Published 18 ธ.ค. 2018

By ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ (แกะดำทำธุรกิจ)

nationalism-biz-buzz-Rabbit-Today-banner

ความที่ผมทำธุรกิจเป็นบริษัทที่ปรึกษาแล้วต้องทำกิจกรรมหนึ่งคือ Pitch Process เมื่อมี Prospect ติดต่อผม ผมจะนำเสนอเรื่องราวของ ‘แกะดำทำธุรกิจ’ ว่าเราเป็นใครมาจากไหน บริการจะเป็นประโยชน์กับ Prospect อย่างไร

ผมปิดท้ายด้วยคำพูดที่ฝากเป็นข้อพิจารณาว่า “ถ้าบริษัทที่ปรึกษาของคนไทยมีคุณภาพเท่ากับหรือดีกว่าของบริษัทข้ามชาติ ผมรบกวนให้ Prospect รบกวนสนับสนุนบริษัทของคนไทยด้วยกัน” 

ทำไมถึงมี Pitch Statement อย่างนี้ เพราะผมเชื่อในเรื่องความเป็น ‘ชาตินิยม’ คำว่าชาตินิยมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าคนไทยจะเชียร์คนไทยแบบไม่มีเหตุผล ชาตินิยมคือเมื่อผู้ประกอบการชาวไทยมีความสามารถที่ทัดเทียมหรือดีกว่าบริษัทต่างชาติ คนไทยน่าจะสนับสนุนบริการของชนในชาติ เพราะถ้าไทยไม่เชียร์ไทย แล้วใครจะเชียร์เรา 

แล้วเศรษฐกิจของประเทศจะดำรงอยู่ได้อย่างไร ถ้าเป็นอย่างนั้นคนไทยก็จะกลายเป็นลูกจ้างของบริษัทข้ามชาติหมด เท่ากับเศรษฐกิจไทยต้องผูกติดกับต่างชาติ ถ้าบริษัทใหญ่ๆ และหน่วยงานราชการนิยมใช้บริการของบริษัทข้ามชาติ แล้วจะมีใครเหล่าครับที่เอา ‘ธงไตรรงค์’ ไปติดที่หน้าอกแล้วออกรบทุกๆ วัน  

ผมขออนุญาตฉายภาพๆ หนึ่งให้ผู้อ่านรับทราบ ญี่ปุ่นเมื่อแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 คนญี่ปุ่นทั้งชาติร่วมกันสร้างประเทศขึ้นมาด้วยคำว่า ‘ชาตินิยม’ คนที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการก็จะมุ่งมั่นสร้างแบรนด์ญี่ปุ่น ในช่วงแรกสินค้าเหล่านั้นเป็นสินค้าที่ลอกเลียนแบบ คุณภาพก็ไม่ได้ดีมากมายขนาดไหน ที่วิเศษสุดคือชนชาติแดนอาทิตย์อุทัยร่วมมือร่วมใจซื้อสินค้าในประเทศ 

ซื้อทั้งๆ ที่รู้ว่าสินค้าในประเทศมีคุณภาพสู้สินค้าฝรั่งไม่ได้ ซื้อทั้งๆ ที่รู้ว่าความคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปสู้สินค้าจากโลกตะวันตกไม่ได้ นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นค่อยๆ ฟื้นตัว เพราะคนญี่ปุ่นมีความเป็นชาตินิยมอย่างรุนแรง Local Demand ทำให้ผู้ประกอบการเติบโต จากนั้นผู้ประกอบการสร้างนวัตกรรมพัฒนาสินค้าที่เดิมเป็นสินค้าพื้นๆ ให้กลายเป็นสินค้าที่มีความพิเศษแล้วก้าวสู่ตลาดโลก 

มีแบรนด์ระดับโลกอย่าง Toyota, Sony ที่ออกไปกวาดเงินกลับเข้ามาในระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีคนเคยเล่าให้ผมฟังว่าวินัยเข้มข้นขนาดว่า ถึงแม้สินค้าของชนในชาติจะแพงกว่าสินค้าตะวันตก คนญี่ปุ่นก็จะสนับสนุนสินค้าของแบรนด์ญี่ปุ่น ตรรกะคือการสนับสนุนสินค้าหรือบริการของชนในชาติเท่ากับเขาสนับสนุนตัวเอง เมื่อเศรษฐกิจในประเทศแข็งแรง เท่ากับคนในประเทศแต่ละคนจะเข้มแข็ง 

ตรรกะนี้คือตรรกะง่ายๆ ที่สร้างรากฐานของเศรษฐกิจประเทศให้พึ่งพาตัวเองได้ ผมทราบดีว่าจะมีคนถามผมว่า แล้วคำว่าความสามารถที่ทัดเทียมกับบริษัทต่างชาติเอาอะไรมาวัด อะไรเป็นเครื่องมือบ่งบอกว่าผู้ให้บริการท้องถิ่นมีดีอะไรที่บริษัทต่างชาติไม่มี ผมมีข้อพิจารณาอยู่  3-4 ประการที่ฝากเป็นข้อคิด คือ 

