ธุรกิจและการเงิน

ซื้อหุ้นถูกๆ...ลงทุนรวยแน่

Published 17 มิ.ย. 2019

By ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล

ซื้อหุ้นถูกๆ...ลงทุนรวยแน่

นักลงทุนจำนวนมากมักมีคำถามสามัญประจำตลาดการลงทุนว่า จะลงทุนหุ้นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างไรให้รวย

คำตอบที่ดูเหมือนเป็นกำปั้นทุบดิน ที่ตอบไปหลายครั้งแล้วต้องหลบกำปั้นของนักลงทุนผู้ถามด้วยความอยากรวยก็คือว่า ซื้อหุ้นแบบถูกๆ...ลงทุนแล้วรวยทุกราย

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ลงทุนแบบถูกๆ ที่กำลังจะอธิบายต่อไปนี้ ไม่ได้หมายความว่าให้เลือกซื้อหุ้นที่มีราคาถูกๆ แต่หมายความว่าให้เลือกซื้อหุ้นให้ถูกตัวและถูกจังหวะนั่นเอง

กลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนพยายามใช้วิธีการต่างๆ เพื่อทำการค้นหาหลักทรัพย์ที่มีราคาถูก แล้วซื้อลงทุน หลังจากนั้นจึงทำการขายเมื่อหลักทรัพย์ดังกล่าวมีราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เพื่อสร้างกำไรในการลงทุนให้ชนะตลาดหลักทรัพย์โดยรวม อาจเรียกชื่อทางการเงินเท่ๆ ว่าเป็น กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก ทั้งนี้ แนวทางหลักๆ ในการลงทุนเพื่อสร้างผลกำไรให้มากกว่าตลาดโดยรวม อาจใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อเลือกซื้อหุ้นให้ถูกตัว หรืออาจใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อลงทุนหุ้นให้ถูกจังหวะ

ซื้อหุ้นถูกๆ...ลงทุนแล้วรวย,Rabbit Today

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว จะใช้แนวทางในการประเมินหามูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้วเลือกลงทุนหรือเลือกซื้อเฉพาะหลักทรัพย์หรือหุ้นที่มีราคาตลาดถูกกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง และทำการขายหลักทรัพย์หรือหุ้นที่มีราคาตลาดแพงกว่าหรือสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน จะประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นตอนด้วยกัน โดยเน้นพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของผลกระทบภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่มีต่อภาวะอุตสาหกรรม และผลประกอบการของบริษัทตามลำดับดังนี้

  1. การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของเศรษฐกิจโลก วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ วิเคราะห์นโยบายการเงินและการคลังของภาครัฐ และวิเคราะห์วัฏจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) ว่าอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวหรือการขยายตัว เป็นจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของวัฏจักรเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจจะส่งผ่านต่อไปยังอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมแตกต่างกันไป
  2. การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม เป็นการวิเคราะห์วงจรชีวิตของอุตสาหกรรม วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่างๆ ที่อาจส่งผลต่ออุตสาหกรรมนั้นๆ และวิเคราะห์ภาวการณ์แข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อตอบคำถามถึงความเชื่อมโยงต่อผลการดำเนินการของบริษัทแต่ละบริษัทในอุตสาหกรรมนั้นๆ
  3. การวิเคราะห์บริษัท เป็นการวิเคราะห์ถึงผลประกอบการของบริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรม เมื่อสามารถคาดการณ์ถึงกระแสเงินสดหรือผลกำไร และเงินปันผลที่คาดว่าจะจ่าย นักลงทุนก็อาจใช้แนวทางต่างๆ ในการคิดลดกระแสเงินสดหรือเงินปันผลเพื่อนำไปใช้ในการคำนวณหามูลค่าที่แท้จริงต่อไป

ส่วนการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิคจะเป็นการนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในอดีตมาสร้างเป็นแผนภูมิ รูปภาพ กราฟ หรือตัวเลขทางคณิตศาสตร์ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการค้นหาจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์

ซื้อหุ้นถูกๆ...ลงทุนแล้วรวย,Rabbit Today

ทั้งนี้ นักลงทุนบางรายอาจตัดสินใจใช้แนวทางการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิคควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ด้วยการคัดเลือกหุ้นที่มีราคาตลาดถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริง แล้วค่อยค้นหาจังหวะเวลาในการซื้อหลักทรัพย์ให้มั่นใจว่า ราคาหลักทรัพย์ที่ว่าถูกนั้นถูกที่สุดหรือยัง เพื่อไม่ให้ต้องมาเสียใจภายหลังว่าการช้อนซื้อหุ้นในครั้งนั้นอาจทำให้ช้อนหักก็เป็นได้ 

ในทางตรงกันข้าม การคัดเลือกหลักทรัพย์จะถูกนำไปใช้ในการค้นหาหลักทรัพย์ที่มีราคาแพง เพื่อขายทำกำไร ซึ่งกลยุทธ์การจับจังหวะการลงทุนอาจถูกนำมาใช้ประกอบเพื่อให้มั่นใจว่า ณ ขณะที่ทำการขายหลักทรัพย์นั้น ราคาขายที่ได้กำไรที่ว่าแพงนั้นแพงที่สุดหรือยัง เพื่อให้มั่นใจว่าถึงแม้จะได้กำไร แต่นักลงทุนก็ไม่ได้ขาดทุนกำไรหรือที่เรียกกันว่า ขายหมู นั่นเอง

อย่างไรก็ตามสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่อาจไม่มีความรู้ทางการเงิน ไม่มีประสบการณ์ ไม่มีข้อมูล และไม่มีเวลา ก็อาจไม่จำเป็นต้องทำการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นหรือทำการพล็อตกราฟด้วยตนเอง แต่อาจทำการอ่านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่างๆ ก่อนลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่าเงินลงทุนดังกล่าวจะถูกนำไปซื้อหุ้นได้ถูกตัวและถูกจังหวะ 

ซื้อหุ้นแบบถูกๆ อย่างนี้ละครับที่จะทำให้ลงทุนแล้วรวยAdvertising