ท่องเที่ยว

เที่ยวอุดรฯ...นอน บ้านเชียง

Published 23 ม.ค. 2019

By คชาชาติ อนนทสีหา

banchiang-udonthani-guide-to-go-Rabbit-Today-banner

หลายปีก่อน ถ้าใครไปเที่ยวจังหวัดอุดรธานี สถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนไม่เคยพลาดมักมีชื่อบ้านเชียงอยู่ในอันดับต้นๆ ของโปรแกรมเสมอ

ชุมชนเล็กๆ ของบ้านเชียงไม่เคยขาดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพียงแต่จะมากหรือน้อยเท่านั้นเอง พวกเดินทางเขามาจากที่ที่ห่างไกล เพื่อมาดูร่องรอยถึงการมีอยู่ของคนเมื่อ 5,600 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกต้องตระหนักและรักษาไว้ 

มาวันนี้ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ คงจะลืมไปว่าที่จังหวัดอุดรธานีมีหมู่บ้านเล็กๆ เป็นถึงมรดกโลกที่น่าศึกษา น่าค้นหารากเหง้าเมื่อครั้งอดีต และที่สำคัญบ้านเชียงในวันนี้มีความพร้อมที่จะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน ดื่มด่ำกับบรรยากาศ และวิถีชาวไทพวนแบบดั้งเดิม เหมือนในอดีต

เที่ยวอุดรฯ...นอน บ้านเชียง,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าถึงอารยธรรมของผู้คนในดินแดนประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากว่า 5,600 ปีมาแล้ว

ชาวบ้านเชียงในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวนของราชอาณาจักรลาว เมื่อ 200 ปี ทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานและนำเสนออารยะของคนบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนรวมทั้งวัฒนธรรมในพื้นที่อีสาน ผ่านวิถีชีวิตและงานศิลปะ ทุกเส้นสายที่แต่งแต้มสีบนดินปั้น สื่อถึงอารยธรรมอันรุ่งเรืองในอดีตสืบเนื่องมาเป็นเวลากว่าหลายพันปี

เรื่องราวต่างๆ ของชาวบ้านเชียง แทรกอยู่ในเม็ดดินอันอุดมสมบูรณ์ที่ผ่านช่วงเวลาหลายยุคหลายสมัยเรื่อยมาจนมีชาวพวนจากแขวงเชียงขวาง แห่งราชอาณาจักรลาว อพยพข้ามแม่น้ำโขงมา ตัดสินใจลงหลักปักฐานกันบริเวณนี้เมื่อราวปี พ.ศ.2360 ซึ่งในตอนนั้นเรียกว่า ‘ดงแพง’ ทับซ้อนบนผืนดินเดียวกับที่เจ้าของวัฒนธรรมบ้านเชียงเคยอยู่เมื่อหลายพันปีก่อน

เที่ยวอุดรฯ...นอน บ้านเชียง,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ร่องรอยของมนุษย์ยุคโบราณ แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญา อันเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยให้ผู้คนในบ้านเชียงสามารถดำรงชีวิตและสร้างสังคม-วัฒนธรรมของมนุษย์ได้สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

วัฒนธรรมบ้านเชียงได้ครอบคลุมถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกกว่าร้อยแห่ง ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ที่มีมนุษย์อาศัยอยู่หนาแน่นมาตั้งแต่หลายพันปีแล้ว ด้วยเหตุนี้องค์การยูเนสโกจึงได้ยอมรับขึ้นบัญชีแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงไว้เป็นแห่งหนึ่งในบรรดามรดกโลก

เที่ยวอุดรฯ...นอน บ้านเชียง,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.2535 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 16 ที่เมืองแซนตาเฟ รัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผ่านข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก

ชาวบ้านเชียงเชื้อสายไทพวนในปัจจุบัน มีความภาคภูมิใจที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ยูเนสโก อันดับที่ 359 เมื่อปี พ.ศ.2535 เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย เป็นแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อ 5,600 ปีล่วงมาแล้ว ที่มีความสำคัญในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก เป็นเครื่องยืนยันถึงวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันว่ามีความสำคัญต่อมนุษยชาติแห่งหนึ่งของโลก

เที่ยวอุดรฯ...นอน บ้านเชียง,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน

เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทย แสดงการขุดค้นชั้นดินในระดับต่างๆ ซึ่งค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ ภาชนะดินเผา เครื่องมือประเภทขวาน หอก เหล็ก ฝังอยู่รวมกัน แสดงถึงความเชื่อและวิธีการฝังศพของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อ 2,300-1,800 ปีมาแล้ว และยังพบร่องรอยแกลบข้าวยังติดอยู่ในสนิมของเหล็ก ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีการปลูกข้าวในสมัยนั้น หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีในเปิดให้เข้าชมเวลา 08.30-16.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ อังคาร

เที่ยวอุดรฯ...นอน บ้านเชียง,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

วิถีหัตถศิลป์และภูมิปัญญาของชาวบ้านเชียง

ที่บ้านเชียงยังมีกลุ่มปั้นหม้อเขียนสี เป็นที่ผลิตภาชนะดินเผาและเขียนสีตามแบบอย่างภาชนะดินเผาของบ้านเชียงโบราณ มีแบบและลวดลายต่างๆ มากกว่า 100 ลาย เช่น ลายก้นหอย ลายตะขอ ลายเรขาคณิต ลายเชือกทาบ ฯลฯ  โดยแต่ละรูปทรงและลวดลายจะบ่งบอกถึงยุคสมัยของอารยธรรมบ้านเชียง กลุ่มปั้นหม้อเขียนสี นอกจากผลิตภาชนะดินเผาเขียนสีแล้ว ยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองเขียนสีลงบนภาชนะดินเผาขนาดจิ๋วเลียนแบบลวดลายบ้านเชียงอีกด้วย

