ธุรกิจและการเงิน

ฟังเพลงไป ทำงานไป ดีหรือไม่

Published 28 เม.ย. 2019

By นพนันท์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา

listening-music-at-work-biz-buzz-Rabbit-Today-banner
ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก
อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดกบฎอัปลักษณ์
ฤาอุบายเล่ห์ร้ายขมังนัก มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี
อีกดวงใจย่อมดำสกปรก ราวนรกเช่นกล่าวมานี่
ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้ เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

บทพระราชนิพนธ์แปล ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) จากต้นฉบับของ วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) เรื่อง เวนิสวาณิช (The Merchant of Venice) ที่กล่าวไว้ว่า

“The man at hath no music in himself, Nor is not moved with concord of sweet sounds, Is fit for treasons, stratagems, and spoils; The motions of his spirit are dull as night, and his affections dark as Erebus. Let no such man be trusted. Mark the music.”

พิเคราะห์แล้วน่าจะจริงอยู่ที่ว่า หากใครรังเกียจดนตรีก็คงเป็นคนที่ไม่ปกติ และดนตรีนั้นให้ประโยชน์กับเรา ยามใดที่เรารู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน ดื่มด่ำซาบซึ้ง หรือแม้แต่ขณะอยู่ในภวังค์เศร้าหมอง ดนตรีคือสิ่งที่ช่วยจรรโลงจิตใจของเราได้เป็นอย่างดี

แต่หากเราฟังดนตรีขณะที่เรากำลังทำงานจะมีผลอย่างไรนั้นก็อาจเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

นักจิตวิทยาจาก University of Central Lancashire, University of Gävle และ Lancaster University ได้ร่วมกันศึกษาผลกระทบจากการฟังเพลงขณะเรากำลังใช้ความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา โดยแบ่งเพลงที่ใช้ในการทดสอบออกไปเป็น 3 ประเภท คือ เพลงที่มีเนื้อร้องที่เราไม่คุ้นเคย เพลงที่มีเนื้อร้องที่เราคุ้นเคย และเพลงบรรเลงที่ไม่มีเนื้อร้อง 

ผลที่ได้นั้นน่าสนใจ คือ

เพลงทุกประเภท ไม่ว่าจะมีเนื้อร้องที่เราคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคย รวมทั้งเพลงบรรเลงที่ไม่มีเนื้อร้อง ล้วนมีผลปิดกั้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาของเราทั้งสิ้น

นอกจากนี้ยังพบอีกว่า เสียงรอบข้างที่อยู่ในระดับปกติ ไม่มีผลปิดกั้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาแต่อย่างใด

หลายคนฟังแล้วอาจจะตกใจ เพราะคุ้นเคยกับการฟังเพลงและทำงานหรืออ่านหนังสือไปด้วย เข้าใจว่าช่วยให้ความคิดโลดแล่นได้ดี แต่กลายเป็นว่ากลับมีผลตรงกันข้ามกับความเชื่อที่เราคุ้นเคยกันมานาน

ดังนั้น หากใครกำลังทำงานที่ต้องใช้ความคิด เช่น งานสร้างสรรค์ งานที่ต้องขบคิดเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการอ่านหนังสือก็ไม่ควรฟังเพลงไปด้วย แต่หากเป็นงานที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนัก เพียงแค่ทำไปตามขั้นตอนปกติ การฟังเพลงไปด้วยก็ไม่มีผลเสียอะไร

‘ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ’ จึงน่าจะเป็นจริง แต่ไม่ใช่ขณะที่เรากำลังทำงานAdvertising