวิตกับไลฟ์สไตล์ส่วนตัวอย่างการเป็นนักแข่งรถ ‘คุณัชญ์ เลิศรัตนานนท์’ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล่าการ์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงเอ่ยสรุปง่าย 5 ข้อ เป็นแนวทางให้ทุกคน

5 ข้อ คว้าความสำเร็จตั้งแต่ยังหนุ่ม,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

1. ด้านการเงิน การลงทุน = รู้จักลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อย

การนำเงินมาลงทุนกับสิ่งที่ตัวเองมีความรู้ และมีความถนัด สิ่งที่รู้เป็นอย่างดีนั้นก็จะช่วยให้การลงทุนงอกเงยและไม่ขาดทุนได้ง่าย ซึ่งการลงทุนที่ดีควรเลือกการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองที่สุด และวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันไว้ว่าจะใช้จ่ายอะไรบ้าง เลือกซื้อของที่มีคุณภาพเพื่อไม่ต้องซ่อมบ่อยๆ หรือเสียเงินซื้อแล้วซื้ออีกหลายๆ ครั้ง รวมถึงการวางแผนเงินออม และเงินสำรองยามฉุกเฉิน 

5 ข้อ คว้าความสำเร็จตั้งแต่ยังหนุ่ม,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

2. ด้านการศึกษา หาความรู้ = มองหาวิธีพัฒนาตัวเองตลอดเวลา 

คิดว่าตัวเองเป็นนักเรียนที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวอยู่เสมอ โดยจะใช้เวลาที่มีให้กับการพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้รู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ พร้อมมองหาช่องทางที่จะเพิ่มความรู้ให้ตัวเองและมองทุกอย่างให้เป็นด้านบวก ซึ่งสามารถเติมเต็มความคิดต่างๆ ด้วยการอ่านหนังสือสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ หรือเรียนรู้จากผู้รู้เฉพาะทาง เพื่อได้พัฒนาทักษะของตัวเองให้รู้และความเข้าใจเรื่องต่างๆ ทุกด้านเหล่านั้น ซึ่งมันอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก หากมองว่าเป็นความท้าทายใหม่ๆ ก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ 

5 ข้อ คว้าความสำเร็จตั้งแต่ยังหนุ่ม,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

3. ด้านวินัย ระเบียบแบบแผน การบริหารจัดการ = สร้างความก้าวหน้า

การมีวินัยในตนเอง เป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความก้าวหน้าทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว และเรื่องของวินัยในตนเองนี้ ก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและความอดทนเป็นอย่างมาก และเป็นคนมีวินัยเรื่องของเวลา เพราะวันหนึ่งมี 24 ชม. ต้องบริหารเวลาในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงต่อเวลา ก็จะทำให้มีความเป็นระบบระเบียบและมีความพร้อมที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นหรือทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันได้หลากหลายมากขึ้น 

5 ข้อ คว้าความสำเร็จตั้งแต่ยังหนุ่ม,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

4. ด้านงานอดิเรก ดนตรี กีฬา ศิลปะ = การผ่อนคลาย

การหางานอดิเรก ที่สามารถทำให้ชีวิตได้พักผ่อนหรือใช้ชีวิตในวันที่ว่างเว้นจากการทำงาน ส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบสะสมรถและชอบแข่งรถ หลงใหลในเสน่ห์ของรถ การแข่งรถทำให้มีสมาธิ กล้าคิดและกล้าตัดสินใจแม้จะตื่นเต้น เร้าใจ บนความเร็วในสนามแข่ง แต่ก็ได้ฝึกทักษะการตอบสนองของสมองและร่างกาย ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะต่างๆ อยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในสนาม ได้ประลองความเร็วจนทำให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย

5 ข้อ คว้าความสำเร็จตั้งแต่ยังหนุ่ม,ธุรกิจและการเงิน,Rabbit Today

5. ด้านสังคม ความสัมพันธ์ การเชื่อมโยง และเข้าถึงผู้คน = ต่อยอดความคิดไร้พรมแดน

การเข้าสังคม ทำให้เราได้รู้จักคนมากมาย ได้รับคำปรึกษาคนที่เรียนต่างสายกันมา ต่างเพศ ต่างอายุ ก็จะได้มุมมองหลายแบบ ทำให้เราคิดรอบด้านได้มากขึ้น คนเราไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวในโลกได้ ทุกคนต้องช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน การสร้างคอนเน็กชั่นถือเป็นเรื่องดี ได้ต่อยอดความคิด ต่อยอดธุรกิจ ให้เราได้เรียนรู้และสื่อสารเชื่อมโยงกัน โดยไม่มีเส้นแบ่งระหว่างกัน และรู้จักบริหารความสัมพันธ์แต่ละแบบ เช่น ความสัมพันธ์แบบเพื่อนฝูง ความสัมพันธ์แบบพันธมิตรทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร เหล่านี้มีวิธีบริหารความสัมพันธ์ที่ต่างกัน ต้องเลือกวิธีบริหารความสัมพันธ์แต่ละแบบให้เหมาะสม

เมื่อนับข้อดีได้ 5 ข้อแล้ว ให้คุณลองปรับใช้กับตัวเอง เพื่อก้าวต่ออย่างมั่นคง และไปถึงความสำเร็จเร็วขึ้นAdvertising