เที่ยวอุดรฯ...นอน บ้านเชียง,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

กลุ่มอาชีพทอผ้า ย้อมคราม

ผ้าทอไทพวนถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านเชียง เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ในการออกแบบลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ

เที่ยวอุดรฯ...นอน บ้านเชียง,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงเริ่มจากที่มีการทอผ้าใส่กันเองในหมู่บ้าน จนได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะเป็นผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านเชียงเอง จนกลายเป็นสินค้าโอท็อปของหมู่บ้าน และมีชื่อเสียงอย่างแพร่หลายมากขึ้น

เที่ยวอุดรฯ...นอน บ้านเชียง,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

กลุ่มจักสาน...บ้านดงเย็น

ไปท่องเที่ยวบ้านเชียง เราจะได้เห็นทั้งการเขียนสีลวดลายเครื่องปั้นดินเผา การย้อมครามทอผ้า และยังมีการจักสานอีกด้วย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านดงเย็น มีการจักสานที่หลากหลาย อาทิ กระติบข้าวเหนียว กระจาด ตะกร้าใส่หมาก และกระเป๋าถือ ฯลฯ มีความโดดเด่นที่ความละเอียดปราณีตในแบบช่างพื้นบ้าน แตกต่างจากงานจักสานทั่วไปตรงที่นำเครื่องจักสานไปรมควันจากฟางข้าว จนเนื้อไผ่เป็นสีน้ำตาลสวยงามและมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นักท่องเที่ยวที่ไปพักบ้านเชียงสามารถไปเรียนรู้การจักสานได้ที่กลุ่มจักสานบ้านดงเย็น

เที่ยวอุดรฯ...นอน บ้านเชียง,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

โฮมสเตย์ บ้านเชียง

ผมไปเที่ยวอุดรธานีทริปนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้านเชียง ที่นี่มีโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานให้เลือกหลายหลังหลากหลายสไตล์ ทั้งในแบบไปท่องเที่ยวกับครอบครัว หรือหมู่คณะ กลุ่มโฮมสเตย์บ้านเชียงยังมีกิจกรรมดีๆ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปพักที่นั่นอีกด้วย 

นักท่องเที่ยวไปพักโฮมสเตย์บ้านเชียง จะได้สัมผัสและชมวิถีชีวิตของชาวบ้านเชียงในอดีต เช่น การแต่งกายแบบไทพวน การประกอบอาชีพในอดีต การเขียนสีเครื่องปั้นดินเผา การทอลายผ้า การทำเครื่องทองเหลือง ทำเครื่องปั้นดินเผา การทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ฯลฯ

ตกเย็นมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ แบบไทพวน โบราณ ชมการแสดงดนตรีอีสาน การฟ้อนรำของชาวอีสาน และยังสามารถเลือกซื้อไวน์จากแหล่งผลิตไวน์รสชาติเยี่ยมอีกด้วย ‘โฮมสเตย์ บ้านเชียงไวน์เนอรี่’ ที่นั่นเราสามารถเยี่ยมชมดูขั้นตอนการผลิต ชิมไวน์ และมีไวน์ผลไม้ตามฤดูกาลจำหน่าย เป็นไวน์คุณภาพดี ในราคาคนไทยภายใต้แบรนด์ ‘บ้านเชียง’

เที่ยวอุดรฯ...นอน บ้านเชียง,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ไวน์บ้านเชียงใช้วัตถุดิบจากผลไม้ตามฤดูกาลที่มีตลอดปีในท้องถิ่น อาทิ กระชายดำ กระเจี๊ยบ มะยม  มะม่วง หม่อน ลูกหว้า มังคุด หมากเม่า มะเฟือง องุ่น ฯลฯ

อยากเปลี่ยนแนวการท่องเที่ยวในแบบเดิมๆ ลองเลือกไปพักบ้านเชียงดูครับ ไปชิมอาหารอีสานสุดอร่อย แซ่บเวอร์ สไตล์อีสานแท้ๆ อาหารหลักก็คือข้าวเหนียวนึ่ง กินกับส้มตำมะละกอ ซุปหน่อไม้ หมกปลา จิ้มกับผักพื้นบ้านนานาชนิด เป็นเมนูบ้านๆ ที่เข้ากับบรรยากาศของการพักผ่อนในโฮมสเตย์ของบ้านเชียงได้เป็นอย่างดี

คืนนี้ผมนอนหลับสบายที่โฮมสเตย์เรืองพิมาน บ้านเชียง อิ่มเอมกับการต้อนรับอันแสนอบอุ่น จากพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับอาคันตุกะผู้มาเยือนของชาวไทพวนบ้านเชียง ซึ่งเป็นการทำพิธีสู่ขวัญที่หาชมได้ยากจากสังคมเมือง

ผมพักบ้านเชียงก็จริง แต่สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรฯ ดูเหมือนจะอยู่ไม่ไกลจากบ้านเชียงมากนัก ไม่ว่าจะเป็นทะเลบัวแดง คำชะโนด หรือสถานที่เที่ยว ที่กิน ที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองอุดรธานีเอง...พักบ้านเชียงเดินทางไปท่องเที่ยวสะดวกสบายมากเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางเลยก็ว่าได้ 

แถมที่นี่อากาศก็ดี๊...ดี นะ ขอบอกAdvertising