1. ประการแรกคือเวลา Pitch แน่นอนบริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติส่งผู้บริหารระดับ Heavy weight มาทำข้อเสนอกับ Prospect บางครั้ง เอาผู้บริหารระดับ Regional มาชักจูงใจสร้างข้อเสนอว่าองค์กรตัวเองมีความพิเศษอย่างไร คำถามคือเวลา Prospect เลือกทำงานกับบริษัทข้ามชาติ ใครเป็นผู้ให้บริการกับลูกค้า 

ผมแน่ใจว่าคนที่มาให้บริการคือผู้บริหารระดับกลางบวกกับผู้บริหารระดับสูงที่มาผสมโรงเป็นบางครั้ง ในมุมกลับถ้ามาใช้บริการของ Local Player อย่างแกะดำทำธุรกิจ คนที่ไป Pitch คือตัวผมและผมกับหุ้นส่วน คือคนที่มาบริการลูกค้าด้วยตัวเอง Local Player อย่างเราเป็นพวก Hand on ไม่ได้ผ่องถ่ายงานไปให้กับลูกทีม เมื่อลูกค้ามอบหมายความไว้วางใจที่ตัวเราในฐานะผู้นำองค์กร เราจึงมีหน้าที่ส่งมอบด้วยตัวเอง  

2. บริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติทำงานด้วย Template Model และ Best Practice ความหมายคือพวกเขากลับเข้าไปดูคลังข้อมูล แล้วหยิบเลือก Model ที่คล้ายคลึงกับโจทย์ของลูกค้า นำมาเป็นกระบวนการในการไขปัญหาให้กับลูกค้า พวกเราทำงานแบบตรงกันข้าม พวกเราทำงานในรูปแบบที่เรียกว่า ‘ไร้สูตร’ พวกเรามีความเชื่อว่าโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้าแต่ละรายมีความเป็นปัจเจก 

ดังนั้น การสร้างกรอบการใช้ Formula Thinking Process ทำให้คำตอบออกมาคล้ายคลึงกันหมด สิ่งที่พวกเราทำคือฟัง คิด ตกตะกอนข้อมูล แล้วสร้างสิ่งที่เรียกว่า Bespoke Solution ให้กับลูกค้า เป็นคำตอบเฉพาะตัวของลูกค้า จะทำอย่างนี้ได้คือ การนำความสามารถของสมองทั้ง 2 ข้างมาทำงานร่วมกัน หลักในการทำงานของเราคือ Re-balance Thinking Process เมื่อความคิดสร้างสรรค์จับมาแต่งงานกับตรรกะมันคือ มหัศจรรย์ของความคิด

3. พวกเรามีความรู้ความเข้าใจในบริบทความเป็นไทยที่ลึกซึ้ง เข้าใจสังคมไทยถึงแก่นแกน เข้าใจจิตวิญญาณของผู้บริโภคว่าที่พวกเขาพูดอย่างนี้แปลความหมายเป็นโอกาสธุรกิจว่าอะไร เราถอดรหัสความคิดของคนไทยได้ลึกกว้างและแม่นยำกว่าบริษัทข้ามชาติ ทำให้เราช่วยลูกค้าสร้างสิ่งที่เรียกว่า Practical Innovation และ Pragmatic Disruption ที่ใช้งานได้จริง พูดเป็นภาษาเทคนิคคือ Local Player กลุ่มหนึ่งมี Global Thinking with Local Expertise 

ทั้งหมดที่ผมเล่าไม่ได้ต้องการบอกว่าแกะดำทำธุรกิจมีความพิเศษอะไร ผมขออนุญาตเล่าบทความนี้ผ่านตัวพวกเรา เราเป็นเพียงตัวแทนเล็กๆ ของผู้ประกอบการไทย สิ่งที่ผมต้องการสื่อมีอยู่เพียงประการเดียว อยากให้ผู้บริหารคนไทยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือบริษัทเอกชน สนับสนุนคนไทยเมื่อคนเหล่านั้นมีฝีมือที่ทัดเทียมหรือมีดีกว่าบริษัทข้ามชาติ สิ่งที่อยากฝากไว้คือ อย่า Stereotype ว่าบริษัทข้ามชาติจะเก่งกว่าบริษัทท้องถิ่น   

ถ้าไทยไม่เชียร์ไทย แล้วใครจะเชียร์เรา เมื่อไทยมีดี เชียร์ไทย เท่ากับคุณเชียร์ตัวเองAdvertising