แฟชั่นและความงาม

อมอร์แปซิฟิค ประเทศไทย จัดแคมเปญ makeup your Life ปี 2

Published 27 พ.ย. 2019

By Rabbit Today

อมอร์แปซิฟิค ประเทศไทย จัดแคมเปญ makeup your Life ปี 2

อมอร์แปซิฟิค ประเทศไทย จัดแคมเปญ makeup your Life ปี 2

กิจกรรมเรียนรู้การแต่งหน้าและพัฒนาภาพลักษณ์ 

เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ

อมอร์แปซิฟิค ประเทศไทย จัดแคมเปญ makeup your Life ปี 2
วิทยากรจากอมอร์แปซิฟิคนำเสนอเคล็ดลับการแต่งหน้าและพัฒนาภาพลักษณ์ให้แก่ทุกท่าน

‘อมอร์แปซิฟิค ประเทศไทย’ จัดกิจกรรมเรียนรู้การแต่งหน้าและพัฒนาภาพลักษณ์ ภายใต้แคมเปญ makeup your Life ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นปีที่ 2 โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการแต่งหน้าและพัฒนาภาพลักษณ์อันเป็นสิ่งที่อมอร์แปซิฟิคเชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

อมอร์แปซิฟิค ประเทศไทย จัดแคมเปญ makeup your Life ปี 2
ศุภมาส ลักษณวิศิษฏ์ หนึ่งในอาสาสมัครแนะนำวิธีการแต่งหน้าให้ผู้เข้าร่วมงาน

ด้วยความตระหนักของอมอร์แปซิฟิคว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งหญิง ย่อมสูญเสียความมั่นใจในตนเอง เนื่องจากภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากผลกระทบของการรักษาและเคมีบำบัด จึงจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ทั้งที่อยู่ในระหว่างการรักษา หรือผ่านการรักษาด้วยคีโมเธอราพี โดยประกอบกิจกรรมทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผิวหลังรับการรักษา, กิจกรรมเรียนรู้การดูแลผิว และกิจกรรมเรียนรู้การแต่งหน้าและพัฒนาภาพลักษณ์ 

อมอร์แปซิฟิค ประเทศไทย จัดแคมเปญ makeup your Life ปี 2
จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา แต่งหน้าให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

โดยมีอาสาสมัครทั้งจากในบริษัท อมอร์แปซิฟิค ประเทศไทย และบิวตี้บล็อกเกอร์มากมาย ที่เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยสอน โดยจัดขึ้นภายในอาคารว่องวานิช ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยภายในงานผู้ป่วยที่เข้าร่วมจะได้รับกระเป๋า ที่ภายในประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ภายใต้อมอร์แปซิฟิค อาทิ โซลวาซู, ลาเนจ, มามอนด์, อินนิสฟรี และอีตูดี้เฮ้าส์ เพื่อให้พวกเธอได้นำไปรังสรรค์ความงามด้วยตัวเองต่อไปที่บ้าน

อมอร์แปซิฟิค ประเทศไทย จัดแคมเปญ makeup your Life ปี 2
จากซ้าย : ศุภมาส ลักษณวิศิษฏ์, วสวี วอนเพียรม, คุณหญิงฟิโนล่า จาฏามระ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภากาชาดไทย, รศ.นพ. กฤษณ์ จาฏามระ หัวหน้าศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม, วุง ซอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมอร์แปซิฟิค (ประเทศไทย), เบญจรัตน์ ธรรมปรีชาพงศ์ ผู้ชำนาญการพิเศษพยาบาล 7 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, วิมลลักษณ์ จงรัตนเมธีกุล

ทั้งนี้แคมเปญ makeup your Life คือแคมเปญเพื่อสังคมของอมอร์แปซิฟิค ผู้นําธุรกิจเครื่องสําอางจากประเทศเกาหลี ที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2008 โดยจัดกิจกรรมในประเทศสาขาของอมอร์แปซิฟิค อาทิ เกาหลี จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย และเวียดนาม เป็นประจําทุกปีโดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบความรู้และบรรเทาความรู้สึกแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งหญิงที่สูญเสียความมั่นใจในตนเองเนื่องจากภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากผลกระทบของการรักษา โดยตลอดการจัดแคมเปญนี้มา ได้มีผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมหญิงจำนวน 15,734 คน และอาสาสมัครจำนวน 6,140 คนจากทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้ว ซึ่งในปี 2019 อมอร์แปซิฟิค ประเทศไทย ได้จัดแคมเปญนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย 

อมอร์แปซิฟิค ประเทศไทย จัดแคมเปญ makeup your Life ปี 2
คณะผู้จัดงานจาก บริษัท อมอร์แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด, ผู้แทนจาก มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จิตอาสา และผู้ร่วมกิจกรรม

“จากความสำเร็จของปีที่ผ่านมา ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรู้สึกมั่นใจในภาพลักษณ์ของตนมากขึ้นถึง 100% เราจึงยึดมั่นที่จะสานต่อโครงการนี้เป็นปีที่ 2 เพราะอมอร์แปซิฟิคตระหนักดีว่าภายใต้การรักษาโรคมะเร็งเต้านม ผู้ป่วยหญิงย่อมสูญเสียความมั่นใจในภาพลักษณ์ของตนเองไป จนอาจทำให้เกิดความรู้สึกหลีกหนีสังคม เป็นปัญหาทางจิตใจจนอาจส่งผลต่อร่างกายได้ด้วย ทางเราจึงมุ่งหมายจะช่วยแต่งแต้มสีสันเล็กๆ น้อยๆ ให้กับผู้ป่วยหญิงเหล่านี้ ด้วยการแนะนำเทคนิคการดูแลภาพลักษณ์ทั้งการดูแลผิวพรรณและการแต่งหน้า อันเป็นสิ่งที่อมอร์แปซิฟิคเชี่ยวชาญ เพื่อฟื้นคืนความมั่นใจให้กับพวกเธอ ได้รู้สึกว่าชีวิตนี้ยังคงสวยงาม และมีพลังที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข” มร.วุงชอย กรรมการผู้จัดการ บริษัทอมอร์แปซิฟิค ประเทศไทย กล่าวAdvertising